страница 1.

 

ГОСПОД Е МОЯ ПАСТИР

 

Господ е моя пастир,

от нищо не ще се нуждая,

по зелени ливади ме води,

води ме на тихи води.

 

     Той утеха е за душата,

     води ме по прави пътеки,

     с любовта на светото си име,

     подир Него съм спокоен.

 

И през мрачни долини да ходя,

не ще се страхувам от злото,

защото ти, Боже си с мене,

Ти си моя силна подкрепа.

 

     Ти приготви трапеза за мене,

     пред очите на моите врази.

     И с елей глава ми помаза,

     чашата ми пълна поднесе.

 

Доброта и милост ме съпътстват,

вървейки по моя трънен път,

ще пребъдвам в дома Господен,

до края на моя живот.

 

 

МИР НА ТЕБ

 

Мир на Теб, мир на Теб, мир на Теб, мир на Теб.

Мир на всички хора със добра воля.

 

страница 2.

 

КИРИЕ

 

Кирие Елейсон, Христе Елейсон. /2

 

Господи помилвай ни,

Христе помилвай ни. /2

 

Кирие Елейсон, Христе Елейсон. /2

 

 

ДАРОВЕТЕ ПОГЛЕДНИ

 

Даровете погледни, виж ни Господи,

всичко Ти предлагаме с Теб да сме едно.

 

За Твоята жертва, нашата жертва.

Във Твоя живот, нашия живот.

 

Всичко ние Ти даваме, наш Създателю,

вземи каквото искаш Ти, Господи вземи.

 

 

ИСУСЕ, ИСУСЕ

 

Исусе, Исусе, Учителю благи.

Ний искаме да сме всички, на Теб подобни.

 

Исусе, Исусе, Учителю благи.

Нека бъдем Твои чеда, най благородни.

 

Исусе, Исусе, Учителю благи.

Спаси ни Ти от всичките злини световни.

страница 3.

 

БЛАЖЕН ТОЗ ЧАС

 

Блажен тоз час, когато ти,

дойде при мен Исусе мой.

И греховете ми безброй,

Ти опрости, Исусе мой.

 

Душа ми грешна Ти спаси,

живот вечен и Ти дари.

О ден велик, о час блажен,

когато Ти дойде при мен.

 

Пристъпвам аз, към Теб с любов,

и моля Те чуй моя зов.

Да Те обичам аз без край,

на този свят и във вечни рай.

 

 

СВЯТ Е

 

Свят е, Свят е, Свят е,

Господ Бог на цялата вселена,

небесата и земята,

са пълни с Твоята слава.

 

        Осанна , Осанна, Осанна във висините.

        Осанна , Осанна, Осанна във висините.

 

Благословен, който идва в името Господне.

 

        Осанна , Осанна, Осанна във висините.

        Осанна , Осанна, Осанна във висините.

страница 4.

 

ЕЛА О ГОСПОДИ

 

О мой Спасителю любими,

знаеш че, търся само Теб.

С благодатта си помогни ми,

да те посрещна аз смирен.

 

Ела о Господи,

с твоята светлина,

ела не се бави.

Ела Исусе,

със твоя мир блажен.

Ела не се бави!

 

О мой Учителю и брат мой,

Знам че, си винаги до мен.

И близостта със твойто тяло,

пълни душата ми с любов.

 

 

 

БОГ Е СИЛА

 

Бог е сила за всички хора,

моя песен е Той.

Моят щит и моята мощ.

Той е мой Бог,

и не съм сам.

Той моя сила ,

не съм сам.

 

страница 5.

 

ДЕВА МАРИЯ ПО ПЪТЯ

 

През живота си земен,

никога ти не си сам,

Дева Мария по пътя,

винаги ще бъде с теб.

 

О, Майко наша, ела сред нас,

тук долу ти ела,

заедно с теб ние ще вървим,

към свободата.

 

Когато някой ти каже:

„нищо няма да промениш“,

ти за нов свят се бори,

и за истината.

 

Затворен в себе си човек,

по пътя той върви,

на този, който е до тебе,

пръв, подай ръка.

 

Щом чувства умора,

и няма смелостта,

ти посочи му пътя,

и той ще те следва.

 

страница 6.

 

БЛАГОСЛОВИ НАС О БОЖЕ

 

Благослови нас о Боже,

молим Ти се тук преклонно.

Благослови Твоите чеда,

със кръвта си що изкупи.

 

Благослови тез семейства,

пред Твоя олтар прострени.

Дай им помощ и спасение,

и теб вечно да прославят.

 

Благослови Римски Папа,

нашия върховен пастир.

Благослови Твойта Църква,

твойто Царство на земята.

 

 

О БОЖЕ МОЙ

 

О Боже мой обичам Те,

че първо ти ме обикна.

Дай ми само любовта си,

и вечно ще Те обичам.

 

На кръста като Те видях,

умрял с разтворени ръце.

О да тогаз едва разбрах,

как люби Твоето сърце.

