Престол на Св. Петър Апостол

Престол на Св. Петър Апостол – 22 февруари

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол                          5, 1-4

Възлюбени:

Моля вашите презвитери аз, съпрезвитер техен и свидетел на Хри­стовите страдания и съучастник на славата, която има да се открие:

пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате непринудено, а доброволно и богоугодно, не заради гнусна корист, но от усърдие, и не като господарувате над паството, но като пример на стадото. И кога се яви Пастиреначалникът, ще получите неувяхващия венец на славата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 22, 1-3.4.5.6 (О: 1)

 

О Господ е Пастир мои, от нищо не ще се нуждая.

 

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища, и ме води на тихи води O

 

Подкрепя душата ми. Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Защото и да тръгна по долината на смъртната сянка, няма да се упла­ша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. О

 

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. Тъй благостта и милостта Ти да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. О

 

О Алилуя. Ти си Петър, и на този камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              16, 13-19

В онова време:

Исус дойде в страната на Кесария Филипова и попита учениците Си и рече: „За кого Ме човеците мислят Мене, Сина човечески?“

Те отговориха: „Едни – за Иван Кръстителя, други за Илия, а някои за Иеремия, или за едного от пророците.“

Исус им рече: „А вие за кого ме мислите?“

Симон Петър отговори и рече: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.“

Тогава Исус отговори и му рече: „Блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, който е на небесата. „И Аз ти казвам: „Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят. И ще ти дам ключовете на царството небесно, п каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.