Рождение на Св. Йоан Кръстител навечерие

Рождение на Свети Йоан Кръстител – 24 юни

ЛИТУРГИЯ В НАВЕЧЕРИЕТО

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на пророк Иеремия.            1, 4-10

В дните на Иосия:

Биде към мене слово Господне: „Преди да те образувам в утро­бата, Аз те познах; и преди да излезеш из утробата, осветих те, и поставих те пророк на народите.“

Аз пък отговорих: „А, а, а. Господи Боже! Не умея да говоря, защото съм още млад.“

Но Господ ми рече: „Не казвай: „Млад съм“; защото до всички, до които те пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядам, ще кажеш. Не бой се от тях; защото аз съм с тебе, за да те избавям“, рече Господ.

И протегна ръка и се докосна до устата ми, и рече ми Господ:

„Ето, Аз сложих Моите думи в устата ти; гледай, Аз те поставих днес над народи и царства, за да изкореняваш и разоряваш, да погубваш и разрушаваш, да съзиждаш и насаждаш.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 70, 1-2.3-4а.5-6ав.15ав и 17 (О: 6в)

О От майчина утроба Ти си мой защитник.

На Тебе, Господи, се уповавам, да не се посрамя на веки. Избави ме по Твоята правда и ме освободи; наклони ухото Си към мене и ме спаси. O

Бъди ми крепко прибежище, дето всякога бих могъл да се скрия; Ти си наредил да ме спасиш, защото моя твърдина и моя крепост си Ти. Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. О

Защото Ти си моя надежда, Господи; Господи, мое упование от мла­дините ми. На тебе съм се крепил от рождение, Ти си ме извел из майчината утро­ба. О

Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоите благодея­ния. Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и до сега разгласям Твоите чудеса. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от първото послание на Свети Петър            1, 8-12

Възлюбени:

Вие обичате Исуса Христа, без да сте го видели; и в когото, вяр­вайки сега, без да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като постигате края на вашата вяра – спасението на душите.

За това спасение направиха издирвания и изследвания пророците, които предсказаха за дадената вам благодат, като изследваха, кое и какво време е посочвал Христовият Дух, що беше в тях, когато Той е предвестявал Христовите страдания и идещата след тях слава; на тях бе открито, че не на тях самите, а нам служеше онова, което сега ви е проповядвано от ония, които ви са благовестили чрез Дух Свети, пратен от небесата, в което желаят да надникнат ангелите.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О Алилуя. Той дойде да свидетелствува за светлината, за да приготви на Господа народ съвършен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 5-17

В дните на Ирод, цар юдейски, имаше един свещеник от Авиева-та смяна, на име Захария, а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името й – Елисавета. И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвай­ки безпорочно във всички заповеди и наредби Господни. Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, и двамата бяха в напреднала възраст.

Веднъж, когато по реда на своята смяна, Захария служеше пред Бога по жребие, както бе обичай у свещениците, падна му се да влезе в храма Господен, за да покади, а цялото множество народ се молеше отвън през време на кадението. Тогава му се яви Ангел Господен, из­правен отдясно на кадилния жертвеник, и Захария, като го видя, смути се, и страх го обзе.

А Ангелът му рече: „Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва бе чута; и жена ти Елисавета ще роди син и ще го наречеш с името Иван, и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му. Защото той ще бъде велик пред Господа, и няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си; и мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог. И ще върви пред Него в духа и силата на Илия, „за да обърне сърцата на бащите към чедата“, и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ съвършен.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.