 

Сърцето ми Те обикна,

ей там на кръстното дърво.

За първи път то там трепна,

порой сълзи пророни то.

 

страница 7.

 

НАРОДИ, ПОКЛОНЕТЕ СЕ

 

Народи поклонете се,

на Бога наший Господар,

признайте вси Създателя,

всесилния на всички Цар.

 

Той сам чудесно от пръстта,

нас твари смъртни е създал.

Да ни изкупи от смъртта,

любезния свой Син е дал.

 

Властта му безпределна е,

и любовта му няма край,

предвечно Слово Божие,

във всички векове ще трай.

 

Със песни благодарствени,

задружно ще въздигнем глас,

хвалете Сина и Отца,

и Духа, Света Троица.

 

 

УБИ КАРИТАС

 

Уби Каритас,

ет амор.

Уби Каритас,

Деус иби ест.

 

 

страница 8.

 

РАЗКАЯНИЕ

 

Пред Теб о Боже милостиви,

днес падам на колене аз,

с очи просълзени, свенливи,

към Теб издигам моя глас.

 

И моля те, о Боже вечни,

да бъдеш милостив към мен.

О чуй молбите ми сърдечни,

молби на грешник съкрушен.

 

Греших пред Теб о Боже свети,

пред твойто любещо сърце.

Погазих твойте съвети,

забравих твоето лице.

 

Но слаб съм аз о Боже мили,

ти знаеш колко слаб съм аз.

Да Те обичам дай ми сили,

и моля Те, прости, прости.

 

 

 

МАНИФИКАТ

 

Манификат, манификат,

Манификат анима меа Доминум.

Манификат, манификат,

Манификат анима меа.

 

страница 9.

 

КОЙ БОГ Е ВЕЛИК

 

Кой Бог е велик, като нашия Бог?

Само този Бог е велик, който прави чудеса. /2п

 

Кой Бог е смирен, като нашия Бог?

Само нашия Бог се смири и прие човешка плът. /2п

 

Кой Бог е любов, като нашия Бог?

Само нашия Бог е казал всички вие братя сте. /2п

 

Кой Бог е могъщ, като нашия Бог?

Само нашия Бог в трети ден възкръсна от мъртвите. /2п

 

Кой Бог е за мир, като нашия Бог?

Само нашия Бог е казал мир по цялата земя. /2п

 

 

ХВАЛЕТЕ ГОСПОДА

 

Хвалете Господа всички народи,

Славословете го всички племена.

 

Защото милостта е голяма,

и верността Господня трае до века.

 

Слава на Отца и на Сина

и на Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега,

и всякога и във веков. Амен.

 

страница 10.

 

АЗ ТЕ ХВАЛЯ

 

Аз те хваля, о, Господи, Боже,

за благата по целия свят,

за живота ти, който ми даде,

любовта ти, подарена за мен

 

АЛЕЛУЯ! О, ГОСПОДИ, БОЖЕ,

АЛЕЛУЯ! О, ЦАРЮ НЕБЕСЕН!

АЛЕЛУЯ! О, ГОСПОДИ, БОЖЕ,

АЛЕЛУЯ! О, ЦАРЮ НЕБЕСЕН!

 

Тази обич те свързва с Отца ти,

дава сила на твоите братя,

и мирът ще настъпи в света ни,

радостта ти ще царува сред нас.

 

Както хляб, разчупен за нас,

бе разпръснат над буйни полета,

ние също да бъдем събрани,

и единни винаги само в теб.

 

 

 

ПАСТИРЮ ДРАГИ

 

Пастирю драги мой Боже,

поднасям Ти дар от себе си.

И всичко що имам, и всичко що имам,

и знам, че от веки съм твой.

страница 11.

 

ТАМ ДО ПЛАНИНАТА

 

Там до планината, где Лурд се белей,

глас при пещерата чува се да пей.

 

ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕЙ МАРИО.

ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕЙ МАРИО.

 

Там на Бернадета Дева се яви,

безскверно зачата, там се тя слави.

 

На мястото гдето Девата слезна,

с чудо от небето извор избликна.

 

Привет о Марио приеми от нас,

искаме да чуеш чак в Лурд наший глас.

 

 

 

 

МАРИО ЦАРИЦЕ НАША

 

Марио Царице наша, о Божия Майко свята.

Ний сме пред Тебе, тук на колене бдим и се молим./2п

 

Закриляй ни Майко мила, закриляй чедата свои.

Бога да славим, Тебе да хвалим до сетния си час./2п

 

Марио Царице наша, закрилнице Майко свята.

Ний сме пред Тебе, мислим за Тебе, бдим и се молим./2п

 

 

страница 12.

 

МАЙКА НЕЖНА МИЛОСТИВА

 

Майка нежна милостива във небето имам аз.

Щедро тя над мен излива благодати всеки час.

 

Здравей, здравей, здравей Марио.

Здравей, здравей, здравей Марио.

 

Тази Майка аз обичам от сърце и от душа.

