Пресвета Троица – год. А

Пресвета Троица – Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                     34, 4в-6.8-9

В онези дни:

Мойсей стана сутринта рано и възлезе на Синай планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи.

И слезе Господ в облак и се спря там близо до него и провъзгласи името на Йехова. И премина Господ пред лицето му и извика: „Господ, Господ Бог, човеколюбив и милосърден, дълготърпелив, многомилостив и истинен.“

Мойсей веднага падна на земята, поклони се и каза: „Аз съм придобил благоволение в очите Ти, Господи, нека дойде Господ между нас (понеже този народ е твърдоглав) и прости беззаконията ни и греховете, и направи нас Твое наследие.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 3, 52.53.54.55.56

 

О Прехвално и прославено во веки.

 

Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни, и благословено е името на Твоята слава, име свето. O

 

Благословен си Ти, Господи, в светия храм на Твоята слава. Благословен си на престола на Твоето царство. О

 

Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш над Херувими. Благословен си Ти върху твърдта небесна. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни                  13, 11-13

Братя:

Радвайте се, бъдете съвършени, утешавайте се, бъдете единомисле-ни, живейте в мир, и Бог на любовта и на мира да бъде с вас.

Поздравяват се един друг със свето целуване.

Поздравяват ви всички светии.

Благодатта на Господа наш Исуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общението на Светия Дух да бъдат с всички вас. Амин.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух, на Бога, който е, който е бил и който иде. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              3, 16-18

В онова време: Исус каза на Никодим:

„Бог толкова обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има вечен живот. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Син Божи.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.