Петдесятница Навечерие литургия

ПЕТДЕСЯТНИЦА

На литургия в навечерието

 

Тази литургия се използува в събота вечерта преди или след 1.ва вечерна молитва на Петдесятница.

 

Входен Антифон                                                                       Рим. 5,5; 10,11

Надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий. Пък и Писанието казва: „всеки, който вярва в Него, няма да се посрами“.

 

Колекта

Всемогъщи вечни Боже, който пожела чествуването на Пасхата да продължи петдесет дни, стори чрез небесния дар, разпръснатите народи да се обединят и различните езици да изповядват единодушно твоето име. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

или

Стори, молим ти се, всемогъщи Боже, да блесне над нас блясъкът на твоята слава, и Христос, светлина от светлина, посредством дара на Свети Дух да укрепи сърцата на тези, които са възродени чрез твоята благодат. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички  векове на вековете.

 Казва се Верую

 

Над даровете

Молим ти се, Господи, излей над тези дарове благословението на твоя Дух, та чрез тях твоята Църква да получи онази любов, чрез която да блесне в целия свят истината на твоето душеспасително тайнство. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Петдесятница

Св. Господ да бъде с вас.

Вс. И с твоя дук.

Св. Горе сърцата.

Вс. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа Нашия Бог.

Вс. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи и вечни Боже. Защото Ти, привършвайки Пасхалната тайна, изля днес над осиновените чеда, обединени с Твоя Син, Светия Дух, който в началото на зараждащата се Църква откри на всички народи познанието на истинния Бог и обедини всички езици в изповядването на една вяра. Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, докато небесните Сили и ангелските Власти пеят химна на твоята слава, като безспирно казват:

 

Причастен Антифон

В последния ден на великия празник Исус застана прав, издигна глас и рече: Който е жаден, нека дойде при мене и пие, Алилуя.

 

Следпричастна

Господи, нека тези приети дарове ни помагат да се разпалим с онзи Дух, що изля по чудесен начин над апостолите си. Чрез Христа нашия Господ.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.