Катехизис на Католическата Църква - Кратко изложение

Приложение: Общи молитви

общи молитви

 

Знак на кръста

В името на Отца и Сина

и Светия Дух. Амин!

 

Слава на Отца

Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

както беше в началото и сега и всякога

и във вечни векове. Амин!

 

Отче Наш

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети името Ти, да дойде Царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята.

Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

 

Радвай се

Радвай се, благодатна Марийо! Господ е с тебе,

благословена си Ти между жените и благословен е плодът

на Твоята утроба, Исус. Света Марийо, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час! Амин!

 

Ангеле Божи

Ангеле Божи, пазителю мой, аз, който по Божия милост съм поверен на тебе,

осветлявай ме, пази ме, крепи ме и ме ръководи! Амин!

 

Вечен покой

Вечен покой дай им, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват! Амин!

 

Ангел Господен

Ангел Господен извести на Мария.

И тя зачена от Светия Дух. Радвай се…

Ето рабинята Господна.

Нека ми бъде по Твоята дума. Радвай се…

И Словото стана плът.

И живя между нас. Радвай се…

Моли се за нас, света Богородице!

За да станем достойни

за Исус Христовите обещания.

Да се помолим:

Молим Те, Господи,

излей в умовете ни Твоята благодат, та ние, които чрез поздрава на ангела познахме въплъщението на Твоя Син Исус Христос,

чрез Неговото страдание и Неговия кръст, да достигнем до славата на Неговото Възкресение, чрез същия наш Господ

Исус Христос. Амин!

Слава на Отца…

 

Царице Небесна

Царице небесна, радвай се! Алилуия.

Понеже Онзи, Когото ти заслужи да носиш, алилуя.

Възкръсна, както каза. Алилуия.

Моли Бога за нас! Алилуия.

Радвай се и се весели, Дево Марийо! Алилуя.

Понеже Господ наистина възкръсна. Алилуия.

Да се помолим:

Боже, Който чрез Възкресението на Твоя Син Господ наш Исус

Христос пожела да зарадваш света, дай (стори), молим те, чрез

Неговата майка Дева Мария, да получим радостите на вечния живот. Чрез Христа нашия Господ. Амин!

 

Радвай се, Царице

Радвай се, Царице, майко милостива,

живот, сладост и надежда наша, радвай се.

Към Тебе викаме ние, изгнаните синове Евини.

Към Тебе въздишаме с плач и ридание в тази плачевна долина. Ти, като наша защитница,

обърни милостивите си очи към нас.

И покажи ни, след това изгнание, Исуса, благословения плод на

твоята утроба.

О, преблага, о, милостива, о, прeсладка Дево Марийо!

 

Magnificat

Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва

в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на робинята си;

защото, ето отсега ще ме облажват всички родове;

задето Силният ми стори велико нещо, и свято е името Му,

и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят;

Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;

свали силни от престола

и въздигна смирени; гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта,

– както говори на нашите отци, – към Авраам и потомството му довека (Лук. 1:46-55).

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото

и сега и всякога

и във вечни векове. Амин!

 

Под твоето покривотелство

Под твоето покровителство прибягваме, света Богодорице, недей презира молитвите

в нашите нужди,

но избави ни

от всяка опасност

Дево преславна и преблагословена!

 

Благословен е Господ

Благословен е Господ, Бог Израилев, Задето посети и извърши

избавление на Своя народ и издигна за нас

в дома на Своя отрок Давид рог на спасение, както възвести през устата на Своите свети от века пророци –

спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят;

за да прояви Своята милост над отците ни

и да си спомни светия Си завет, – клетвата, с която Той се кле

на Авраам, нашия отец;

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни,

безстрашно да Му служим в светост и правда пред Него,

през всичките дни на живота си.

И ти, младенецо,

ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш

пред лицето на Господ,

за да приготвиш Неговите пътища, и да дадеш на народа Му

да познае спасението

чрез прощаване греховете им, поради великото милосърдие на нашия Бог,

с което ни посети Изток свише, за да просвети ония, които

са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни

в пътя на мира (Лук. 1:68-79). Слава на Отца и Сина

и Светия Дух,

както беше в началото и сега и всякога

и във вечни векове. Амин!

 

Тебе, Боже , хвалим

Тебе, Боже, хвалим

Тебе, Господи, изповядваме. Тебе, Отче вечни,

цялата земя почита. Към Тебе всички ангели към Тебе небесата и всички власти,

към Тебе херувимите и серафимите неспирно възгласят:

Свят, Свят, Свят, Господ Бог Саваот.

