библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Псалми на радостта

Историята на Спасението

Псалми на радостта

Псалмите са поетически молитви практикувани в храма, особено след завръщането в Йерусалим. И до днес те са молитви не само за евреите, но и за християните. Псалм 125 е написан като песен, в която се описва пристигането на евреите в Йерусалим и се прославя завръщането им.

 

Псалм 22

Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждая. Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене.

Твоят жезъл и Твоята палица* (* Палица – тояжка)ме успокояват. Ти приготви за мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена.

Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

 

Псалм 23

На Господ е земята и онова, що я изпълва, вселената и всичко, що живее в нея, защото Той я основа върху морета и върху реки я утвърди.

Кой ще възлезе на планината Господня или кой ще застане на Неговото свято място? Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел в душата си напразно и не е споменавал лъжливо името Господне – той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител.

Такъв е родът на ония, които Го търсят, които търсят Твоето лице, Боже Яковов! Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата!

Кой е този Цар на славата? – Крепкият и силният Господ, силният на война Господ.

Подигнете, порти, горнището си, подигнете се, вечни порти, и ще влезе Царят на славата!

Кой е този Цар на славата? –

Господ на силите, Той е Цар на славата.

 

Псалм 99 – Хвалебствен псалм

Възкликни към Господ, цяла земъо!

Служете на Господ с веселие, идете пред лицето Му с възклицание! Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал и ние сме Негови – Негов народ и овци от Неговото паство.

Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление.

Славете Го, благославяйте името Му, защото Господ е благ – Неговата милост е вечна и Неговата истина е от род в род.

 

Псалм 125 – Песен на възлизане

Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме.

Тогава устата ни бяха пълни с веселие и езикът ни – с пение.

Тогава между народите се говореше:

Велико нещо извърши Господ над тях!“

Велико нещо извърши Господ над нас – ние се радвахме.

Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.

Които са сели със сълзи, ще жънат с радост.

Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.