библия за младежи - Новият Завет - Прахристиянската Църква

Посланията на Петър

Историята на Спасението

Посланията на Петър

Последните страници на Новия завет са написани по време на гоненията на първите християни, извършвани от римляните. В тях се говори за идната слава като награда за сегашните страдания и се разобличават духовните слабости. В следващите страници предлагаме откъси от посланията на другите водачи на общностите, които нараствали все повече. Между тях са и посланията на Петър.

„И кой ще би стори зло, ако сте ревностни за доброто? Но дори и да пострадате за правдата, блажени сте. Не се бойте и не се смущавайте от техните заплахи. Почитайте в сърцата си Христос като Господ. Бъдете готови винаги с кротост и страхопочитание да отговорите на всеки, който ви пита за вашата надежда. Защото по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, отколкото, като вършите зло. И Христос, за да ни заведе при Бог, веднъж пострада за греховете ни! Праведният за неправедните, Който бе умъртвен по плът, но оживя по дух!“

 

За смиреномъдрието

„Като се покорявате един на друг, облечете се в смиреномъдрие, защото „Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат“.

И така, смирете се под крепката ръка на Бог, за да ви въздигне, когато дойде времето. Всички свои грижи на Него възложете, защото Той се грижи за вас.

Бъдете трезви и бодри, защото вашият противник, дяволът, като ревящ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивлявайте му се с твърда вяра, като знаете, че такива страдания сполетяват също и братята ви по света.“

 

Второто пришествие на Христос

„Възлюбени братя, да не отбегне от вниманието ви и това, че за Господ един ден е като хиляда години и хиляда години са като един ден. Господ не забравя да изпълни Своето обещание, както някои смятат заради забавянето. Но Той дълго време ни търпи, понеже не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние. Денят на Господ ще дойде, както крадец идва нощем. Тогава небесата ще преминат с шум, стихиите ще пламнат и ще се разрушат, а земята и всички неща по нея ще изгорят. И така, понеже всичко това ще се разруши, вие трябва да живеете свято и в благочестие, защото очаквате и желаете скорошно идване на Божия ден, когато пламналите небеса ще се разрушат и разгорелите се стихии ще се стопят. Според обещанието Му ние очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда.

И затова, възлюбени, очаквайки тези неща, старайте се да се представите пред Него с мир в сърцата си, неосквернени и непорочни. Приемайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение, както и любезният ни брат Павел ви писа според дадената му мъдрост. Той говори за това във всички послания. Там има някои места, трудни за разбиране, Тях невежите и неуките изопачават за своя погибел, както правят и с други Писания. А вие, братя, като сте предизвестени вече за това, пазете се, да не би, увлечени по заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си. Растете в благодатта и познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос! Слава на Него сега и во веки! Амин.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.