Днес пред нея се обричам никога да не греша.

 

Но без Нея аз не мога тоз обет свят да държа.

Само с Нея и със Бога мощен ставам в грешний свят.

 

Бди, о Майко Ти над мене в бурните ми младини.

От вразите разярени Ти пази ме през вси дни.

 

Майко аз ще Те възпявам сутрин щом се зазори.

Нежна песен ще повтарям вечер запад кат гори.

 

 

ПО БЛИЗКО БОЖЕ МОЙ

 

По близко Боже мой, да съм до Теб.

Това е мойта цел, моя копнеж.

Води ме гдето щеш, води ме гдето щеш.

По близко Боже мой да съм до Теб.

 

По близко Боже мой, ме издигни.

От греховния свят око ми скрий.

Не ме забравяй Ти, не ме забравяй Ти.

По близко Боже мой, ме издигни.

 

страница 13.

 

О СВЕТЛА МОЯ НАДЕЖДА

 

О светла моя надежда,

Майко любима Марио.

Утеха, мир, упование,

в живота мой си Ти.

 

Когато поглед отправя,

към Теб с молитва смирена.

В сърце ми радост прелива,

в душа ми мир цари.

 

И днес пред Теб на колене,

Майчице моя Марио.

Молба отправям гореща,

да бдиш с любов Ти над мен.

 

И щом на дните ми земни,

часът последен настъпи.

Слова ми сетни нек бъдат:

„Вземи ме Майко при Теб“.

 

 

 

 

БЛИЗКО Е БОГ

 

Близко е Бог, очаквай Го.

Близко е Бог, Той има мощ.

 

 

страница 14.

 

ХЛЯБ ОТ НЕБЕТО

 

Хляб от небето, Исус си Ти,

пътя в живота, за да станем като Теб.

 

Не, не си оставил студена земята,

Ти си останал със нас.

Всички да ни нахраниш

с хляба на живота,

за да разпалиш сърцата ни,

с Твоята вечна любов.

 

Да, раят дойде тук на земята,

Ти си останал със нас,

да ни водиш със Теб

в Твоята къща,

там ще живеем във вечността,

с Тебе ний заедно.

 

Не, смъртта не ни плаши,

вярваме в Тебе,

Ти си останал със нас.

Да се храним със Теб,

и живеем вечно,

защото Ти си Боже с нас,

за нас и между нас.

 

 

страница 15.

 

ПЕЙ ЕЗИКО

 

Пей езико песен тайна, на телото славний час.

На кръвта му скъпа сянка, що Христос проля за нас.

Щедрост царска и безкрайна, ле над мира наший Спас.

 

По дело на Дух Господен, от пречиста Дева дар.

Да спаси нас бе прободен, слово да разлива с жар.

Своя подвиг благороден, с чудо светло увенча.

 

В тайна вечер в нощ последна, сетен път се Той храни.

И законът що във древна, книга пише изпълни.

Двушесторна дружба бедна, със свойто тяло нахрани.

 

Пред велико свето тайнство, ний глава да преклоним.

Древния завет далечен, с нов обред да обновим.

И Духа си по-сърдечен, с вяра жива обновим.

 

Теб родител вечни Боже, славим ний сърдечно днес.

Теб родени Сине още, нека бъде слава и чест.

Теб от двама изходящи, с чест еднаква славим днес.

 

 

ТУК ОСТАНИ

 

Тук остани и с мен се моли,

заедно да бдиме, заедно да бдиме.

Недей да се боиш, не се плаши,

сам Бог ти стига, сам Бог ти стига.

 

страница 16.

 

ИСУСЕ ЕЛА ДНЕС

 

На колене погледнете, веч настъпва славний час.

На Исус се поклонете, който тайнствен иде в нас.

 

Исусе ела днес в мене.

Скрит под вид на вино и хляб,

бързай нямам веч търпение,

да стоя далеч от Теб.

 

Душо моя приготви се, ето Исус иде в Теб,

пристипи и нахрани се, със Божествения хляб.

 

Със любов и с вяра жива, Исус ида при Теб,

рай пред мене се открива, где си скрит под вид на хляб.

 

Аз окъпах се в росата, на Твоята благодат,

сещам лекост във душата и небесен аромат.

 

Дружно всички да запеем, за прослава на Христа,

радостта си да излеем, скрита в нашите сърца.

 

 

 

КОНФИТЕМИНИ ДОМИНО

 

 

Конфитемини Домино квониам бонус.

Конфитемини Домино, аллелуя.

 

страница 17.

 

СЛАВА

 

Gloria, gloria in excelsis Deo (2)

Слава във висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля, хвалим те, благославяме те, покланяме ти се, славословим те, благодарим ти заради великата ти слава, Господи Боже, Царю небесни, Боже Отче всемогъщи.

Gloria, gloria in excelsis Deo (2)

Господи Сине единородни, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца, който отнемаш греховете на света, помилвай ни, който отнемаш греховете на света, приеми молитвата ни, който седиш отдясно на Отца, помилвай ни.

