Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Приложение: формули на католическото учение

формули на католическото учение

 

Двете заповеди на любовта

 1. Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа и с всичкия си разум.

 1. Възлюби ближния си като себе си. (Мат. 22:37-39)

 

Златното правило

Всичко, което искате да правят вам човеците, правете и вие тям. (Мат. 7:12)

 

Блаженствата

Блажени бедните духом,

защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите,

защото те ще се утешат. Блажени кротките,

защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите,

защото те ще бъдат помилувани. Блажени чистите по сърце,

защото те ще видят Бога.

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.

Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.

Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас

каквато и да е лъжовна дума заради Мене.

Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. (Мат. 5: 3-12)

 

Трите богословски добродетели

 1. Вяра

 2. Надежда

 3. Любов

 

Четирите основни добродетели

 1. Благоразумие

 2. Справедливост

 3. Сила

 4. Въздържание

 

Седемте дара на Светия Дух

 1. Mъдрост

 2. Разум

 3. Съвет

 4. Сила

 5. Знание

 6. Благочестие

 7. Богобоязливост

 

Дванадесетте плода на Светия Дух

 1. Любов

 2. Радост.

 3. Мир.

 4. Дълготърпение.

 5. Благост.

 6. Доброта.

 7. Милосърдие.

 8. Вяра.

 9. Кротост.

 10. Скромност.

 11. Въздържание.

 12. Целомъдрие.

 

Петте църковни заповеди

 1. Присъствай на Светата литургия в неделя и празнични дни и остани свободен от работа и дейности, които биха могли да попречат на освещаването на този ден.

 1. Изповядай се поне веднъж в годината.

 2. Причестявай се поне за Великден.

 3. Пости през установените от Църквата пости.

 4. Помагай за издръжката на Църквата според собствените си възможности.

 

Седемте дела на телесно милосърдие

 1. Да нахраним гладните.

 2. Да утолим жадните.

 3. Да облечем голите.

 4. Да подслоним странниците.

 1. Да посетим болните.

 2. Дапосетимзатворниците.

 3. Дапогребеммъртвите.

 

Седемте дела на духовно милосърдие

 1. Да съветваме съмняващите се.

 2. Да учим невежите.

 3. Да порицаваме грешниците.

 4. Да утешаваме наскърбените.

 5. Да прощаваме обидите.

 6. Търпеливо да понасяме досадни личности.

 7. Да се молим на Бог за живи и мъртви.

 

Седемте главни гряха

 1. Гордост

 2. Алчност

 3. Завист

 4. Гняв

 5. Похот

 6. Лакомия

 7. Леност

 

Четирите последни неща

 1. Смърт

 2. Съд

 3. Ад

 4. Рай

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.