библия за младежи - Новият Завет - Общественият живот на Исус

Погубването на Йоан Кръстител

Историята на Спасението

Погубването на Йоан Кръстител

По онова време четвъртовластникът Ирод дочу за всичко, което се случваше. Мълвата за Исус стигна до него, понеже името Му беше станало известно. Цар Ирод рече на своите служители: „Това е Йоан Кръстител. Той е възкръснал от мъртвите и затова стават чрез него чудеса.“

Все пак беше в неизвестност, защото едни казваха: „Йоан е възкръснал от мъртвите!“, други: „Илия се е явил!“, а трети: „Един от старовремските пророци е възкръснал!“ Но Ирод, като слушаше това, рече: „Йоан аз обезглавих. Така че кой ще е тоя, за когото слушам такива неща?“ И търсеше случай да Го види.

Самият Ирод бе проводил да хванат Йоан. Затвори го в тъмницата заради Иродиада, жена на брат му Филип, за която се бе оженил. Защото Йоан говореше на Ирод: „Не ти е позволено да живееш с жената на брат си.“ А Иродиада го мразеше и искаше да го убие. Ала не можеше, защото Ирод се страхуваше от Йоан. Царят знаеше, че Йоан е мъж праведен и свят, и го защитаваше. Знаеше, че ако го слуша, ще си навлече голяма неприятност, но все пак го слушаше с удоволствие.

И дойде сгоден ден. По случай рождения си ден Ирод даваше гощавка на своите велможи, воеводи и старейте на Галилея. Тогава дъщерята на Иродиада влезе и танцува. И се хареса на Ирод и на сътрапезниците му.

Затова царят каза на девойката: „Поискай от мене каквото желаеш и ще ти го дам!“ След това й се закле: „Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам – дори и половината от царството си!“

Тя излезе и попита майка си: „Какво да поискам?“ Иродиада отговори: „Главата на Йоан Кръстител!“

И тозчас момичето се втурна при царя и каза: „Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоан Кръстител!“

Ирод се натъжи, но заради клетвата и заради гостите си не искаше да й откаже. Веднага изпрати палача със заповед да донесе главата на Йоан Кръстител. Той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо. Даде я на девойката, а девойката – на майка си.

Учениците на Йоан чуха за това, дойдоха и взеха тялото му. Погребаха го и отидоха да съобщят на Исус.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.