Gloria, gloria in excelsis Deo (2)

Защото само ти си свят, само ти си Господ, само ти си всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух във славата на Бога Отца. Амен.

Gloria, gloria in excelsis Deo (2)

 

 

ЕДИН Е БОГ

 

Един е само Бог, тук е негов дом,

с нас се поклонете, вие които влизате,

за да го възхвалим.

 

Мястото на Бога, да изслуша нас,

заедно пеем в неговия дом,

честта му даваме.

страница 18.

 

ЕТО ВСИЧКО НАШЕ

 

Ето, всичко наше нищо не ни принадлежи,

ето даровете земни, които ти ще умножиш.

Ето, ги ръцете с, които ти ще разделиш,

с много обич под небето хляба, който даваш Ти.

 

Едничка капка постави във моите длани,

едничка капка, която искаш Ти от мен.

И тя в Твоята ръка, ще се превърне в дъжд,

земята ще напои.

 

Нашите капки във Твоите ръце,

ще бъдат сока за нова цивилизация.

Земята ще приготви, празника на хляба,

който всеки ще сподели.

 

Вятърът далечен аромат ще донесе,

аромата на пшеница, който всички ще обвий.

Любовта ще е над всичко, плодовете ще дели, чудото на хляба на земята пак ще се роди.

 

 

страница 19.

 

ВЯРВАМ

 

Вярвам, о Боже! Амен!

Вярвам в един Бог всемогъщия Отец, творец на небето и на земята, и на всички видими и невидими неща.

Вярвам, о Боже! Амен!

И в един Господ, Исус Христос, единороден Син Божи, и роден от Отца преди всички векове. Бог от Бога, светлина от светлина, истински Бог от истинския Бог. Роден несътворен, единосъщ с Отца. Чрез когото всичко е станало. Който, за нас човеците, и за наше спасение, слязъл от небето; и се въплътил в Дева Мария по действието на Светия Дух, и станал човек. Разпънат бил също за нас при понтийския Пилат; страдал и бил погребан; и възкръснал на третия ден според писанията, и се възнесъл на небето, седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живите е мъртвите, и царството му няма да има край.

Вярвам, о Боже! Амен!

Вярвам и в Светия Дух, Господ и животвориящ, който произхожда от Отца и Сина, който ведно с Отца и Сина е обожаван и славословен; който е говорил чрез пророците.

Вярвам, о Боже! Амен!

Вярвам в една, свята, католическа и апостолска Църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. И очаквам възкресението на мъртвите и живота на бъдещия свят. Амен.

Вярвам, о Боже! Амен!

 

 

страница 20.

 

БЛАГОСЛОВЕН СИ, ГОСПОДИ

 

Слава, слава, благословен си, Господи. (2)

Този хляб и това вино, ние принасяме на теб,

те са дар на любовта ти, плодовете на единството.

Благослови тази трапеза, която си приготвил за нас,

нека заедно събрани да сме силни във вярата.

Слава, слава, благословен си, Господи. (2)

Живота който ни даряваш, ние принасяме на теб,

вярата на дните ни ще живеем със смирение.

Благословен си, Господи, за хляба, който ни дари,

помогни ни да разпръснем, по света твойта светлина.

Слава, слава, благословен си, Господи. (3)

 

 

 

ИСКАМ ДА ТЕ ХВАЛЯ

 

Искам да те хваля,

отново и отново да те хваля,

отново и отново, търся твоя път,

мисля за нещата направени от Теб.

 

Чува се в небето песен на възхвала,

дървета и гори, Тебе прославят,

искам да повдигна

ръцете си към Тебе, Господи.

 

Искам да Те обичам…

Искам да Ти служа…

Искам да Те следвам…

 

 

страница 21.

 

МОЛИТВАТА НА МАРИЯ

 

Мария, която очакваше безмълвно,

Божието слово за нас …

 

Помогни ни ти да приемем,

твоя Син, който живее в нас.

 

Мария, която беше тъй покорна,

пред твоя Господ Бог…

 

Мария, която нежно донесе,

безценния дар на любовта…

 

Мария, която страдаше смирено,

от толкоз болки незаслужени…

 

Мария, която славно живееш,

в единство с Господ Бог…

 

 

ТЕБЕ СЛУШАМЕ ИСУСЕ

 

Тебе слушаме Исусе, добър Учителю,

говори ни още, ние те слушаме.

 

Обичаш твоя народ и бедните слушаш,

помагаш на болните и грешните помилваш,

дай им вечен живот.

 

Ти си изпратен от Отца, който е на небесата,

светлина си за сърцата и ние те обичаме,

ще бъдем винаги с теб.

 

страница 22.

 

ЛЮБОВТА НА ОТЦА

 

Ето моментът о Господи мoй,

днес искам да те посрещна,

за да се върна в твоята къща

за да остана с Теб.

