библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Проповедта на планината

Историята на Спасението

Проповедта на планината

Исус беше на планината заедно с множество народ. Там бяха и Неговите ученици. И Той започна да проповядва:

„Блажени са бедните по дух, защото тяхно е Небесното царство. Блажени са плачещите, защото те ще се утешат.

Блажени са кротките, защото те ще наследят земята.

Блажени са гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.

Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бог.

Блажени са миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени са преследваните заради правда, защото тяхно е Царството небесно.

Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и лъжовно кажат против вас каквато и да е лоша дума заради Мене.

Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Така бяха гонени и пророците преди вас.

Вие сте солта на земята. Но ако солта изгуби силата си, с какво ще се направи солена? Тя вече не става за нищо, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.

Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който стои на върха на планината. Никой не запалва светило, за да го сложи под крина* (* Крина – дървен цилиндричен съд, който се използвал за мерене на зърнени храни и побира около 15 килограма), а на светилник, за да свети на всички вкъщи. Така да светне пред човеците вашата светлина, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия Небесен Отец.

 

Тълкуване на закона

Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или пророците – не да ги наруша съм дошъл, а да ги изпълня. Защото, истина ви казвам – докато не преминат небето и земята, нито една буква или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И така, който наруши една и от най-малките заповеди и така поучи човеците, ще бъде най-малък в Небесното царство. А който ги изпълнява и така поучава, ще бъде велик в Небесното царство. Казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Небесното царство.

Слушали сте, че бе казано на древните: „Не убивай! А който убие, виновен е пред съда. „Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, виновен ще бъде пред съда. Който каже на брат си „празноглавец“, виновен ще бъде пред синедриона. А който пък каже „безумнико“, ще бъде в огнената геена* (* Огнена геена – огнена пещ, огнено езеро, външна тъмница, вечен огън, Ад, преизподня. Думата „геена“ произлиза от наименованието на едно място зад южната част на йерусалимската стена. Някога там са се изхвърляли непогребани трупове. За да не се появи зараза, непрекъснато се е поддържал огън).

Когато принасяш дар при жертвеника и си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си пред жертвеника. Отиди първо да се помириш с брат си и тогава се върни да принесеш дара си.

Побързай да се помириш с противника си, докато сте още на път към съдилището. Да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на стражата и да бъдеш хвърлен в тъмница.

Истина ти казвам – няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последната монета.

Слушали сте още, че бе казано на древните: „Клетва не престъпвай и изпълнявай пред Господ клетвите си. “ Аз пък ви казвам никак да не се кълнете – нито в небето, защото е престол на Бог, нито в земята, защото е подножие на нозете Му, нито в Йерусалим, защото е град на великия Цар. И в главата си не се кълнете, защото нито един косъм не можеш да направиш да израсне бял или черен. Думата ви да бъде – да, да или не, не. А каквото е в повече, то е от лукавия.

 

Любов към неприятеля

Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си и мрази врага си. “ Аз пък ви казвам – обичайте враговете си. Благославяйте тези, които ви проклинат. Правете добро на онези, които ви мразят. Молете се за хората, които ви обиждат и гонят.

Така ще бъдете синове на вашия Небесен Отец. Защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд над праведни и неправедни. Всичко, което искате да правят за вас човеците, правете и вие за тях. Защото, ако обичате онези, които ви обичат, каква заслуга имате? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво толкова правите? Не постъпват ли така и езичниците?

И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и вашият Небесен Отец.

Старайте се да не показвате своята праведност пред човеците, за да ви видят. Защото няма да имате награда от вашия Небесен Отец. И така, когато правиш добро, не тръби за това по синагогите и по улиците, както правят лицемерите, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам – те вече получават своята награда. А когато ти даваш милостиня, нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната. Така благодеянието ти ще бъде на скришно и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

 

Молитвата на Господ

Когато се молиш, не бъди като лицемерите, които обичат да се молят по синагоги и по кръстопътища, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам – те вече получават своята награда. А ти, когато се молиш, влез в своята стая, заключи вратата и се помоли на твоя Отец, Който вижда и тайното. И твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

Когато се молите, не говорете излишни думи като езичниците, защото те мислят, че заради многословието си ще бъдат чути. Не бъдете като тях, защото вашият Отец знае от какво имате нужда още преди да поискате от Него. Молете се така:

„Отче наш, Който си на небесата!

Да се свети Твоето име,

да дойде Твоето царство,

да бъде Твоята воля,

както на небето, така и на земята!

Дай ни днес нашия насъщен хляб и ни прости дълговете,

както и ние прощаваме на нашите длъжници! И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от злото.

Защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки! Амин.“

Защото, ако вие простите на човеците съгрешенията им, и на вас ще прости вашият Небесен Отец. Но ако вие не простите, и вашият Отец няма да ви прости.

