Посещение на Дева Мария

Посещение на Дева Мария – 31 май

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Софония                                                   3,14-18

Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова!

Господ отмени присъдата на тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло.

В оня ден ще кажат на Йерусалим: „Не бой се“, и на Сион: „Да не отслабват ръцете ти! Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта Си, ще тържествува за тебе с песни.“

Тъгуващите за тържествени празници Аз ще събера.

Това е Божие слово.

 

или

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни          12, 9-16в

Братя:

Любовта да бъде нелицемерна, отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто, бъдете един към други нежни с братска любов, преваряйте се в почет един към други, в усърдието не бивайте лениви, духом бъдете пламенни, на Господа служете, бъдете радостни в надеждата, в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата – постоянни, помагайте на светите в техните нужди, залягайте да бъдете странолюбиви.

Благославяйте вашите гонители: благославяйте, а не кълнете.

Радвайте се с ония, които се радват, плачете с ония, които плачат, бъдете едномислени помежду си, не мислете за себе си високо, а носете се смирено.

Това е Божие Слово

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 12, 2-3.4всд.5-6 (О: 6в)

 

О Спаси ме,Господи, заради Милосърдието Си.

 

Ето, Бог е моето спасение, на Него се уповавам и не се боя, защото Господ е моя сила и Господ е мое пение, и Той ми биде за спасение. O

 

Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението. Славете Господа, призовавайте името Му, разгласяйте между народи­те делата Му, напомняйте, че името Му е велико. О

 

Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя. Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев. О

 

О Алилуя. Блажена си. Дево Марио, която си повярвала, че ще се сбъдне казаното на тебе от Господа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              1, 39-56  

И като стана Мария през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин. И влезе в дома Захариев, и поздрави Елисавета.

Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й, и Елисавета се изпълни с Дух Свети и извика с висок глас и рече:

„Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.“

И рече Мария:

„Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята си. Защото, ето, отсега ще ме ублажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му, и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.

Той показа сила с мишцата Си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си, свали силни от престоли и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.

Взе под закрила Израиля, Своя Отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци – към Авраам и потомството му до века.“

И остана Мария с нея около три месеца, и се върна у дома си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.