разни молитви при гроба

Разни молитви при гроба

 

ЗА ЕДИН ПОКОЙНИК ИЛИ ПОКОЙНИЦА:

Свещеникът: Молим Ти се, Господи, освободи душата на твоя раб И… (твоята рабиня…) от всяка връзка на греховете, та възкръснал (а) да живее между Твоите светци и избраници в славата на възкресението.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ПОКОЙНИЦИ:

Свещеникът: Боже, на Когото е присъщо да бъдеш винаги милостив и да прощаваш смили се над душите на Тпоито раби и рабини, и прости всичките им грехове, m освободени от връзките на земния живот, да заслужат да преминат към вечния.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПОЧИВАТ В ГРОБИЩАТА:

Свещеникът: Боже, по чието милосърдие почиват душите на верните, дай в добротата Си на Твоите раби и рабини и на всички тук и навсякъде в Христа починали опрощение на греховете, та освободени от всички провинения, да се радват с Тебе безкрайно. Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ЗА ВСИЧКИ ВЕРНИ ПОКОЙНИ:

Свещеникът: Боже, Създателю и Изкупителю на всички верни, прости на душите на Твоите раби и рабини всички грехове, та чрез смирените ни молитви да получат опрощението, което винаги са желали. Ти, който живееш и царуваш през всички векове на вековете.

Отговор: АМИН.

 

ЗА БАША И МАЙКА:

Свещеникът: Боже, който ни заповяда да почитаме баща си и майка си, смили се в снизходителната Си доброто над баща ми и майка ми, прости им греховете и дай ми благодатта Си да ги видя в радостта на вечната светлина.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ЗА ПОКОЕН СВЕЩЕНИК:

Свещеникът: Боже, който в числото на апостолическите свещеници издигна своя служител И… до достойнството на свещеник, молим Ти се, да бъде причислен към тяхното вечно общение.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

На 3-ия, 7-мия, 30-тия ден от погребението

Свещеникът: Молим Ти се, Господи, да приемеш в общението на Твоите светци и избраници душата на своя раб И… (своята рабиня И…) чийто (3, 7, 30) ден от погребението възпоменаваме и да излееш над нея вечната роса на Твоето милосърдие.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

В ДЕНЯ НА ГОДИШНИНАТА:

Свещеникът: Господи, Боже на милостите, дай на душата ни Твоя раб И… (твоята рабиня И…), чиято годишнина от погребението пъзпоменаваме, мястото на прохладата, блажен покой и бляскава светлина. Чрез Христа нашия Господ.

Отвовор: АМИН.

 

ЗА IЮКОЙНИ СЪБРАТЯ. БЛИЗКИ И БЛАГОДЕТЕЛИ:

Свещеникът: Господи, който даваш прошка и обичаш спасението на всички хора, молим Твоето милосърдие, та нашите братя, сестри, близки и благодетели на обществото ни, които заминаха от този свят, чрез ходатайството на блажена Мария, всякога Дева и на всички светци, да имат участие във вечното блаженство.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ЗА ПОКОЕН МЛАДЕЖ:

Свещеникът: Боже, който управляваш живота на всички хора и времената, на Тебе препоръчваме този Твой раб И… (Твоя рабиня И…), когото (която) оплакваме, че много рано се пресели в другия свят. Стори да се радва на постоянната младост в блаженството на Твоите селения.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ПРИ ВНЕЗАПНА СМЪРТ:

Свещеникът: Покажи ни, Господи, безмерната сила на Твоята доброта. Като оплакваме внезапната смърт на нашия броI И… (нашата сестра И…) ние вярваме, че е преминал в Твоето общение.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ПРИ ДЪЛГА БОЛЕСТ:

Свещеникът: Боже, който си отредил Твоят раб И… (Твоята рабиня И…) да Ти служи в бедствие и страдание, стори, молим Ти се, както е подражавал на Твоя Син в страданието, така да получи и наградата на Неговата слава.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

ЗА ПОКОЙНИ СЪПРУЗИ:

Свещеникът:      Молим Ти се, Господи, освободи, умилостивен Твоите раби И… и И…, и както съпружеската любов и вярност ги бе обединила тук на земята, нека ги сплотява и вечната пълнота на Твоята любов.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

БЛАГОСЛАВЯНЕ НА ПАМЕТНИК

Свещеникът: Нашата помощ е о името на Господа, Който създаде небето и земята.

Свещеникът: Господ да бъде с вас.

Отговор: И с твоя дух.

Свещеникът: Да се помолим:

Всемогъщи, вечни Боже, благослови този паметник, на който е изобразен знакът на нашето спасение, стори, молим Ти се, този, в чиято памет е издигнат този паметник и който е вярвал в Исуса Христа, твоя Син, умрял на кръста и възкръснал от мъртвите, да наследи вечния живот на блажените в небето.

Чрез Христа нашия Господ.

Отговор: АМИН.

 

Псалм 11

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да каже сога домът Израилев: Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да каже сега домът Ааронов: Той е благ, защото милостта Му е вечна.

Да кажат сега, които се боят от Господа: Той е благ, защото милостта Му е вечна.

В утеснението си викнах към Господа, – и Господ ме послуша и на простор ме изведе.

Господ в с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек?

Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове.

По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек.

По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе.

Всички народи ме бяха обкръжили, но с името Господне аз ги повалих;

обсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Обиколиха ме, както пчели обикалят мед, и угаснаха като огън в тръне: с името Господне аз ги повалих. Блъснаха ме силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи.

Господ е моя сила и песен; Той стана мое спасение.

Глас на радост и спасение в жилищата на праведните; десницата на Господа твори сила! Десницата Господня е висока, десницата Господня твори сила!

Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.

Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя Господа.

Ето портите Господни: праведните ще влязат в тях.

Славя Те, че ме послуша и стана мое спасение. Камъкът, който отхвърлиха зидарите той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.

Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него.

0, Господи, спаси! 0, Господи, помогни!

Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.

Господ е Бог и ни осия; връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника.

Ти си мой Бог: ще Те славя; Ти си моя Бог: ще Те превъзнасям; ще Те славя, защото Ти ме послуша и стана мое спасение.

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.