Пресвета Троица – год. В

Пресвета Троица – Неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие                     4, 32-34, 39-40

Говори Мойсей на народа, думайки:

„Разпитай за предишните времена, които са били преди тебе, от ония ден, когато Бог сътвори човека на земята, и от единия край на небето до другия: бивало ли е нещо такова, като това велико дело, или чувало ли се е подобно за Него? Чувал ли е народ гласа на Бога, който да говори изсред огъня, както ти си чувал, и останал ли е жив? Или опитвал ли се е някой бог да отиде и си вземе народ изсред друг народ чрез порази, личби и чудеса, чрез война, и с яка ръка, с висока мишца и с големи ужаси, както направи за вас Господ, Бог ваш, в Египет пред твоите очи?

И тъй, знай сега и запечатай в сърцето си, че Господ е Бог на небето горе и на земята долу, и няма друг. Пази наредбите Му и заповедите Му, които ти сега заповядвам, за да бъде добро на теб и на твоите синове след тебе и да останеш за дълго в онази земя, която Господ, Бог твой, ти дава завинаги.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32, 4-5. и 9. 18-19.20 и 22 (О: 12в)

 

О Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.

 

Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд, с милост Господня е пълна земята. O

 

Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез дъха на устата Му – цялото им войнство. Защото Той рече – и всичко стана; Той заповяда – и всичко се яви. О

 

Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят и които се уповават на милостта Му, че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани. О

 

Нашата душа се уповава на Господа. Той е наша помощ и наша защита. Да бъде милостта Ти над нас. Господи, според както Ти се уповаваме. О

 

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание Свети Павел Апостол до Римляни                  8, 14-17

Братя:

Всички, водени от Духа Божий, са синове Божии; защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте духа на осиновение, чрез Когото викаме: „Авва, Отче!“ Самият Дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а сънаследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух, на Бога, който е, който е бил и който иде. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              28, 16-20

В онова време:

Единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Исус; и като Го видяха, поклониха Му се, а някои се усъмниха.

И като се приближи Исус, заговори им и рече: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги научите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето. Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.