Рождение на Дева Мария

Рождение на Дева Мария – 8 септември

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене из книгата на пророк Михей               5, 2-5а

Тъй казва Господ:

„И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядните Юдини? От тебе ще излезе Оня, който трябва да бъде Владика в Израил и чийто произход е от край време, от вечни дни. Затова той ще ги остави до време, докле роди онази, която има да роди; тогава ще се върнат при синовете Израилеви и останалите им братя.

Ще застане той и ще пасе с Господня сила, с величието на името на Господа, своя Бог, и те ще живеят безопасно, защото тогава той ще бъде велик до краищата на земята. И ще бъде Той – мир.“

Това е Божие слово.

или

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляните               8, 28-30

Братя:

При това знаем, че ония, които обичат Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдействува към добро. Защото, който Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братя. А който е предопределил, тях и призвал; и които е призвал, тях и оправдал; а които е оправдал, тях и прославил.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 12, 6ав.6сд (О: Ис 61, 10)

 

О Много ще се радвам в Господа.

 

Аз пък ще уповавам на Твоята милост. Сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе. О

 

Ще пея на Господа, който ме е облагодетелствувал, и ще възпявам името на Господа Всевишния. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Щастлива си ти, Света Дево Марио, и много достойна за всяка хвала, защото от тебе се роди Христос Бог наш – слънцето на правдата.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей           1,1-16.18-23

Книга за родословието на Исуса Христа, син Давидов, син Авраамов.

Авраам дори Исаак, Исаак роди Яков, Яков роди Юда и братята му. Юда роди Фарес и Зара от Тамар, Фарес роди Есром, Есром роди Арам, Арам роди Аминадав, Аминадав роди Наасон, Наасон роди Салмон, Салмон роди Вооз от Раав, Вооз роди Овид от Рут, Овид роди Иесей, Иесей роди цар Давид.

Цар Давид роди Соломон от Уриевата жена, Соломон роди Рово-ам, Ровоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Иосафат, Иосафат роди Иорам, Иорам роди Озия, Озия роди Иотам, Иотам роди Ахаз, Ахаз роди Езекия, Езекия роди Манасий, Манасий роди Амон, Амон роди Иосия, Иосия роди Иехония и братята му през време на преселението Вавилонско.

А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатиил, Сала-тиил роди Зоровавел, Зоровавел роди Авиуд, Авиуд роди Елиаким, Елиаким роди Азор, Азор роди Садок, Садок роди Ахим, Ахим роди Елиуд, Елиуд роди Елиазар, Елиазар роди Матан, Матан роди Яков, Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Исус, наричан Христос.

А рождението на Христа стана тъй: След сгодяване на майка му Мария за Йосиф, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Дух Свети; а Йосиф, мъж й, понеже беше праведен и не желаеше да я осрами, поиска тайно да я напусни.

Но когато намисли това, ето. Ангел Господен му се яви насъне и каза: „Иосифе, сине Давидов, не бой се да приемеш Мария, жена си;

защото заченалото се в нея е от Дух Свети. Тя ще роди син, и ще му наречеш името Исус; защото той ще спаси народа си от греховете му.“

А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: „Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще нарекат името му Емануил“, което ще рече „с нас е Бог“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.