Петдесятница литургия

ПЕТДЕСЯТНИЦА

На литургията през деня

 

Входен Антифон                                                          Прем. 1,7

Духьт на Господа изпълни вселената, и който обема всичко, знае всяка дума, Алилуя.

или

Божията любов се изля в нашите сърца чрез неговия Дух, който пребъдва в нас, Алилуя.

 

Колекта

Боже, който чрез тайнството на днешния празник осветяваш цялата твоя Църква между всички народи и племена, излей по цялото земно кълбо даровете на Светия Дух и изпълни сърцата на вярващите и сега с това, което си благоволил да извършиш в началото на евангелското благовестие. Чрез нашия Господ Исус Христос, твоя Син, който е Бог и с тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

Казва се Верую

 

Над даровете

Стори, молим ти се, Господи, според обещанието на твоя Син, Свети Дух да ни открие по-обилно великата тайна на това жертвоприношение. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Петдесятница

Св. Господ да бъде с вас.

Вс. И с твоя дук.

Св. Горе сърцата.

Вс. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа Нашия Бог.

Вс. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да ти благодарим, Господи, свети Отче, всемогьщи и вечни Боже. Защото Ти, привършвайки Пасхалната тайна, изля днес над осиновените чеда, обединени с Твоя Син, Светия Дух, който в началото на зараждащата се Църква откри на всички народи познанието на истинния Бог и обедини всички езици в изповядването на една вяра. Поради което с възторжена Пасхална радост човечеството ликува по цялата земя, докато небесните Сили и ангелските Власти пеят химна на твоята слава, като безспирно казват:

 

Причастен Антифон

Всички се изпълниха с Дух Свети и говореха за великите Божи дела, Алилуя.

 

Следпричастна

Боже, който даряваш на Църквата си небесни дарове, запази дадената й благодат, та в тази духовна храна, която ни подкрепя за вечен живот, да действува винаги силата на Светия Дух. Чрез Христа нашия Господ.

 

При разпускане на народа, дяконът, или свещеникът, казва:

Идете си с мир, Алилуя, Алилуя.

Вс. Да благодарим на Бога, Алилуя, Алилуя.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.