Рождение на Дева Мария – II вечерна

Рождение на Дева Мария – 8 септември

II Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Здравей, звезда морска,

Славна майко на Бога

Всякога Дева си Марио,

Радостна врата на Небето.

 

Поздравът на небесния пратеник

носи благовестието на Бога,

променя съдбата на Ева,

дарява мира на света.

 

Разкъса оковите на угнетените,

дари светлина на слепите,

изгони от нас всяко зло,

изпроси за нас всяко добро.

 

Покажи се като Майка на всички,

Принеси нашата молитва,

Христос да я приеме добродушно,

Той, Който стана твой истински Син.

 

Дево, свята между всички,

сладка Царице небесна,

възвърни невинни твоите чеда,

смирени и чисти по сърце.

 

Дари ни дни на мир,

бди над нашия път,

направи така, че да виждаме твоя Син,

изпълнени с небесна радост.

 

Хвала на всевишния Отец,

слава на Господа Христа,

да се издигне до Светия Дух

химна на вярата и на любовта. Амин

 

Ант. 1. От Йесеевия пън е разцъфтяла Девата, Станала Майка от Божия Дух.

 

Псалом 121

 

Зарадвах се, когато ми казаха: †

да идем в дома Господен. *

Ето, нозете ми стоят пред твоите порти, Йерусалиме,

 

Йерусалиме, ти, който си устроен като град, сглобен в едно, *

Там, където възлизат колената Господни,

 

по закона Израилев, *

нека славят името Господне.

 

Там стоят престолите на съда, *

престолите на дома Давидов.

 

Искайте мир за Йерусалим: *

да добруват ония, които те обичат!

 

Да бъде мир в твоите стени, *

добруване в твоите чертози! 

 

Заради моите братя и ближни казвам: мир на тебе! *

Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  От Йесеевия пън е разцъфтяла Девата, Станала Майка от Божия Дух.

 

Ант. 2. Днес се роди Дева Мария: пълна с благодат, Бог я погледна, смирена, Бог я посети.

 

Псалом 126

 

Ако Господ не съзида дома, *

напразно ще се трудят строителите му;

 

ако Господ не опази града, *

напразно ще бди стражата.

 

Напразно вие ставате рано, седите до късно, †

ядете хляба на скръбта, *

когато Той на Своя възлюбен дава сън.

 

Ето, наследие от Господа са децата, *

награда от Него е плодът на утробата.

 

Каквото са стрелите в ръката на силния, *

същото са младите синове.

 

Блажен е човекът, който е напълнил стрелника си с тях! †

Те няма да се засрамят, *

когато ще говорят с враговете при портите.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Днес се роди Дева Мария: пълна с благодат, Бог я погледна, смирена, Бог я посети.

 

Ант. 3. Марио, Дево Божия, Майко, благословена и достойна за всяка хвала, ние празнуваме Твоето рождение моли за нас Господа.

 

Еф 1,3-10

 

Благословен да бъде Бог и Отец *

на Господа нашего Исуса Христа,

 

Който ни благослови в Христа *

с всяко духовно благословение от небесата,

 

както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, *

за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов,

 

както предопредели да ни осинови за Себе Си †

чрез Исуса Христа, *

по благоволение на Своята воля,

 

за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, *

с която Той ни е облагодатствувал чрез Своя Възлюблен,

 

в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, †

прошка на греховете *

по богатството на Неговата благодат.

 

Тая благодат Той изобилно ни дарува *

във всяка премъдрост и разум,

 

като ни откри тайната на волята Си †

по Своето благоволение, що бе отпреди положил в Себе Си, *

в нареждане изпълнението на времената,

 

за да съедини всичко небесно и земно *

под една глава – Христа.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Марио, Дево Божия, Майко, благословена и достойна за всяка хвала, ние празнуваме Твоето рождение моли за нас Господа.

 

Четене      Рим 9,4-5

Които са израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законоположение, богослужение и обещания; техни са и отците, от тях е и Христос по плът, Който е над всички Бог, благословен вовеки, амин.

 

Респонсорий

В. Радвай се, благодатна Марио, * Господ е с Тебе.

Вс. Радвай се, благодатна Марио, * Господ е с Тебе.

В. Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба:

Вс. Господ е с Тебе.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Радвай се, благодатна Марио, * Господ е с Тебе.

 

Ант. на кантика: Господ погледна Нейното смирение: И чрез благовестието на ангела, Мария зачена Изкупителя на света.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика: Господ погледна Нейното смирение: И чрез благовестието на ангела, Мария зачена Изкупителя на света.

 

Моления

Присъединени към хвалебствената молитва, да благодарим на Бога, Който е искал Мария да бъде обичана и почитана от всички родове. Да кажем с упование:

Нека Мария,  пълна с благодат да ходатайства за нас.

Ти, Който си утвърдил Мария като Майка на милосърдието,

 стори така, че да почувстваме, когато сме в опасност, Нейната майчина доброта.

Ти си пожелал  Мария, Майка на семейството в дома от Назарет

 стори така, че всички майки да пазят светостта и любовта.

Ти, Който си подкрепил Мария под кръста и си я изпълнил с радостта на възкресението на Твоя Син,

 подкрепи ни в изпитанията на живота и подсилвай ни в надеждата.

В Мария, внимателна на Твоето слово и вярна слугиня на Твоята воля, Ти ни даваш  примера и образа на Светата Църква,

 по Нейното застъпничество направи ни истински свидетели на Христа Твоя Син.

Ти, Който си увенчал Мария за Царица на небето,

 стори така, че нашите починали братя и сестри, да се радват на вечната радост в общение със светиите.

 

Отче наш…

 

Молитва

Дай, молим ти се, Господи на верните се дара на небесната благодат; та, както Майчинството на Блажената Девица бе за тях начало за спасение, така празникът на Рождението й да иы увеличи мира. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твой Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.