Петдесятница – год. А

Петдесятница – Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      2,1-11

Когато настана ден Петдесятница, те всички в единомислие бяха заедно.

И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха.

И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях.

И всички се изпълниха с Дух Свети, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.

А в Иерусалим се намираха Юдеи, човеци набожни, от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор.

И всички се чудеха и маеха, думайки помежду си: „Тия, които говорят, не са ли всички галилейци? А как слушаме всички своя си роден говор? Ние – партяни, и мидияни, и еламити и жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, на Понт и Асия, на Фригия и Памфилия, на Египет и Ливийските страни, съседни на Кирения, и дошлите от Рим, както юдеи, тъй и прозелити, Критяни и Араби – как слушаме тях да говорят на наши езици за великите Божии дела?“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 103 1аб и 24ас.29вс – 30.31 и 34 (О: 30)

 

О Прати Духа Си, Господи, и обнови лицето на земята.

 

Благославяй, душо моя, Господа: Господи, Боже мой, Ти си дивно велик. Колко са многобройни делата Ти, Господи: земята е пълна с Твои произведения. O

 

Отнемаш духа им – умират, и в пръстта си се връщат. Пращаш духа си – създават се, и Ти подновяваш лицето на земята. О

 

Да бъде на Господа слава на веки; да се весели Господ за делата Си. Нека Му бъде благоприятна моята песен, аз пък ще се веселя в Господа. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                  12, 3в – 7.12-13

Братя:

Никой не може да каже: „Господ Исус“, освен чрез Дух Свети.

Има различни дарби, ала Духът е един и същ. Има различни служби, ала Господ е един и същ. Има и различни действия, ала Бог е един и същ, който върши всичко у всички. На всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза.

И както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, – тъй и Христос. Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било юдеин или елин, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Дойди, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни, и разпали в тях огъня на Твоята любов. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              20, 19-23

А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им казва: „Мир вам!“ И това като рече, показа им ръцете и нозете и ребрата Си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа.

А Исус пак им рече: „Мир вам!“ Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: „Приемете Дух Свети. На които простите греховете, на тях ще се простят; на които задържите, ще се задържат.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.