Не съм достоен, това го знам:

Син твой да се наричам.

Грехът ми е пред очите Ти

но се надявам на Теб.

 

Господи, сърцето ми е тук

искам да дам го на Теб

ще ти дам и бедността си

всичко което имам.

Със любов ще ме прегърнеш

и ще празнуваш със мен

ако силно ще възкликна

Отче обичта ти ми дай!

 

 

ХВАЛЕТЕ ГОСПОДА

 

Лаудате Доминум, лаудате Доминум

омнес джентес, Аллелуя!

 

Хвалете Господа, хвалете Господа

всички хора хвалете Го!

 

Хвалете Господа, хвалете Господа

всички народи, аллелуя!

 

 

 

страница 23.

 

ТИ СИ МИ ЖИВОТА

 

Ти си ми живота, няма друг за мен,

ти си пътя верен, мойта истина,

само с твойто слово ще вървя напред,

до последен дъх, когато ти ме призовеш,

не не се страхувам щом до мен си ти,

моля те със мене остани.

 

Вярвам в теб, Исусе, Мария те роди,

Божи Син единствен станал и човек,

ти за нас умря, но пак си жив сред нас,

във единство със Отца и със Светия Дух,

ден ще дойде зная, ще се върнеш ти,

да отвориш райските врати.

 

Отче животворни, в тебе вярваме,

Сине спасе на теб, се осланяме,

дух на любовта, ела ти между нас,

събери разпръснатите хора по света,

според твойта воля, нека да вървят

и да сеят Божи семена.

 

Ти си мойта сила, в Теб е мойта мощ.

Ти си моят мир, мойта свобода.

нищо във живота не ни раздели,

знам, че твоя Божа помощ не ме остави.

Знам, че от всяко зло нещо, ще ме освободиш,

в твойта прошка ще живеея.

 

 

 

страница 24.

 

БЛАГОСЛОВЕН СИ ТИ

 

Благословен си ти, Боже на всемира,

от твоята щедрост, ние получихме този хляб,

плод на земята и на нашия труд,

принасяме ти го, за да стане за нас,

храна за вечен живот.

 

Благословен си ти, Боже на всемира,

от твоята щедрост, ние получихме това вино,

плод на лозата и на нашия труд,

поднасяме ти го, за да стане за нас,

душеспасително питие.

 

Благословен си ти, Господи!

Благословен си ти, Господи!

 

 

О, КАК Е ХУБАВО

 

О, как е хубаво и весело,

да сме заедно като братя.

 

Като масло, стичащо се по главата,

и щедро за всеки дар.

 

Като масло, стичащо се по брадата,

ароматно за всеки дар.

 

Като роса, която пада върху Ермон,

на върховете на Сион.

 

 

 

страница 25.

 

ХВАЛЕН СИ

 

Хвален си, Господи мой.

хвален си, Господи мой.

хвален си, Господи мой.

хвален си, Господи мой.

 

Ти си създал всички неща,

Слънце, звезди, луна и вятър,

вода и огън, цветя и птици,

поля, гори, реки, морета.

 

Ние живеем, за да те хвалим,

ние живеем, за да ти пеем,

ти ни обичаш, ние те обичаме,

заради тебе всички сме братя.

 

Ти си обичан от всички ни, Господи,

хвален бъди от всички ни, Господи,

изпълвай сърцата, душите ни, Господи,

само така ние ще живеем.

 

 

ТОВА Е ДЕН

 

Това е ден, това е ден,

който даде ни Бог, който даде ни Бог.

Радвайте се, радвайте се.

и ликувайте днес, и ликувайте днес.

 

Това е ден, който даде ни Бог.

Радвайте се, и ликувайте днес.

Това е ден, това е ден, който даде ни Бог.

 

 

 

страница 26.

 

ИСУС ЗА НАС ОСТАНА

 

Исус за нас остана, във този свят олтар.

И нам Той щедро даде тоз скъпоценен дар.

 

Елате Той ни зове, елате вси при мене.

За вас тук затворен, стоя аз ден и нощ,

стоя аз ден и нощ.

 

Исусе Агнец Божи, Спасителю велики.

Аз днес преклонно падам, пред Твоя свет лик.

 

Исусе хляб небесен, подкрепа ни бъди.

Във тоз живот тъй бурен всегда над мене бди.

 

 

Абба отче

 

Гледай ме Господ, чети в сърцето ми,

твой съм син, послушай ме!

 

Абба Отче, Абба Отче

Абба, Абба, Абба (х2)

 

Вече не съм сам, на теб се уповавам,

твой съм син, прегръщай ме!

 

За всяка моя болка, мира ще призова,

твой съм син, излекувай ме!

 

Благодаря ти Боже, за твоята любов,

твой съм син, алилуя!

 

 

 

страница 27.

 

МЛАДА ДЕВИЦА

 

Млада Девица, с желание за свобода,

стреми се към надеждата, към вярата и любовта.