Пълни са небесата и земята с величието на Твоята слава. Тебе славният

хор на апостолите, Тебе достохвалният сбор на пророците,

Тебе хвали белоснежната армия мъченици.

Тебе по цялата земя

слави и изповядва светата Църква, Отче с величие безкрайно,

и славния Твой истински

и единствен Син,

и Светия Дух Утешител. Ти си цар на славата, Христе,

Ти си вечен Син на Отца, Ти, за да освободиш човека, не се побоя от девичата утроба.

Ти, побеждавайки жилото на смъртта, отвори на вярващите царството небесно.

Ти седиш Богу отдясно в славата на Отца.

Като съдник, както вярваме, ще дойдеш. Затова на Тебе се молим, помогни на рабите Си,

които откупи със скъпоценната Си кръв. Стори с Твоите светии

в слава вечна да пребиваваме. Спаси народа Си, Господи, и благослови наследието Си. И ги води и ги въздигни

вовеки. През всичките си дни те благославяме и хвалим Твоето име. Вовеки и вовеки веков.

Удостой ни, Господи,

през този ден да ни запазиш без грях.

Смили се над нас, Господи, смили се над нас.

Твоето милосърдие, Господи, да бъде винаги над нас

според както Ти се уповаваме. На Тебе, Господи, се уповаваме: Да не се посрамим вовеки.

Ела, Душе Творец

Ела, Душе Творец

посети душите на Tвоите (верни), изпълни с вишна благодат

сърцата, които Ти си създал.

Ти, Който си наречен Утешител, дар на Бога всевишен,

жив извор, огън, любов и духовно помазание.

Ти с Твоите седем дара, пръст на бащината десница,

Ти, обещанието на Отца, даващ на устата богатството на речта.

Запали светлина в сетивата, влей любов в сърцата,

слабите наши тела

укрепи със сила постоянна.

Врага надалеч прогони, мир незабавно ни дари, така щом Ти ни водиш, да отбегнем всяка беда.

Дай чрез Тебе да познаем Отца, да познаем и Сина,

и винаги да вярваме, че Ти си Дух на двамата.

Благодарност към Бог Отец, и на Сина Му, Който от мъртвите, възкръсна, и на Утешителя, във вечни векове. Амин!

 

Ела, Душе Свети,

Ела, Душе Свети, и изпрати от небесата лъча на светлината Ти.

Ела, Отче на бедните, ела, Дарителю на дарове, ела, Светлина на сърцата.

Утешителю преблаг, на душата гост предраг, и почивка предрага.

Във труда си отдих Ти, в зноя – прохлада,

в плача – утеха.

О, Светли преблажен, изпълни недрата на сърцата на Твоите верни.

Без Твоя дар, няма в човека нищо добро.

Измий всичко мръсно, напой всичко сухо,

изцери всичко болно.

Огъни всичко затвърдяло, стопли всичко студено,

изправи всичко изкривено.

Дай на Твоите верни, на Тебе изповядващи се, Седемте свети дара.

Дай наградата на добродетелта, дай спасението накрай,

дай радост вечна! Амин!

 

Душо Христова

Душо Христова, освети ме! Тяло Христово, спаси ме! Кръв Христова, опияни ме!

Вода от страната Христова, умий ме! Страдание Христово, укрепи ме! О, благи Христе, изслушай ме!

В Твоите рани, скрий ме!

Не ми позволявай да се отделя от Тебе! От лукавия враг, защити ме!

В часа на смъртта, призови ме и ми повели да дойда при Тебе, та с Твоите светии, Тебе да славя във вечни векове. Амин!

 

Спомни си

Спомни си, о всемилостиво Дево Марийо, че никога не се е чуло някой от тези, които прибягват към твоето покровителство, които просят твоята защита и твоите милости, да е бил изоставен от тебе. Затова именно, изпълнени с упование ние прибягваме към тебе, о, нежна Mайко и стенещи под тежестта на собствените си грехове, ние падаме на колене и те молим: о, Mайко на Словото, недей презира молитвите на нашите нужди, но изслушай ги благосклонно и ги удовлетвори! Амин!

 

Броеница

Радостни тайни

(понеделник и събота )

Благовещението на Дева Мария.

Посещението на Дева Мария при света Елисавета.

Рождението на Исус във Витлеем.

Представянето на Исус в Храма.

