библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Разрушаването на Йерусалим

Историята на Спасението

Разрушаването на Йерусалим

/586 г. преди Христа/

В деветата година на юдейския цар Седекий, в десетия месец, дойде Навуходоносор, вавилонският цар, с цялата си войска до Йерусалим и го обсади. А в единадесетата година на Седекий, в четвъртия месец, в деветия ден на месеца, градът бе превзет.

И влязоха в него князете на вавилонския цар, и се разположиха до средните порти.

Когато Седекий и неговите войни ги видяха, побягнаха. През нощта излязоха от града през царската градина, през портите между двете стени, и тръгнаха по пътя към равнината. Но халдейската войска се спусна подире им. Достигна Седекий в Йерихонските равнини. Хванаха го и го заведоха при вавилонския цар в Ривла, в земята Емат. Там бе произнесена присъдата над него.

В Ривла Навуходоносор закла синовете на Седекий пред очите му. Закла и всички юдейски велможи. А на Седекий извади очите и го окова в окови, за да го отведе във Вавилон.

 

Плачът над Йерусалим

Как самотно седи градът, някога си многолюден!

Той стана като Вдовица,

Великият между народите, князът над областите стана данник. Горко плаче той нощем

и сълзите му са по страните му. Измежду всички ония, които са го обичали, той няма утешител,

всички негови приятели му изневериха, станаха му врагове.

Юдея се пресели

поради бедствие и тежко робство, посели се между езичници и не намери покой, всички, които го преследваха, настигнаха го в тесни места.

Тежко съгреши Йерусалим, затова и стана отвратителен, всички, които го прославяха, го гледат с презрение, защото видяха голотата му, и сам той въздиша и се обръща назад. Дано не ви сполети това всички вас,

минаващи по пътя! Погледнете и вижте, има ли болка като моята болка, каквато ме е постигнала, каквато Господ изпрати върху мене в деня на пламенния Си гняв!

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.