Връбница – неделя год. С

Връбница – неделя год. С

Връбница (Страдание Господне) – неделя Година С   При шествието с върбовите клонки   Четене от светото Евангелие според Лука.       19,28-40 В онова време: Исус тръгна напред, възлизайки за Иерусалим. И когато наближи Вифагия и Витания до планината, наречена Елеонска, изпрати двама свои ученици и им рече: „Идете в отсрещното село; като влезете в него, ще намерите…

V постна седмица – четвъртък – 05п

V постна седмица – четвъртък – 05п

V постна седмица – четвъртък   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Битие.                         17, 3 – 9 А Бог му рече: „Аз съм, и ето завета Ми с тебе: Ти ще бъдеш баща на много народи. Няма вече да се наричаш Аврам, а ще бъде името…

V постна седмица – неделя год. С – 05пгС

V постна седмица – неделя год. С – 05пгС

V постна седмица – неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Исаия.          43, 16-21 Това казва Господ, който отвори в морето път и в буйни води пътека, който изведе колесници и коне, войска и сила; всички легнаха наедно и не станаха, угаснаха, като фитил изтляха. Но вие си не спомняте прежното и за старото…

IV постна седмица – петък – 04п

IV постна седмица – петък – 04п

IV постна седмица – четвъртък   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Премъдрост.                         2,1a. 12 – 22 Които умуват криво, думаха в себе си: „Да нагласим примки за праведника, защото той ни е в тягост и се противи на делата ни, укорява ни за грехове против…

IV постна седмица – неделя год. С – 04пгС

IV постна седмица – неделя год. С – 04пгС

IV постна седмица – неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Исус Навин.          5, 9.10–12 В онези дни: рече Господ на Исус Навин: „Сега Аз снех от вас египетския позор.“ И стояха синовете Израилеви на стан в Галгал и направиха Пасха в равнините Иерихонски на четиридесетия ден на месеца, вечерта, и на другия ден…

III постна седмица – неделя год. С – 03пгС

III постна седмица – неделя год. С – 03пгС

III постна седмица – неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Изход.          3, 1-8a.13-15 В онези дни: Мойсей пасеше овците на тъста си Йотора, мадиамския свещеник. Веднъж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. И яви му се Ангел Господен и огнен пламък изсред една къпина; и видя той,…

II постна седмица – неделя год. С – 02пгС

II постна седмица – неделя год. С – 02пгС

II постна седмица – неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Битие.                                              15, 5-12. 17-18 В онези дни: Бог изведе Авраам навън и му рече: „Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш.“ И му рече: „Толкова ще бъдат твоите потомци. Авраам…

I постна седмица – неделя год. С – 01пгС

I постна седмица – неделя год. С – 01пгС

I постна седмица – неделя Година В   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Битие.                                              9,8-15 Това рече Бог на Ной и на синовете му с него: „Ето, Аз сключвам Моя завет с вас и с потомството ви подир вас, и с всяка жива душа,…

велика седмица – петък

велика седмица – петък

велика седмица – петък Честване Страданието Господне   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата на пророк Исаия.                       52,13-53,12 Ето, моят слуга ще благоуспее, ще се въздигне, ще се възвиси. Както мнозина бидоха смаяни, гледайки на него – толкоз ликът му беше обезобразен повече, отколкото на…

велика седмица – четвъртък

велика седмица – четвъртък

велика седмица – четвъртък СВЯТО ПАСХАЛНО ТРИДНЕВИЕ ВЕЧЕРНА ЛИТУРГИЯ ЗА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Изход.                         12,1-8.11-14 В онези дни: Каза Господ на Мойсей и Аарон в Египетската земя: “Тоя месец да ви бъде начало на месеците: пръв да…