библия за младежи - Новият Завет - Детството на Исус

Раждането на Йоан Кръстител

Историята на Спасението

Раждането на Йоан Кръстител

Настана бреме Елисавета да роди и тя роди син. Съседите и роднините й чуха, че Господ възвеличил милостта Си над нея, и се зарадваха. На осмия ден дойдоха да обрежат детето* (* Бог заповядал на Авраам да постанови този обичай като знак на завета между евреите и Господ. Бог повторил тази заповед и на Мойсей. Този обряд се спазва от евреите и до днес. Той е разпространен и сред мюсюлманите). Искаха да го нарекат Захарий, на името на баща му.

Но Елисавета се противопостави: „Не, той ще се нарече Йоан!“

Рекоха й: „Няма никой в рода ти, който да носи това име!“

След това попитаха бащата как би искал да го нарекат. Той взе дъсчица и написа: „Йоан му е името!“

Всички се почудиха. А на Захарий веднага му се развързаха устата и езикът и той проговори, благославяйки Бог. Страх обхвана хората около тях. И те разказваха за това по цялата планинска местност на Юдея.

Всички, които чуха, го взеха присърце и казваха: „Какъв ли ще бъде тоя младенец?“ И наистина, Божията ръка беше с него.

Тогава баща му Захарий се изпълни със

Свети Дух и започна да пророкува:

„Благословен е Господ, Бог на Израил, задето посети, и избави Своя народ!

И издигна за нас в дома на Своя отрок Давид рог на спасение, както възвести чрез устата на Своите свети от века пророци – спасение от Врагове и от ръцете на всички, които ни мразят.

Така изяви Своята милост над отците ни и си спомни светия Си завет.

Спомни си клетвата, която даде на Авраам, да ни избави от ръката на нашите Врагове. Безстрашно ще служим на Господ в святост и правда през всички дни на живота си.

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господ, за да приготвиш Неговите пътища!

Чрез тебе народът ще познае Спасителя, Който ще прости греховете му.

Той ще ни посети като изгряващо слънце поради Великото милосърдие на нашия Бог, за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира.“

Младенецът растеше и крепнеше духом. И остана в пустинята до деня, когато се яви на Израил.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.