Рождение на Св. Йоан Кръстител – II вечерна

Рождение на Св. Йоан Кръстител – 24 юни

II Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Отекни в Църквата,

единодушен и празничен,

химнът на твоите похвали,

о, Йоан Кръстителю.

 

В тайните мълчания

на израилския храм

ангел Божи открива

на баща ти твоето име.

 

Ти, дете пророк,

разпознаваш в утробата

на Дева Майка

очаквания от народите.

 

Издигаш се от пустинята,

с огъня на Илия,

да призовеш смирените

в царството Господне.

 

Слава и чест на Христос,

Слово на живия Бог,

на Отца и Светия Дух

през вековете на вековете. Амин.

 

Ант. 1. Дойде човек изпратен от Бога: неговото име беше Йоан.

 

Псалом 14

 

Господи, кой може да пребъдва в Твоето жилище? *

кой може да обитава на Твоята света планина?

 

Оня, който ходи непорочно, †

върши правда *

и в сърце си говори истина;

 

който не клевети с езика си, †

не прави зло на приятеля си *

и не понася хули за ближния си;

 

оня, в чиито очи е презрян отхвърленият, *

но който слави ония, които се боят от Господа;

 

който се кълне, макар и на зъл човек, и не изменява; †

който не дава парите си с лихва *

и не приема дарове против невинния.

 

Който постъпва тъй, *

няма да се поклати навеки.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Дойде човек изпратен от Бога: неговото име беше Йоан.

 

Ант. 2. Дойде като свидетел, за да свидетелства истината.

 

Псалом 111

 

Блажен е оня човек, който се бои от Господа *

и който крепко обича Неговите заповеди.

 

Неговото семе ще бъде силно на земята; *

родът на праведните ще бъде благословен.

 

Изобилие и богатство има в неговия дом *

и правдата му пребъдва вечно.

 

В тъмнина изгрява светлината на правите; *

тя е блага, милостива и праведна.

 

Добрият човек се смилява и на заем дава; *

в съда той ще даде твърдост на думите си.

 

Той няма да се поклати довека; *

във вечна памет ще остане праведникът.

 

От лоша мълва няма да се уплаши; *

сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.

 

Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, *

кога погледне на враговете си.

 

Той пръсна, раздаде на сиромаси; †

правдата му пребъдва вечно; *

неговият рог ще се възвиси в слава.

 

Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, †

ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. *

Желанието на нечестивците ще загине.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Дойде като свидетел, за да свидетелства истината.

 

Ант. 3. Йоан не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.

 

Откр. 15,3-4

 

Велики и чудни са Твоите дела, *

Боже Вседържителю!

 

Праведни и истинни са Твоите пътища, *

Царю на светиите!

 

Кой не ще се побои от тебе, Господи, †

и не ще да прослави Твоето име? *

защото само Ти си свет;

 

защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе; *

защото Твоите присъди станаха явни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Йоан не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.

 

Четене       Деян. 13,23-25

От неговото именно потомство Бог по обещание въздигна Израилю Спасителя Исуса, след като Иоан преди появяването Му проповядва покайно кръщение на цял народ израилски. А когато Иоан свършваше своето поприще, думаше: „за кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето, след мене иде Оня, Комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете“.

 

Респонсорий

 

В. Пригответе пътя на Господа, * прави правете пътеките Му

Вс. Пригответе пътя на Господа, * прави правете пътеките Му

В. Идещият след мене, Който ме изпревари

Вс. прави правете пътеките Му.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Пригответе пътя на Господа, * прави правете пътеките Му

 

Ант. на кантика:

Това дете е повече от пророк. Между родените от жени не се е явил по-голям от Йоан Кръстителя

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика:

Това дете е повече от пророк. Между родените от жени не се е явил по-голям от Йоан Кръстителя

 

Моления

Нека прославяме Бог Отец, който избра Йоан Кръстител за свой пратеник, за да оповести Христовото царство на хората. В спомен на великия предшественик, нека молим Бог за дара на обръщане:

Господи, напътствай стъпките ни по пътя на мира.

Призва Йоан от утробата на майка му, за да подготви пътищата на вашия син,

  нека да се подготвим да следваме Христос, със същата отдаденост като този, който го е предшествал.

Даде на Йоан привилегията да посочи Христос, Божият Агнец, присъстващ в Израил,

  помагай Твоята църква да Го предлага ефективно в нашето време.

Искаше Твоя пророк да намалее, докато Христос, Твоя Син, растеше,

  научи ни да поставяме службата на истината преди личния успех.

Ти направи Твоя мъченик Йоан Кръстител откровен и смел пророк на справедливостта и истината,

  направи ни верни и твърди свидетели на Христовия закон.

Помни, Господи, за всички тези, които са напуснали този свят,

  вземи ги със себе си в обиталището на светлината и мира.

 

Отче наш…

 

Молитва

Стори, молим ти се, всемогъщи Боже, твоето семейство да върви по пътя на спасението и следвайки наставленията на блажения Йоан Предтеча, да достигне сигурно до Този, когото той предсказа Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.