Рождение на Свети Йоан Кръстител

Рождение на Свети Йоан Кръстител – 24 юни

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из втората книга на пророк Исаия.            49, 1-16

Слушайте ме, острови, и внимавайте, народи далечни: Господ ме повика още от утроба, от майчина ми утроба нарече името ми; и направи устата ми като остър меч; със сянката на ръката си ме покриваше и ме направи изострена стрела; в своя колчан ме пазеше: и ми каза: “Ти си мой раб, Израиле, в тебе ще се прославя.”

Аз пък казах: “Напразно съм се трудил, за нищо и напусто съм изтощавал силата си; но правото ми е у Господа, и наградата ми – у моя Бог.”

И сега казва Господ, който още от утроба ме направи Свой раб, за да обърна към Него Яков, и да се събере при Него Израил; аз съм почетен в очите на Господа, и Бог мой е моя сила.

И Той рече: “Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Яковови и да се завърнат остатъците Израилеви, но аз ще те направя светлина за народите, за да се простре моето спасение до земните краища.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 38, 1-3.13-14.15 (О: 14а)

О Славя Те, защото съм дивно устроен.

Господи, Ти си ме изпитал и знаеш, Ти знаеш, кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. O

Ходя ли, почивам ли – Ти ме окръжаваш. И всички мои пътища са на Тебе известни. Защото Ти си устроил моята вътрешност, и си ме изтъкал в майчината ми утроба. О

Славя Те, защото съм дивно устроен; дивни са Твоите дела, и душата ми напълно съзнава това. Не са били скрити от Тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, и образуван в дълбочината на земята. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от Деяния на Апостолите            13, 22-26

В онези дни Павел казваше:

“Господ въздигна за цар Давид, за когото и каза, свидетелствувайки: “Намерих мъж по сърцето Си, Давид, сина Иесеев, който ще изпълни всичките Ми искания.” От неговото именно потомство Бог по обещания въздигна на Израил спасителя Исуса, след като Иван преди появяването Му проповядва покайно кръщение на цял народ Израил-ски.

А когато Иван свършваше своето поприще, думаше: “За когото ме смятате, аз не съм; но ето след мене иде оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете.”

На вас, мъже братя, синове на Авраамовия род, и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение.”

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О Алилуя. Ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния: ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              1,57-66.80

За Елисавета настана време да роди, и тя роди син. И чуха съседите и роднините й, че възвеличил Господ милостта си над нея, и се радваха с нея. На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца, и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му.

Но майка му продума и каза: “Не, а да се нарече Йоан.”

И рекоха й: “Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.” И кимнаха на баща му, как би искал да го нарекат.

Той поиска дъсчица и написа: “Йоан му е името.” И всички се почудиха. И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога. И обхвана страх всички, живеещи около тях; и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Юдея. И всички, които чуха, туриха това на сърце си и казваха: “Какво ли ще бъде този младенец?” И ръката Господня беше с него.

А младенецът растеше и крепнеше духом; и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израил.

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.