Когато постите, не бъдете намръщени като лицемерите. Те си правят лицата мрачни, за да покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам – те вече получават своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си* (* Помазването е дребен еврейски обичай. Извършва се при различни случаи. Тук помазването на главата е израз на радост и веселие, защото се е правило и при тържества) и умий лицето си. Така ще покажеш, че постиш, не на човеците, а на твоя Отец, Който е на тайно. И твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

 

Съкровищата на небето

Не си събирайте съкровища на земята, където молец ги яде и ръжда ги разяжда и където крадци подкопават и крадат. Но си събирайте съкровища на небето, където нито молец ги яде, нито ръжда ги разяжда и където крадци не подкопават и не крадат. Защото, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло ще бъде изпълнено със светлина. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото ти тяло ще бъде изпълнено с тъмнина. И така, ако светлината, която е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?

Никой не може да слугува на двама господари. Защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бог и на мамона* (* Мамона – богатство, пари, имот, материално благополучие).

Затова ви казвам – не се грижете за своя живот, какво да ядете и да пиете, нито за тялото си, какво да облечете. Не струва ли душата повече от храната и тялото – повече от облеклото? Погледнете небесните птици. Те нито сеят, нито жънат, нито в житници събират, а вашият Небесен Отец ги храни. Вие не сте ли много по- ценни от тях? Пък и кой от вас със своята загриженост може да придаде на ръста си дори един лакът? И защо се грижите толкова за облеклото си? Взрете се в полските кринове и вижте как растат. Те нито се трудят, нито предат. И все пак, казвам ви, че дори и Соломон в цялата си слава не се е обличал така, както всеки от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, то колко повече вас ще облича, маловерци!

И така, не се грижете и не мислете какво ще ядете, ще пиете и ще обличате. Защото това търсят езичниците. А вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това.

Преди всичко търсете царството на Бог и Неговата правда. И всичко това ще ви се придаде. Не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще се погрижи за своето. Достатъчно е на всеки ден злото.

Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Прощавайте и ще се прости и на вас.

Защо виждаш сламката в окото на брат си, а не забелязваш гредата в своето око? Как ще кажеш на брат си: „Чакай да извадя сламката от окото ти!“, когато в твоето око има греда! Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брат си.

Искайте и ще ви се даде! Търсете и ще намерите! Хлопайте и ще ви се отвори! Защото всеки, който иска, получава. Който търси, намира. И на този, който хлопа, ще се отвори. Има ли между вас човек, който, когато синът му поиска хляб, ще му даде камък? Или когато му поиска риба, ще му даде змия? И така, ако вие, които сте грешни, умеете да давате на чедата си добри дарове, то колко повече вашият Небесен Отец ще даде блага на ония, които Му искат?

 

Златното правило

Не давайте светинята на псетата и не хвърляйте бисерите пред свинете, за да не ги стъпчат с краката си и като се обърнат, да ви разкъсат.

Всичко, което искате да правят за вас човеците, правете и вие за тях. Защото това учат законът и пророците.

Влезте през тясната врата! Защото широка е вратата и просторен е пътят, които водят към погибел. И мнозина минават през тях. Защото тясна е вратата и тесен е пътят, които водят към живота. И малцина ги намират!

 

По плодовете им ще ги познаете

Пазеше се от лъжливите пророци! Те идват при вас в овча кожа, но отвътре са вълци грабители. По плодовете им ще ги познаете! Бере ли се грозде от тръни или смокини от репей? Всяко добро дърво ражда добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да ражда лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън. И така, по плодовете им ще ги познаете.

Защо Ме наричате: „Господи! Господи!“, а не правите онова, което ви казвам? Не всеки, който Ми казва: „Господи! Господи!“, ще влезе в Небесното царство, а този, който изпълнява волята на Моя Небесен Отец. Мнозина ще кажат в съдния ден: „Господи, Господи! Не пророкувахме ли в Твое име! Не изгонвахме ли бесове в Твое име? И не правехме ли чудеса в Твое име?“ И тогава ще им кажа открито: „Никога не съм ви познавал! Махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.“

И така, ще ви кажа на кого прилича онзи, който слуша Моите думи и ги изпълнява. Прилича на благоразумен мъж, който съгради къщата си на камък. Заваля дъжд, придойдоха реки и задухаха ветрове. Напираха върху къщата, но тя не рухна, защото беше построена върху камък.

А всеки, който слуша Моите думи и не ги изпълнява, прилича на глупав човек, който си съгради къща на пясък. Заваля дъжд, придойдоха реки и задухаха ветрове. Връхлетяха къщата и тя рухна. И срутването й беше голямо.“

След като Исус завърши Своята проповед, хората бяха силно впечатлени от учението Му. Защото Той ги поучаваше като човек, който има власт, а не като техните книжници.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.