Генерални Аудиенции

Празник

12 август 2015 – Папа Франциск

Празник

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!

Днес отваряме кратка поредица от размисли върху трите измерения, които артикулират, така да се каже, ритъма на семейния живот: празнуване, работа, молитва.

Да започнем с празника. Днес ще говорим за празника. И да кажем веднага, че празнуването е откритие на Бога. Нека си припомним заключението на историята за Сътворението в Книгата на Битие, което сме чували: „И на седмия ден Бог свърши делото, което беше извършил, и на седмия ден си почина от всичките си дела, които беше извършил. И така, Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него Бог си почина от всичките Си дела, които беше извършил в творението” (2:2-3). Самият Бог ни учи колко е важно да посвещаваме време, за да съзерцаваме и да се наслаждаваме на това, което е свършено добре в работата. Говоря за работа, разбира се, не само в смисъл на заетост и професия, но в по-широк смисъл: всяко действие, чрез което ние като мъже и жени сътрудничим в Божието творческо дело.

Така че празнуването не е мързеливо излежаване в креслото или еуфорията от глупаво бягство. Не, празнуването е преди всичко любящ и благодарен поглед към добре свършената работа; празнуваме работата. Вие също, младоженци, празнувате работата на хубавия период на годеж: и това е красиво! Време е да погледнете вашите деца или внуци, които растат, и да си помислите: колко е красиво! Време е да погледнем дома си, приятелите, на които сме домакини, общността, която ни заобикаля, и да си помислим: какво хубаво нещо! Бог направи това, когато създаде света. И той го прави отново и отново, защото Бог винаги твори, дори и в този момент!

Може празнуването да се случи в трудни или скръбни обстоятелства и може би празнуваме „с буца в гърлото“. Но дори и в тези случаи молим Бог за силата да не бъде изцяло изпразно. Вие, майки и бащи, наистина разбирате това: колко пъти, от любов към вашите деца, сте в състояние да преглътнете скърбите си, за да ги оставите да се насладят на празника, да се насладят на добрия вкус на живота! Има толкова много любов в това!

На работното място също понякога – без да пренебрегваме задълженията си – можем да позволим да се „вмъкне“ блясък на празнуване: рожден ден, сватба, раждане, просто като сбогуване или ново пристигане…, важно е. Важно е да празнуваме. Това са семейни моменти във вътрешното функциониране на производствените машини: това ни прави добро!

Истинският момент на празнуване спира работата и е свещен, защото напомня на мъжете и жените, че са създадени по образа на Бог, който не е роб на работата, а неин Господар, и затова ние също никога не трябва бъдем роби на работата, но нейни „господари“. Има заповед за това, заповед, която се отнася за всички, без изключение! И все пак знаем, че има милиони мъже и жени и дори деца, които са роби на труда! В това време има роби, те са експлоатирани, роби на труда и това е против Бога и против достойнството на човешката личност! Манията по икономическата печалба и техническата свръхефективност излагат човешките ритми на живот на риск, тъй като животът има своите човешки ритми. Времето за почивка, особено в неделя, ни е отредено, за да се насладим на това, което не се произвежда и не се консумира, не се купува и не се продава. Вместо това виждаме, че идеологията на печалбата и консуматорството дори иска да се храни с празнуване: тя също понякога се свежда до „бизнес“, до начин за правене и харчене на пари. Но за това ли работим? Алчността на консуматорството, която води до прахосничество, е грозен вирус, който освен всичко друго ни кара да се изморяваме още повече от преди. Това вреди на истинския труд и поглъща живота. Неравномерният ритъм на празнуване често прави жертви от младите.

В крайна сметка времето за празнуване е свещено, защото Бог е там по специален начин. Неделната Евхаристия носи в честването всяка благодат на Исус Христос: Неговото присъствие, Неговата любов, Неговата жертва, Неговото формиране в общност, Неговото битие с нас… И по този начин всяка реалност получава пълното си значение: работа, семейство, радостите и изпитанията на всеки ден, дори страданието и смъртта; всичко се преобразява чрез Христовата благодат.

Семейството е надарено с изключителна способност да разбира, ръководи и поддържа автентичната стойност на времето за празнуване. Колко красиви са семейните тържества, красиви са! Особено неделните тържества. Със сигурност неслучайно празненствата, на които има място за цялото семейство, се получават най-добре!

Самият семеен живот, погледнат през очите на вярата, ни изглежда по-добър от труда, който ни струва. Изглежда ни като шедьовър на простотата, красива именно защото не е изкуствена, не е фалшива, а способна да въплъти в себе си всички аспекти на реалния живот. Изглежда ни като нещо „много добро“, както казва Бог при завършването на сътворението на мъжа и жената (вж. Бит. 1:31). Следователно празнуването е скъпоценен дар от Бога; скъпоценен дар, който Бог даде на човешкото семейство: нека не го разваляме!

 

Папа Франциск

Генерална аудиенция

Зала за аудиенции Павел VI, сряда, 12 август 2015 г

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.