библия за младежи - Новият Завет - Разпъването, възкресението, възнесението

Раздялата с учениците

Историята на Спасението

Раздялата с учениците

Когато Юда излезе, Исус рече: „Сега се прослави Син Човечески! И Бог се прослави в Него! Ако Бог се прослави чрез Него, то и Бог ще Го прослави в Себе Си! И веднага ще Го прослави!

Чеда, още малко съм с вас. Вие ще Ме дирите, но както казах на юдеите, така казвам и на вас сега, където отивам Аз, вие не можете да дойдете. Нова заповед ви давам – обичайте се един друг. Както Аз ви възлюбих, така се обичайте и вие. Всички ще познаят, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.

Няма любов по-голяма от тази да дадеш живота си за своите приятели. Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, което Аз ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. Нарекох ви приятели, защото ви казах всичко, което съм чул от Своя Отец.“

Симон Петър Го попита: „Господи, къде отиваш?“ Исус му отговори: „Където отивам Аз, ти не можеш сега да дойдеш след Мене, но сетне ще Ме последваш.“ Петър Го запита: „Господи, защо не мога да дойда подире Ти сега? Живота си за Тебе ще положа!“

Исус му отговори: „Живота си ли ще положиш? Казвам ви, че всички ще се съблазните заради Мене през тази нощ. Защото е писано: „Ще поразя пастира и ще се пръснат овцете.“ Но след Своето възкресение ще ви изпреваря в Галилея.“

Тогава Петър Му рече: „Дори всички да се съблазнят, аз няма да се съблазня никога!“ Исус му каза: „Истина ти казвам, Петре, че днес, още тази нощ, преди петел дваж да пропее, ти три пъти ще се отречеш от Мене.“

След това Исус им рече: „Когато ви изпратих без кесия, торба и сандали, останахте ли лишени от нещо?“ Те отговориха: „Не, от нищо.“ Тогава им каза: „Но сега, който има кесия, нека я вземе! Също така – и торба! А който няма, нека продаде дрехата си и купи нож! Защото, казвам ви, върху Мене трябва да се изпълни и това Писание: „И към беззаконници бе причислен. “ Понеже всичко, което се отнася до Мене, е към своя край.“

А те Му казаха: „Господи, ето тук има два ножа!“ Той им отвърна: „Достатъчни са. Да не се смущава сърцето ви. Вярвайте в Бог и в Мене вярвайте! В Дома на Моя Отец има много жилища. Ако нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И когато ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, за да бъдете там, където съм Аз.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.