Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Част първи - Отдел първи - Глава първа

Въпроси 1-5

  1. Какъв е замисълът на Бог за човека?

Бог, безкрайно съвършен и блажен в Самия Себе си, според замисъла на чистата доброта свободно сътвори човека, за да го направи участник в Своя блажен живот. Когато се изпълниха времената, Бог Отец изпрати Своя Син като Изкупител и Спасител на падналите в греха хора, които призова в Своята Църква и от които направи – чрез делото на Свети Дух – осиновени чада и наследници на Своето вечно блаженство.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ЧОВЕК Е „ВЪЗПРИЕМЧИВ“ ЗА БОГ

Велик си, Господи, и достоен за похвала!… Създал си ни за Теб и неспокойно е сърцето ни, докато не намери в Теб покой

(Св. Августин)

 

  1. Защо в човека има желание за Бог?

Сам Бог, създавайки човека по Свой образ, е вписал в сърцето му желанието да Го види. Дори това желание често да е пренебрегвано, Бог не престава да притегля човека към Себе Си, за да живee и намери в Него пълната истина и щастието, които неуморно търси. Ето защо, по природа и по звание човек е религиозно същество, способно да влезе в общение с Бог. Тази вътрешна и жизнена връзка с Бог дава на човека основополагащото му достойнство.

 

  1. Възможно ли е да се познае Бог само със светлината на разума?

Изхождайки от творението, т.е. от света и човешката личност, човек единствено с разума си може да познае със сигурност Бог като начало и край на света, като върховно благо, истина и безкрайна красота.

 

  1. Достатъчна ли е само светлината на разума, за да познаем тайната на Бог?

Човек изпитва доста затруднения, за да познае Бог единствено чрез светлината на своя разум. Между впрочем, той не може да навлезе сам в съкровеността на Божествената тайна. Ето защо, Бог пожела да осветли човека със Своето откровение не само за истините, които надвишават човешкото разбиране, но също така и за религиозните и моралните истини, които, макар и сами по себе си да са достъпни за разума, да могат по този начин да бъдат познати от всички – без затруднение, с твърда сигурност и без риск от грешки.

 

  1. Как можем да говорим за Бог?

Като изхождаме от съвършенствата на човека и другите създания, които са, макар и ограничено, отражение на безкрайното съвършенство

на Бог, може да се говори за Бог на всички и с всички. Трябва, все пак, непрекъснато да изчистваме нашия език от всичко приказно и несъвършено, съзнавайки, че никога няма да може да бъде изразена изцяло безкрайната тайна на Бог.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.