библия за младежи - Старият Завет - Излизането от Египет

Раждането на Мойсей

Историята на Спасението

Раждането на Мойсей

Умря Йосиф, всичките му братя и целият им род. Но Израилевите синове се разплодиха и намножиха, нараснаха и се усилиха извънредно, така че онази земя се изпълни с тях.

В Египет се възцари нов цар, който не познаваше Йосиф. Той рече на египтяните:

„Родът на Израилевите синове е многоброен и по-силен от нас. Трябва да измислим нещо против тях, за да не се размножават. В случай на война може да се съединят с нашите неприятели, да се въоръжат против нас и да напуснат земята ни.“

И поставиха над тях надзорници, за да ги изнуряват с тежка работа. Израилтяните съградиха на фараона градове за припаси – Питом и Раамсес. Но колкото повече ги изнуряваха, толкова повече те се размножаваха и нарастваха. Египтяните започнаха да се страхуват от синовете на Израил.

Египетският цар заповяда на бабите, които израждат еврейки:

„Когато бабувате на еврейки, внимавайте при раждането. Ако е момче, да бъде убито, ако е момиче, нека живее.“

Но жените се бояха от Бог и не правеха така, както им поръча египетският цар. Оставяха момчетата живи. Тогава египетският цар отново ги повика и им рече:

„Защо нищо не правите и момчетата остават живи?“

Бабите отговориха на фараона: „Еврейските жени не са като египетските. Те са здрави и още преди да отидем при тях, раждат.“

И понеже тези жени се бояха от Бог, Той правеше да преуспяват домовете им.

Народът се множеше и се усилваше. Тогава фараонът заповяда на египтяните:

„Всяко новородено момче на евреите хвърляйте в реката, а всяко момиче оставяйте живо!“

 

Мойсей в кошницата

Един човек от Левиевото племе си взе жена от своя род. Жената зачена и роди син. Видя, че е много красив, и го кри три месеца. И понеже не можеше повече да го крие, взе тръстиково кошче, намаза го с асфалт и смола и сложи в него детето. Пусна кошницата в тръстиката при речния бряг. А дъщеря й застана надалече да гледа какво ще стане с него.

По същото време дъщерята на фараона отиде да се къпе в река Нил. Нейните прислужнички я чакаха на брега. Тя видя кошчето в тръстиките и прати робиня- та си да го вземе. Отвори и видя детето.

То плачеше. Смили се над него и рече: „Това е от еврейските деца.“

Тогава сестрата на детето попита: ,Да отида ли да повикам от еврейките жена кърмачка, за да откърми детето?“ Фараоновата дъщеря й отговори: „Отиди!“

Момичето отиде и повика майка си.

Тогава дъщерята на фараона каза: „Вземи това дете и го откърми. Аз ще ти заплатя.“

Така жената взе детето си и го откърми. Когато порасна, го предаде на фараоновата дъщеря. Тя го обикна като син. Нарече го с името Мойсей, защото казваше: „От вода го извадих!“

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.