библия за младежи - Новият Завет - Детството на Исус

Раждането на Исус

Историята на Спасението

Раждането на Исус

През ония дни излезе заповед от кесар Август да се направи преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Кириний управляваше Сирия. И всеки отиваше да се запише в своя град.

Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Юдея, за Давидовия град Витлеем, понеже беше от дома и рода на Давид. Замина заедно с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна.

А когато пристигнаха, дойде време Мария да роди. Но в странноприемницата нямаше място за тях. Те намериха подслон в една пастирска пещера. Там Мария роди своя Син, пови Го и Го положи в ясли.

По това време пастирите нощуваха на полето, понеже бяха на нощна стража при стадото. И ето, пред тях се яви ангел Господен и славата на Господ ги осени. Пастирите се изплашиха много. Ангелът им рече: „Не бойте се! Благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци! Днес в Давидовия град се роди Спасител, Който е Христос Господ. И ето ви знак! Ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли.“

И изведнъж при ангела се яви многобройно небесно войнство, което хвалеше Бог и казваше: „Слава на Бог във висините и на земята мир, между човеците благоволение!“

Когато ангелите отлетяха към небето, пастирите си казаха един на друг: „Да идем до Витлеем и да видим онова, за което ни възвести Господ.“

И отидоха бързешком. Намериха Мариам, Йосиф и Младенеца, Който лежеше в яслите, и разказаха какво им бе възвестено за Него. Чудно беше онова, което разказаха пастирите. Но Мариам запази всички тези думи в сърцето си.

После пастирите си тръгнаха. Славеха и хвалеха Бог за всичко, което чуха и видяха, както им бе възвестено.

Изпълниха се осем дни и дойде времето да бъде обрязан Младенецът. Дадоха Му името Исус, както бе определено от ангела още преди да бъде заченат в утробата.

 

Представянето в храма

Когато се изпълниха дните на Марииното очистване, донесоха Исус в Йерусалим, за да Го представят пред Господ. Според закона на Мойсей всяко мъжко, което разтваря утроба, трябва да бъде посветено на Господ и да се принесат в жертва две гургулици или две гълъбчета.

Тогава в Йерусалим имаше един човек на име Симеон. Той беше праведен и благоговеен* (* Благоговеен – изпълнен с почит) и чакаше утехата на Израил. Свети Дух, Който беше върху него, му бе предсказал, че няма да види смърт, преди да дочака Христос Господ. Симеон дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Исус, за да извършат обичая според закона, той Го прегърна, благослови Бог и рече:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, в мир!

Защото очите ми видяха Твоето спасение, което си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците и слава на Твоя народ Израил

А Йосиф и Мария се чудеха на казаното за Исус. Симеон ги благослови и рече на Мария: „Ето, Този е тук за падане и ставане на мнозина в Израил и за да бъде предмет на противоречие. А на тебе меч ще прониже душата, за да се открият мислите на много сърца!“

Там беше и пророчица Анна, дъщеря на Фануил, от коляното на Асир. Тя бе достигнала дълбока старост. Бе живяла с мъжа си само седем години, а сега бе вдовица на около осемдесет и четири.

Не се отделяше от храма, като служеше на Бог с пост и молитва денем и нощем. Тя също се приближи и започна да слави Господ, говорейки за Детето на всички, които очакваха избавление в Йерусалим.

Когато извършиха всичко според закона, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост. И Божията благодат беше върху Него.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.