Пресвето Сърце Исусово – год. В

Пресвето Сърце Исусово – Петък след II неделя след Петдесятница

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из книгата на пророк Осия           11, 1в.З-4.6с-9

Това казва Господ:

“Когато Израил беше млад, Аз го обичах и ,от Египет извиках Сина Си. Аз сам учих Ефрем да ходи, носех го на ръцете си, а те не съзнаваха, че ги лекувам. Влачех ги с човешки връзки, с връзки на любов. Аз бях за тях като такъв, който сваля хомота от челюстите им, и кротко им храна полагах.

Превърна се в Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми жалост! Няма да постъпя според яростта на гнева Си, няма да изтребя Ефрем, защото Аз съм Бог, а не човек; сред тебе с Светият, Аз няма да вляза в града.”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 12, 3-4всд.5-6 (О: 3)

О Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя.

Ето, Бог е моето спасение; на Него се уповавам и се не боя, защото Господ е моя сила, и Господ е мое пение, и Той ми биде за спасение. Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя. O

Славете Господа, призовавайте името Му; разгласяйте между народите делата Му, напомняйте, че името Му е велико. О

Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя. Весели се и радвай се, жителко Сионска, защото велик е посред тебе Светият Израилев. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни             3, 8-12.14-19

Братя:

На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат – да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, който създаде всичко чрез Исуса Христа, та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез Църквата известна на началствата и властите небесни, по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Исуса, нашия Господ, у когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме до Бога с доверие.

Затова прекланям колене пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото се именува всеки род на небесата и на земята, да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек, и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви, та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О Алилуя. Вземете Моето иго върху себе си и поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Йоан.              19,31-37

В онова време:

Понеже тогава беше петък, юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота (защото оная събота беше Велик ден), помолиха Пилата да им пребият пищялите и да ги снемат. Тогава дойдоха войниците и пребиха пищялите на първия, както и на другия, разпнат с Него.

А когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял, не Му пребиха пищялите; но един от войниците прободе с копие ребрата Му, и веднага изтече кръв и вода.

И който видя, засвидетелствува, и свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истина, за да повярвате вие. Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: “Кост Негова няма да се строши”. И пак друго Писание казва: “Ще погледнат на Този, когото прободоха.”

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.