библия за младежи - Новият Завет - Детството на Исус

Поклонението на мъдреците

Историята на Спасението

Поклонението на мъдреците

Исус се роди в юдейския град Витлеем в дните на цар Ирод. Мъдреци от Изток дойдоха в Йерусалим и разпитваха: „Къде е новороденият Цар на Юдея? Видяхме Неговата звезда на изток и дойдохме да Му се поклоним.“

Като чу това, цар Ирод се смути. Събра всички първосвещеници и народни книжници и ги попита: „Къде трябва да се роди Христос?“ Те му отговориха: „В юдейския град Витлеем, защото пророкът е писал: „И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от юдините воеводства, защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израил!“

Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно времето, когато се е появила звездата. Изпрати ги във Витлеем, като им каза: „Идете и разпитайте грижливо за Младенеца. А като Го намерите, съобщете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.“

Те изслушаха царя и заминаха. Звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях. И ето, спря се над мястото, където беше Младенецът. Мъдреците се зарадваха.

Влязоха в пещерата и намериха Исус.

Паднаха на колене и Му се поклониха. Отвориха съкровищата си и принесоха на Детето дарове – злато, ливан и смирна.

Мъдреците получиха насън откровение да не се връщат при Ирод и си заминаха по други пътища.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.