Пресвето Сърце Исусово – год. С

Пресвето Сърце Исусово – година С

Петък след II неделя след Петдесятница

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

Четене из Книгата на пророк Иезекиил           34, 11-16

Това казва Господ Бог:

„Ето, Аз сам ще издиря Моите овци и ще ги прегледам. Както пастир проверява стадото си в деня, когато се намира всред своето пръснато стадо, тъй ще прегледам Аз моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и брачен. Ще ги изведа измежду народите и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги пася по планините Израилеви, край потоци и по всички обитаеми места на тази земя. Ще ги пася на добро пасище, и кошара ще имат на високите израилеви планини; там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тучно пасбище – по израилевите планини. Моите овци Аз ще пася и ще ги отморявам, казва Господ, Бог. Изгубената ще намеря и прокудената ще възвърна, ранена ще превържа, и болна ще укрепя, а затлъстяла и буйна ще изтребя; ще ги пася с правда.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 22, 1-3а.3в-4.5.6 (О: 1)

О Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища, и ме води на тихи води, подкрепя душата мия. O

Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица те ме успокояват. О

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. О

Тъй и благостта и милостта да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни             5, 5-11

Братя:

Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения ни Дух Свети. Защото, още когато ние бяхме немощни, Христос в определено време, умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой; за добрия, може би, и някой да се реши да умре. Но Бог доказа любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, още кога бяхме грешни. Затова много повече, сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева.

Защото ако, бидейки врагове, се помирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, то още повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му; и не само това, но се и хвалим с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега помирение.

Това е божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО:

О Алилуя. Аз съм добрият Пастир, казва Господ, и познавам овците Си, и Моите Ме познават. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

Четене от светото Евангелие според Лука.              15, 3-7

В онова време:

Исус каза на фарисеите тази притча, думайки:

„Кой от вас, имайки сто овци, като изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? А като я намери, вдига я на раменете си, радостен; и като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва: „Порадвайте се мене, защото си намерих загубената овца.“

Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.“

Това е слово Господне.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.