Генерални Аудиенции

Принадлежност към Църквата

6 ноември 1963 – Папа Павел VI

Принадлежност към Църквата

 

Възлюбени синове и дъщери!

Вашето посещение е добре дошло за Нас, подобно на това на вярващите, които Ние не само приемаме с готовност, но и които допускаме до участие в чувствата и мислите, които заемат душата ни в тези дни и които имат два основни източника, вие също добре знаете: Вселенският събор и честването на четвъртата стогодишнина от институцията на семинариите. Можете да разберете колко интересни имат за Нас теми от толкова голямо значение: те изпълват душата ни с грижи, надежди и молитви; те засягат живота на Църквата в неговите основни аспекти.

И именно това съображение поставя бащински въпрос на устните ни: това ли са и вашите мисли? Идвайки в Рим и посещавайки папата, не изниква ли в съзнанието ви мисълта, че и вие трябва под някаква форма да се интересувате от големите проблеми на Църквата?

Бихме искали тази Аудиенция да напомни на всеки един от вас за това задължение, това богатство: аз също трябва да се интересувам от живота на Църквата; Аз също трябва да знам какви въпроси ви вълнуват, какви са вашите нужди, вашите трудности, вашите страдания и вашите утехи.

Има много католици, които живеят в Църквата, без дори да мислят за своята принадлежност към самата Църква, към мистичното Тяло Христово и без да се замислят, че трябва да усетят в себе си всяка болка и всяка радост на Църквата. Св. Павел казва: ние образуваме едно тяло «и всички сме пропити с един и същи дух. . . ако един член страда, всички останали членове страдат с него, и ако един член има благополучие, всички останали членове се радват с него“ (1 Кор. 12, 13-26).

Ако Съборът има, наред с други положителни резултати, този за повишаване на църковното съзнание на католиците, той ще е получил един от най-добрите си плодове. И този плод, скъпи деца, трябва да узрее във всеки вярващ, следователно във всеки от вас, който, идвайки в Рим и слушайки гласа на папата, чува това увещание: Никой не трябва да бъде чужд на живота на Църквата. Всеки християнин може и трябва да знае за своите големи проблеми. Всеки трябва да знае, че Господ го е призовал да има място в Църквата, всеки трябва да отговори на собственото си призвание, всеки трябва да се чувства в общение с великото, вселенско семейство на Христос. Нашето католическо образование трябва да разшири нашите хоризонти около нас: трябва да гледаме на световната сцена като на Божие поле, където и ние трябва да действаме.

Познаването на проблемите на Църквата и молитвата за тяхното щастливо разрешение ще даде широта и достойнство на вашия духовен живот; и това е, което Ние желаем за вас, като спомен и плод на тази аудиенция, давайки на всеки един от вас Нашата апостолска благословия.

 

Папа Павел VI

Генерална аудиенция

Базилика Свети Петър, сряда, 6 ноември 1963 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.