Причастие извън Литургията

РЕД НА ПРИЧАСТИЕТО ИЗВЪН ЛИТУРГИЯТА

 

Входни обреди

 

С: Господ да бъде с вас.

 

В: И с твоя дух.

 

С: Братя и сестри, благословете Господа, който в своята доброта ни покани на трапезата на Тялото Христово.

 

В: Благословен Бог на веки.

 

С: Братя и сестри, да признаем греховете си, за да бъдем достойни да участваме в светите тайни.

 

(След кратко мълчание всички заедно правят обша изповед)

 

В: Изповядвам пред всемогъщия Бог и пред вас, братя и сестри, че много съгреших с мисли думи, дела и опущения. Моя вина, моя вина, моя преголяма вина. Затова моля блажената Мария, всякога дева, всички ангели и светци, и вас, братя и сестри, да се молите за мене пред Господа нашия Бог.

 

С: Да се смили над нас всемогъщият Бог и след като ни прости греховете, да ни въведе в живот вечен.

В: Амин

 

Кратка литургия на словото

 

С: Четене от Светото Евангелие според Йоан (6, 54-58)

 

Исус каза: Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден.

Защото плътта ми е наистина храна, и кръвта ми е наистина питие.

Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене, и аз в него.

Както мене е пратил живият Отец, и аз живея чрез Отца, така и който мене яде, ще живее чрез мене.

Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха: който яде този хляб, ще живее вовеки.

Това е Слово Господне

В: Хвала на тебе, Христе

 

С: Послушни на спасителните заповеди и получени от Божественото наставление, ние се осмеляваме да кажем

 

В: Отче наш, който си на небесата, да се свети Името ти, да дойде Царството ти, да бъде волята ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

 

С: Ето Агнецът Божи, който отнема греховете на света. Блажени, които са поканени на Господнята трапеза.

 

В: Господи, не съм достоен да дойдеш в мене, но кажи само една дума и душата ми ще оздравее.

 

Раздавайки Светото Причастие:

С: Тялото Христово

В: Амин.

 

С: Да се помолим.

Господи Исусе Христе, който в това чудесно тайнство ни остави спомена на Своето Страдание, стори, молим Ти се, така да почитаме свещените тайни на твоето Тяло и Кръв, та винаги да вкусваме плода на Твоето изкупление. Ти, Който си Бог, и живееш и царуваш с Бога Отца, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.

В: Амин.

 

Заключителен  обред

 

С: Господ да бъде с вас

В: И с твоя дух.

С: Да ви благослови и да ви пази всемогъщият и милосърден Господ, Отец, Син и Свети Дух.

В: Амин.

 

 

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.