Богът далечен близо е веч до теб,

тихо ти вика, известява ти новина.

 

Аве Мария, Аве Мария

 

Бог избра тази майка, изпълнена със благодат,

нейната любов, обви със свойта сянка.

Благовестява новината:

ти стана майка на един нов човек.

 

Ето слугиня господна, тя живее според словото,

свободно и е сърцето и любовта намира дом,

настъпи часът на искрена молитва,

и новия човек е тук сред нас.

 

 

ДРАГИ СПАСИТЕЛЮ

 

Драги Спасителю, следвам Те,

и без да виждам аз Твойта ръка.

Сърцето ми да е пълно, със вяра в Теб,

волята Ти да е воля моя.

 

Дай ми Спасителю в Тебе покой,

Ти да си винаги водител мой.

Дай ми дух чист, смирен на Тебе посветен,

Ти си умрял за мен аз да съм Твой.

 

 

 

страница 28.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛМ

 

Ето ме, ето ме!

Господи аз идвам.

Ето ме, ето ме!

Да бъде твоята воля.

 

Във моя Господ се надявам,

и той за мене се грижи.

Моита молитва послуша,

и от смъртта ме той избави.

 

Моите крака прави твърди,

сигурни прави стъпките,

сложи на мойте уста,

нова песен на хвала.

 

Жертвата моя не приемаш,

но чувах твойте думи,

жертва за грях не поиска,

тогава рекох: “ето идвам”!

 

В твоята книга аз присъствам,

да бъде твоята воля,

Боже, това аз желая,

твоето слово е в сърцето ми.

 

Твоята правда аз обявих,

и не заключих устните,

не ми отказвай Господи,

твоето милосърдие.

 

 

страница 29.

 

ОСАННА

 

Осанна, осанна, осанна във висините (2)

славим твоето име със радост в сърцата,

възхваляваме нашия Бог,

осанна във висините.

 

Слава, слава, царю на царете (2)

славим твоето име със радост в сърцата,

възхваляваме нашия Бог,

слава царю на царете.

 

Исусе, Исусе, царю на царете (2)

славим твоето име със радост в сърцата,

възхваляваме нашия Бог,

Исусе царю на царете.

 

Осанна, осанна, осанна във висините (2)

осанна във висините.

 

 

 

страница 30.

 

ИСУСЕ

 

Исусе, Исусе, Исус Христос, Исусе.

 

Мен опрости, мен опрости, Исус Христос, мен опрости.

 

Мен освободи, мен освободи, Исус Христос, мен освободи.

 

Умря за мен, умря за мен, Исус Христос, умря за мен.

 

Възкръсна, възкръсна, Исус Христос, възкръсна.

 

Аллелуя, аллелуя, Исус Христос, аллелуя.

 

 

МАРИЯ

 

Мария, Мария, Мария, Мария (2)

Твои сме, искаме да те обичаме,

както никой досега.

Твои сме, искаме да те обичаме,

както никой досега.

 

Нашият път е лек, когато ти си със нас,

всяка крачка със тебе води в целта.

И в тъмната нощ ти си винаги близо,

и всеки страх преминава в сигурност. Мария.

 

Твойта корона от рози ние желаем да бъдем:

най-хубавата корона са твоите деца.

И при нас да остане присъствието ти в света,

както песен от твоята благодат. Мария.

 

 

 

страница 31.

 

ЧЕРНАТА МАДОНА

 

Има кътче на земята,

гдето бързам да се върна,

и лицето и да зърна,

с тези черни две следи.

А очите, пълни с мъка,

сякаш тихо ми шептят:

“аз съм майка и при мен се приюти”.

 

Аз искам, черна Мадоно,

да бъда твое дете.

Вземи ме, черна Мадоно,

до святото си сърце.

 

Тук утеха ще намериш,

сили тя ще ти даде.

Носи нежност във душата,

тя за своите деца.

Затова ще те закриля,

щом с отворено сърце,

ти и кажеш с упование думите.

 

Всяка радост и тревога,

със кого ще споделиш?

Само тя е майка свята,

може да те утеши.

И те молим, о, Мадоно,

погледни децата си,

те към теб обръщат своите очи.

 

 

страница 32.

 

БЛАЖЕНА СИ

 

Един знак изгря на небето,

една жена обляна от слънце,

под нозете и грее луната, с ореол от дванайсет звезди,

злото тя побеждава:

Блажена си, изпълняваш Господната воля,

Всички ангели, те славят в небето.ла-ла-ла-ла …

 

Марийо, майко моя, царице на мира,

ти даряваш живота, живота и истината.

Мария, Мария, Мария …

Блажена си, изпълняваш Господнята воля,

Всички ангели, те славят в небето.ла-ла-ла-ла …

 

 

Известиха ни радостта

 

Известиха ми радостта:

ще отидем във дома на Господ Бог,

ще вървим, о Йерусалим,

ще се спрем, когато стигнем до теб.

 

Днес Йерусалим е обновен,

като град устойчив, силен и единен.

