библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Предсказания за бъдещето

Историята на Спасението

Предсказания за бъдещето

У много старозаветни пророци постоянно се появява мисълта, която е изразена и в известието на Йон. Йон ясно казва, че Божията любов е индивидуална и всеобхватна. Индивидуална, защото се излива над израилтяните и юдеите, с които Бог е сключил завет. А всеобхватна, защото не е обвързана с никой определен народ нито по време, нито по място.

Всеобхватната Божия любов се разкрива и чрез следващите цитати от Книга на пророк Михей. В тях пророкът предизвестява дните на свобода, когато всички народи в мир ще славят Бог.

 

И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се издигне над хълмовете, и ще се затекат към нея народите.

Ще тръгнат много народи и ще кажат:

„Елате да възлезем на планината Господня и в дома на Бога Яковов – и Той ще ни научи на Своите пътища, и ще ходим по пътеките Му.

Защото от Сион ще излезе закон и слово Господне – от Йерусалим.

Той ще съди много народи и ще изобличи много племена в отдалечени страни.

Ще прековат мечовете си на рала и копията си на сърпове – народ против народ не ще дигне меч и няма вече да се учат на война.

 

На друго място се изразява индивидуалната Божия любов, където най-напред говори Бог, след Него израилският народ и накрая в последния стих – самият пророк. Словата на Михей съдържат синтезирано същността на всички пророчества. Бог не изисква от Своя народ жертви, а живот в праведност, добро и мир.

 

Народе Мой!

Какво ти сторих и с какво те отегчавах? Отговори Ми.

Аз те изведох из Египетската земя, изкупих те от дома на робството и проводих пред тебе Мойсей, Арон и Мариам.

С какво да застана пред Господа, да се поклоня пред Бога Небесни?

Да застана ли пред Него с всесъжение, с едногодишни телци?

О, човече, казано ти е що е добро и какво иска от тебе Господ – да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.