библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Пророците от времето на робството

Историята на Спасението

Пророците от времето на робството

Библията разказва много малко за онези седемдесет години робство на евреите във Вавилон – от разрушаването на Йерусалим от вавилонците до възстановяването на храма при персите. Но все пак и за този период се дава една обща представа за евреите, които в далечните земи изповядвали своята вяра и чрез усилията на пророците, предричащи завръщането в светия град, я затвърждавали. Един от тези пророци е свещеникът Йезекил. Той е живял и работил във Вавилон.

През дванадесетата година на нашето преселение, в десетия месец, на петия ден от месеца, дойде при пророк Йезекил един от избавилите се от Йерусалим и му каза: „Градът е разрушен!“

И дойде към мене слово от Господ:

„Ето, Аз Сам ще издиря Моите овце и ще ги преброя. Както пастир преброява стадото си в деня, в който се намира сред своето пръснато стадо, така ще преброя Аз Моите овце и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и мрачен. Ще ги изведа измежду народите и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса по планините на Израил, край потоци и по всички обитаеми места на тази земя.

Не заради вас ще направя това, доме Израилев, а заради Моето Свято Име, Което вие обезглавихте сред народите, където отидохте. И ще осветя великото Си Име, обезглавено сред народите, където бяхте. И ще познаят народите, че Аз съм Господ – казва Господ Бог, когато покажа върху вас светостта Си пред очите им. Ще ви взема из народите, ще ви събера от всички страни и ще ви доведа във вашата земя.

Ще ви поръся с чиста вода – и вие ще се очистите от всички ваши скверноти, и от всички ваши идоли ще ви очистя. Ще ви дам ново сърце и нов дух. Ще взема из вашата плът каменното сърце и ще ви дам сърце от плът. Ще вложа във вас Моя Дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби. И ще живеете на земята, която дадох на отците ви, и ще бъдете Мой народ, и Аз ще бъда ваш Бог.“

И Славата на Господ влезе в храма през вратата, обърната към изток, повдигна ме и ме въведе във вътрешния двор. И ето, Славата на Господ бе изпълнила целия храм. И аз чух глас, който ми говореше от храма, а до мене стоеше някой. И рече ми:

„Сине човешки, това е мястото на Моя престол и мястото на стъпките на Моите нозе, дето ще живея навеки сред синовете на Израил. Домът на Израил няма вече да осквернява Моето Свято Име, нито те, нито царете им.“

 

Йезекил прогласяше винаги Божията справедливост и милост

„Ако беззаконник се отвърне от беззаконието си и започне да изпълнява законите и да върши правда, той ще бъде жив и няма да умре. Нито един от греховете му, които е извършил, няма да му се спомни, понеже той е започнал да изпълнява закона и да върши правда, и ще бъде жив. Нима наистина мислите, че искам беззаконникът да умре, а не да се отвърне от безза­конието си и да живее?“

 

Пророчество за връщането в Йерусалим

Към края на израилското робство във Вавилон живял един пророк, чието име е неизвестно. Обикновено го наричат Втория Исай, защото неговите ръкописи са дял от книгата на Исай. Той говорел на евреите за края на тяхното робство, за разгрома на Вавилон и за бързото завръщане в Йерусалим.

„Утешавайте, утешавайте Моя народ – казва вашият Бог – говорете на Йерусалим, което му е по сърце, и му възвестявайте, че времето на неговата борба се изпълни, че за неправдата му е дадено удовлетворение, защото от ръката на Господ получи двойно за всички свои грехове.“

Гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе път за Господ, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог. Всеки дол да се изпълни и всяка планина и хълм да се снишат, кривините да се изправят и неравните пътища да станат гладки. Ще се яви Славата на Господ и всяка плът ще види това. Защото устата на Господ го изрече.“

Гласът нареди: „Разгласяй!“ И аз попитах: „Какво да разгласям?“ „Всяка плът е трева и всичката й красота е като полско цвете. Тревата изсъхва, цветето увяхва, щом духне върху него Господ. Така и народът е трева. Тревата изсъхва, цветето увяхва, а Словото на нашия Бог ще пребъде вечно.

Възлез на висока планина, благовестителю за Сион! Възвиси силно гласа си, благовестителю за Йерусалим! Възвиси го и не се бой! Кажи на юдините градове:

„Ето вашия Бог!“

Ето, Господ Бог иде със сила и с ръката Си властва! Ето, наградата Му е с Него и отплатата Му е пред лицето Му! Като пастир ще пасе Той Своето стадо, агнетата ще взима Той на ръце, ще ги носи на гърдите Си и ще води дойниците!“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.