Пресвета Троица – год. С

Пресвета Троица – Неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Притчи                     8, 22-31

Това говори Мъдростта Божия:

„Господ ме имаше начало на Своя път, преди Своите създания, открай време. От века съм помазана, отначало, преди да бъде създадена земята.

Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, когато още нямаше извори, изобилни с вода.

Аз съм се родила, преди планините да са били поставени, преди хълмовете, когато Господ не беше сътворил ни земята, ни поля, нито първите прашинки на вселената.

Когато Той приготвяше небесата, Аз бях там.

Когато прокарваше кръговата черта на лицето на бездната; когато утвърдяваше облаците горе, когато укрепваше изворите на бездната, когато даваше закон на морето, за да не преминат водите неговите граници, когато полагаше основите на земята, аз бях при Него художница и бях радост всеки ден, веселейки се пред лицето Му през всичко време, веселейки се на земния негов кръг, и радостта ми беше със синовете човешки.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 8, 4-5.6-7.8-9. (О: 2а)

 

О Господи, Господи наш. Колко е величествено Твоето име по цяла земя.

 

Кога гледам Твоите небеса – дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил; „Що е човек, та го помниш? И син човешки, та го спохождаш?“ . O

 

Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал; поставил си го владетел на делата на Твоите ръце; всичко си покорил под нозете му. О

 

Овци и волове всички, а също и зверовете полски. Птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание Свети Павел Апостол до Римляни                  5, 1-5

Братя:

И тъй, оправдани с вяра, имаме мир в Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се хвалим с надежда за слава Божия.

Не само това, но се хвалим и със скръбите, като знаем, че скръбта поражда търпение, търпението – опитност, опитността – надежда, а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения на нас Свети Дух.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух, на Бога, който е, който е бил и който иде. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              16, 12-15

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе.

А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето.

Той Мене ще прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви възвести.

Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще вземе и ще ви възвести.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.