 

Качваме се заедно, племето на Йехова,

за да хвалим името на Бога на Израел.

 

Там е престола на неговата справедливост,

там е престола на дома Давидов.

 

За Йерусалим искайте мир,

мир за всеки който тебе обича.

 

 

страница 33.

 

БЛАГОСЛОВИ ГОСПОДА

 

 

Благославяй душо моя Господа,

всичко в мен благославя твоето име,

нe ще забравя аз всички твои благодати,

Господи благослови душата моя.

 

Тoй прощава всички беззакония

и теб спасява от смъртта,

увенчава със щедрост, благодат и милосърдие

твоята младост.

 

Той ни дава правда, справедливост,

съд и милост към бедните.

Той показва прави пътища на Мойсей,

своите дела за Израел.

 

Бог е щедър и милостив към всички нас,

милосърден, търпелив е Той.

Не се гневи докрай нито вечно се сърди,

никога не ни наказва.

 

Благославяйте Бога вие ангели,

и всичките му войнства,

благославяйте Бога вие негови служители,

благославяй го ти душо моя.

 

 

страница 34.

 

МАРИЯ ЧУДНА МАРИЯ

 

Мария, чудна Мария,

Майко Божия и наша Майко.

Царице чудесна, звездо небесна,

заведи ни пред Божия престол.

 

Мария, Аве Мария,

измоли от Бога благодат,

за истински мир, истинска любов,

добра Майко, грижи се за нас.

 

Мария, чудна Мария,

толкоз често съпътства ни грях.

Страдание и страх и ненавист са в нас,

моли милост, Марийо, за нас.

 

 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

 

Благословен си ти Господ

Бог на вселената. (х 2)

 

От твоята щедрост ние получихме,

този хляб и това вино, земни плодове на човешкия труд,

поднасяме ги на теб,

защото ще станат храна за вечен живот.

 

От твоята щедрост ние получихме,

този наш живот, дар от твоята безкрайна любов,

поднасяме го на теб,

защото ще стане знак на твойта доброта.

 

 

страница 35.

 

ИСУС ХРИСТОС

 

Исуса Христа съм срещнал днес,

радостен съм и много съм щастлив,

че нов живот започвам днес,

със спокойствие и надежда.

 

Той ме погледна, тръгвам с Исус,

понеже той ме повика,

моето щастие и моя живот

имат цел.

 

Исуса Христа съм срещнал днес,

с любов говори като никой друг,

за царство Боже ни съобщи,

моята вяра се събужда днес.

 

Исуса Христа съм срещнал днес,

пред Него бяха болни и слепи,

той ги докосва със своите ръце,

лекува всички със Божия мощ.

 

 

 

страница 36.

 

ЦАР НА СЛАВАТА

 

Срещнах те Исусе и всяко нещо се промени,

сега моят цял живот ти принадлежи,

цялото мое минало ти поверявам,

Исусе, цар на слава, мой Господ.

 

Всичко в теб почива, мойто сърце, моят ум,

открих мира в теб Господ, ти ми даваш радост,

искам да бъда с тебе, не ме оставяй сам,

Исусе, цар на слава, мой Господ.

 

От твоята любов, кой ме отдели,

на кръста си дал, живота за мен,

славен венец ще ми дадеш,

един ден когато ще те видя.

 

Всичко в теб почива, мойто сърце, моят ум,

открих мира в теб Господ, ти ми даваш радост.

Искам да бъда с тебе, не ме оставяй сам,

Исусе, цар на слава, мой Господ.

 

 

От твоята любов, кой ме отдели…….

 

Аз ти чакам Господи.

Аз ти чакам Господи.

Аз ти чакам мой Цар.

 

 

 

страница 37.

 

ЛОДКАТА

 

Исус застанал на брега,

търсил хора, готови за него,

ловел сърца за правда Божия.

 

О, Боже, ти на мене се спря,

твоите устни мойто име казаха.

Мойта лодка на брега аз оставям,

и със тебе днес започвам нов лов.

 

Мойте ръце са ти нужни,

и сърцето с младежкия плам,

кръвта гореща и самотата.

 

Аз съм слаб и беден човек,

и ръцете са мойто богатство,

сърцето чисто за теб готово!

 

Днес ще излезем ний заедно,

да ловим в морето човешко,

със твойта истина и твойто слово.

 

 

 

страница 38.

 

СЛАВА

 

Слава, слава,

във висините Богу, слава.

Слава във висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля, хвалим те, благославяме те, покланяме ти се, славословим те, благодарим ти заради великата ти слава Господи Боже, Царю небесни, Боже Отче всемогъщи.

 

Слава, слава,

във висините Богу, слава.

Господи Сине единородни, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца, който отнемаш греховете на света, помилвай ни, който отнемаш греховете на света, приеми молитвата ни, който седиш отдясно на Отца, помилвай ни.

 

Слава, слава,

във висините Богу, слава.

