Петдесятница – I вечерна

Петдесятница

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Ела, Душе Създателю,

мил гост във умовете ни,

благодатта си вишна влей

в сърца от Теб създадени.

 

О, Душе Утешителю,

изпратен от Всевишния

любов и огън, извор жив,

духовно помазание.

 

На седем дара Дарителю,

пръст на десница Божия,

Ти, на Отца обещание,

със реч даряваш устните.

 

Светлик дай в умовете ни,

любов влей във сърцата ни,

а немощта в телата ни

укрепвай със неспирна мощ.

 

Врага далече прогони,

мир на часа дарявай ни,

от Тебе нека водени

избегнем всяка зла беда.

 

Чрез Теб Отца познаваме,

дай да познаем и Сина

и винаги да вярваме,

че Ти си Дух на двамата.

 

Отца Бога прославяме ведно

с възкръсналия Син,

със Тебе, Утешителю,

сега и във вечни векове. Амин

 

Ант. 1. Когато настана ден Петдесетница, * всички ученици в единомислие бяха заедно. / Алилуя.

 

Псалом 112

 

Хвалете, раби Господни, *

хвалете името Господне.

 

Да бъде благословено името Господне *

отсега и довека.

 

От изгрев- слънце до запад *

да бъде прославяно името Господне.

 

Висок над всички народи е Господ; *

Неговата слава е над небесата.

 

Кой е като Господа , Бога наш, Който живее във висините, *

наклонява се и с внимание гледа на небето и земята;

 

из праха издига бедния *

и от калта въздига сиромаха,

 

за да го постави с князете, *

с князете на народа му;

 

неплодната настанява вкъщи като майка, *

радваща се за децата!

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Когато настана ден Петдесетница, * всички ученици в единомислие бяха заедно. / Алилуя.

 

Ант. 2. И явиха им се езици, като че огнени, * които се разделяха, / и се спряха по един на всекиго от тях. / И всички се изпълниха с Дух Светий. / Алилуя.

 

Псалом 146

 

Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, *

защото това е сладостно – хвала достойна.

 

Господ съзижда Йерусалим, *

събира изгнаниците на Израиля.

 

Той изцерява съкрушените по сърце *

и лекува техните скърби;

 

изчислява броя на звездите; *

всички тях нарича с имената им.

 

Велик е Господ наш и велика е силата Му, *

и разумът Му – неизмерим.

 

Господ въздига смирени, *

а нечестиви унижава доземи.

 

Пейте поред славословие Господу: *

пейте с гусли на нашия Бог.

 

Той покрива небето с облаци, *

приготвя за земята дъжд,

 

прави да расте по планините трева *

и злак човеку за полза;

 

дава на добитъка храната му *

и на малките вранчета, които викат към Него.

 

Не на конската сила Той гледа, *

нито към бързината на човешките нозе благоволи;

 

Господ благоволи към ония, които Му се боят, *

към ония, които се уповават на Неговата милост.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. И явиха им се езици, като че огнени, * които се разделяха, / и се спряха по един на всекиго от тях. / И всички се изпълниха с Дух Светий. / Алилуя.

 

Ант. 3. Духът, Който произхожда от Отца, * ще Ме прослави. / Алилуя.

 

Откр. 15,3-4

 

Велики и чудни са Твоите дела, *

Господи, Боже Вседържителю!

 

Праведни и истинни са Твоите пътища, *

Царю на светиите !

 

Кой не ще се побои от тебе, Господи, †

 и не ще да прослави Твоето име? *

Защото само Ти си свет;

 

защото всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе; *

защото Твоите присъди станаха явни.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Духът, Който произхожда от Отца, * ще Ме прослави. / Алилуя.

 

Четене       Рим 8,11

Ако Духът на Оногова, Който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, то Който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.

 

Респонсорий

В. Утешителят, Дух Светий. * Алилуя, алилуя

Вс. Утешителят, Дух Светий. * Алилуя, алилуя

В. Ще ви научи на всичко.

Вс. Алилуя, алилуя

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Утешителят, Дух Светий. * Алилуя, алилуя

 

Ант. на Кантика: Ела, Душе Свети, * изпълни сърцата на своите верни / и разпали в тях огъня на Своята любов, / защото Ти обединяваш в една вяра различни народи. / Алилуя.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика: Ела, Душе Свети, * изпълни сърцата на своите верни / и разпали в тях огъня на Своята любов, / защото Ти обединяваш в една вяра различни народи. / Алилуя.

 

Моления

С радост да славим Бога, Който, след като настана Петдесетница , изля върху Апостолите Светия Дух, и да отправим към Него смирени молитви:

Прати Духа Си и поднови лицето на земята.

Господи, в началото Ти сътвори небето и земята , а когато се изпълни времето, поднови всичко в Христа,

чрез Своя Дух подновявай постоянно света и го води към спасението.

Ти вдъхна в лицето на Адам дихание за живот,

прати Своя Дух, та като живее в Църквата, да бъде източник на живот за света.

Дари на всички хора светлината на Своя Дух и разсей мрака на нашето време,

победи омразата с любов, превърни болката в радост, дай на света мечтания мир.

Излей върху цялото човечестно живата вода на Духа, която блика от прободените ребра на Христа,

нека да премахне от земята ни всички тръни на греха.

Ти чрез Светия Дух водиш хората към живота във вечна слава,

дай чрез Него на нашите починали пълнотата на любовта.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи вечни Боже, Ти пожела честването на пасхалните празници да включва времето на Петдесетница , † стори Светият Дух да обедини разделените народи, * та всеки да те слави на своя език. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.