Пресвето Сърце Исусово – II вечерна

Пресвето Сърце Исусово

II Вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Създадени за слава на Твоето име,

изкупени от кръвта ти на кръста,

белязан от печата на Твоя Дух,

призоваваме те: спаси ни, о, Господи!

 

Ти скъсай веригите на вината,

защити кротките, освободи потиснатите

и води в небето към тихите пасища

народа, които вярва в Твоята любов.

 

Слава и чест на теб, добри пастирю,

сияйна светлина на вечна светлина,

Който живееш с Отца и Светия Дух

през вековете на вековете славен. Амин.

 

Ант. 1. Владей, Господи, между враговете Си: игото Ти е благо.

 

Псалом 109,1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Владей, Господи, между враговете Си: игото Ти е благо.

 

Ант. 2. Благодат и милосърдие е Господа: храна дава на ония, които Му се боят.

 

Псалом 110

 

Ще Те славя, Господи, от все сърце *

в съвета на праведните и в събранието.

 

Велики са делата на Господа, *

многожелани за всички, които ги обичат.

 

Неговото дело е слава и красота *

и Неговата правда пребъдва вечно.

 

Паметни направи Той Своите чудеса; *

милостив и щедър е Господ.

 

Храна дава на ония, които Му се боят; *

вечно помни Своя завет.

 

Силата на делата Си яви на Своя народ, *

за да му даде езичниците за наследие.

 

Делата на ръцете Му са истина и съд; *

всички Негови заповеди са верни,

 

твърди отвека довека, *

основани върху истина и правота.

 

Той прати избавление на Своя народ; *

установи навеки Своя завет.

 

Свето и страшно е Неговото име! *

Начало на мъдростта е страхът Господен;

 

здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. *

Неговата хвала ще пребъдва вечно.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Благодат и милосърдие е Господа: храна дава на ония, които Му се боят.

 

Ант. 3. Ето Агнецът Божий, Който отнема греховете на света.

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Ето Агнецът Божий, Който отнема греховете на света.

 

Четене       Еф. 2,4-7

Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени), и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Исуса.

 

Респонсорий

 

В. Христос ни изми от всяка вина * със Своята Кръв

Вс. Христос ни изми от всяка вина * със Своята Кръв

В. Ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници.

Вс. със Своята Кръв

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Христос ни изми от всяка вина * със Своята Кръв

 

Ант. на кантика: Господи ни прие в Своето сърце, като си спомни милостта Си. Аллилуя.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика: Господи ни прие в Своето сърце, като си спомни милостта Си. Аллилуя.

 

Моления

Нека призоваваме с вяра Исус Изкупителя, за да даде мир и освежения на нашите души:
Милостив Господи, помилвай ни.

Господи Исусе, който от Твоето ребро роди Църквата за твоя сгодница

  пази я винаги свята и непорочна.

Исусе, Божият свят храм, разрушен от хората а възстановен от Отца,

  направи Твоята църква живото светилище на Твоята слава.

Исусе, цар и център на всички сърца, разкрий ни величието на твоята милост,

  поднови своя съюз на любов с хората от нашето време.

Исусе, нашият мир и помирение, Който, унищожавайки всяка вражда на кръста, ни събра в един нов човек,

  дай ни да дойдем при теб обединени в същия Дух.

Исусе, който се направи послушен до смърт,

  сподели Твоята слава тези, които са заспали в Твоето име.

 

Отче наш…

 

Молитва

Стори, Господи, да се облечeм с добродетелите и разпалим от чувствата на Сърцето на Твоя Син, та, станали подобни на Него, да заслужим да станем участници във вечното изкупление. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия дух през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.