Намирането на дванадесетгодишния Исус сред учителите в Храма.

 

Светли тайни

(четвъртък)

Кръщението на Исус в реката Йордан.

Първото чудо на Исус на сватбата в Кана Галилейска.

Исус проповядва Царството Божие и приканва към покаяние.

Преображението на Исус на планината Тавор.

Исус установява Светaтa Евхаристия.

 

Скръбни тайни

(вторник и петък )

Исус се моли в Гетсиманската градина.

Исус е бичуван.

Исус е увенчан с трънен венец.

Исус носи кръста Си до Голгота.

Исус умира на кръста.

 

Славни тайни

(сряда и неделя)

Възкресението на Исус.

Възнесението на Исус.

Слизането на Свети Дух над апостолите и над Дева Мария.

Успението на Дева Мария.

Увенчаването на Дева Мария за Царица на небето и на земята.

 

На края на броеницата се казва:

Моли се за нас Пресвета Богородице.

За да станем достойни за Исус Христовите обещания.

Да се помолим:

Господи, Твоят Единороден Син, чрез Своя живот, смърт и възкресение ни придоби благата на вечния живот. Направи щото почитайки тези тайни на светата броеница на Дева Мария да подражаваме това, което съдържат и да получим това, което обещават, чрез Христос нащия Господ! Амин!

 

Молитва на тамяна

(Коптска традиция)

О, Царю на мира, дай ни Твоя мир и прости нашите грехове. Отдалечи враговете на Църквата и я пази, никога да не отпада.

Емануил, нашият Бог е сред нас в славата на Отец и Свети Дух.

Да благослови и очисти нашето сърце и да изцели болестите на душата и на тялото.

Обожаваме те, о, Христе с Твоя преблаг Отец и със Светия Дух, защото си дошъл и си ни спасил.

 

 

Молитва за „сбогом на олтара“след литургия

(Сиромаронитска традиция)

Бъди в мир, о, Божи Олтаре. Нека жертвата, която отдадох на Теб, бъде за опрощение на дълговете и опрощение на греховете и ми позволи да стоя пред Христовия съд без осъждане и без объркване. Не зная, ще ми бъде ли дадено да се върна и отслужа на Теб друго жертвоприношение.

Пази ме, Господи, и съхрани Твоята свята Църква, като път на истината и спасението. Амин!

 

Молитва за починалите

(Източна традиция)

Боже на духовете и на всяка плът, Който потъпка смъртта, обезсили дявола и подари живот на Твоя свят! Сам Ти Господи, упокой душите на

починалите Твои раби (…………….. ) в място

светло, в място злачно, в място прохладно, където няма никаква болка, скръб и въздишка. Всяко съгрешение, което са извършили с думи, дела или мисли прости, като благ и човеколюбив Бог, тъй като няма човек, който да живее и да не съгрешава. Едничък Ти, Господи, си без грях: Твоята правда е правда вечна, и Твоето слово е истина.

Защото Ти си възкресението, животът и покоят на починалите Твои раби, Христе Боже наш, и за това на Тебе отправяме славата с безначалния Твой Отец, и с пресветия, благ и животворящ Твой Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин!

 

Деяние на вяра

Господи Бoже, твърдо вярвам и изповядвам всичко и всяко нещо поотделно, което повелява Светата католическа църква, понеже всичко това си ѝ открил Ти, Боже, Който си вечната Истина и Мъдрост, Който не можеш нито да мамиш, нито да бъдеш измамен. Решавам се да живея и умра в тази вяра. Амин!

 

Деяние на надежда

Господи Боже, надявам се, че чрез Твоята благодат ще ми бъдат простени греховете и че след този живот ще получа вечно щастие, понеже това обещание си дал Ти, Който си всемогъщ, верен, благосклонен и милостив. С тази надежда решавам да живея и умра. Амин!

 

Деяние на любов

Господи Боже, обичам Те над всичко и ближния си заради Теб, понеже Ти си висшето, безкрайното и съвършеното Благо, достойно за всяка обич. В тази любов решавам да живея и умра. Амин!

 

Деяние на разкаяние

Боже мой, разкайвам се и скърбя от цялото си сърце за всички мои грехове, защото грешейки заслужих Твоето наказание, защото Те обидих Безкрайно Добрия и Достоен да бъдеш обичан над всяко нещо.

Предоставям се на Твоята помощ да не Те обиждам никога повече и да избягвам случаите за грях. Господи, прости ми и бъди милостив към мен. Амин!

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.