Защото само ти си свят, само ти си Господ, само ти си всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух във славата на Бога Отца. Амен.

 

Слава, слава,

във висините Богу, слава.

 

 

 

страница 39.

 

ПЕЙТЕ ВСИЧКИ

 

Пейте всички аллелуя в тоз тържествен славен ден.

Рая днес сияй ликува, а пък адът е сразен.

Рая днес сияй ликува, а пък адът е сразен.

 

Да запеем аллелуя,

че Христос възкръсна днес.

Аллелуя, аллелуя!

Пейте всички с весел глас.

Аллелуя, аллелуя!

Пейте всички с весел глас.

 

Каменната гробна плоча бе отхвърлена от там.

Ангел който там стоеше заговори им тогаз.

Ангел който там стоеше заговори им тогаз.

 

Не бойте се, Той им рече, вие търсите Христа.

Той възкръсна, жив и славен, и от смърт спаси света.

Той възкръсна, жив и славен, и от смърт спаси света.

 

 

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА

 

Христос възкръсна от мъртвите.

Смъртта той победи.

Смъртта той победи.

И на човешки род живот нов дари.

 

 

 

страница 40.

 

ДНЕС ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА

 

Днес Христос възкръсна.

Възкръсна Той от мъртвите,

о колко мъки, жертви,

понесе Той във тоз живот,

за да спаси човешки род.

Аллелуя, Аллелуя.

 

Днес Христос възкръсна

кат лено слънце блестят,

слава на веки вестят,

раните що на кръста свой

получи за да ни спаси.

Аллелуя, аллелуя.

 

 

РАДВАЙ СЕ ЦАРИЦЕ

 

Развесели се Царице, Майко Марио,

о света Богородице, Аллелуя.

Ликувай о Марио.

 

Исус смъртта Той победи, Майко Марио,

възкръсна Той наистина, Аллелуя.

Ликувай о Марио.

 

Весели се и радвай се, Майко Марио,

моли се за нас Богу Ти, Аллелуя.

Ликувай о Марио.

 

 

 

страница 41.

 

EВГЕНИЙ БЛАЖЕН

 

Евгений блажен радост за наш род,

който за Христа проля свойта кръв.

 

Погледни на нас от небесния свод,

с Христово сърце винаги сияйно.

 

Ти символ си наш на мъка и жертва,

мъченик, свидетел и защитник наш.

 

Пастир благ, верен на Христово стадо,

със кръвта ороси родина ни свята.

 

Смърт не може да преломи духа,

да угаси пламъка на любовта.

 

Дари ни твоя жар на сърцето,

спомни си и дай ни знак от небето.

 

 

 

страница 42.

 

МЕСЕЦЪТ НА МАРИЯ

 

Месецът на Мария, е най мил най красив.

За Майка на Месия, пей народе щастлив.

 

С цветя най-ароматни, престола и свещен.

И с песни мелодични, красете всеки ден.

 

Хубава и омайна, е за нас пролетта.

На Мария безкрайна, е към нас любовта.

 

Небесната Звездица, свети с чаровен плам.

Но таз чиста Девица, с блясък е по-голям.

 

 

О ЕДИНСТВЕНА

 

О единствена Майко девствена.

Сладка Дево Марио.

Майко любима незаменима.

Моли, моли се Ти за нас.

 

Утешение, опрощение.

Дар от Бога Марио.

Теб днес да смеем, песни да пеем.

Моли, моли се Ти за нас.

 

Твойте радости, твойте жалости,

помощ са ни Марио.

Към теб велика, душа ни вика.

Моли, моли се Ти за нас.

 

 

 

страница 43.

 

ДУХ НА ЛЮБОВТА

 

Дух на любовта слез върху нас

както слезе в сърцето на Исус.

Свети Дух живей във нас,

слез върху нас със Отца,

слез върху нас със Отца,

слез върху нас със Отца и с Исус.

 

Дух на любовта научи ни на милост

както обичаше сърцето на Исус.

Свети Дух направи ни Ти,

като лик на Исус

като лик на Исус

като хубавия лик на Исус.

 

Дух на любовта научи ни да се молим

както се молеше сърцето на Исус.

Свети Дух научи ни Ти

научи ни ти Свети Дух

научи ни Ти Свети Дух

научи ни ти как да служим на Исус.

 

Дух на любовта направи ни покорни

както Мария, Майката на Исус.

Свети Дух, обедини в Теб

обедини в Теб Свети Дух,

обедини в Теб Свети Дух

обедини в Теб всички вярващи в Исус.

 

 

страница 44.

 

ЕЛА ДУХ НА ЛЮБОВ

 

Дух на любов ела, ела

научи ни нещата на Бога.

ела при нас Дух на мира

внушавай нещата които

Той каза на нас

 

Дух на Христос ние те зовем,

ела във сърцето ни,

смени очите ни, нека ние да видим,

любовта на Бога към нас.

 

Ела о Свети Дух с мощ и сила,

вдъхни над който няма живот.

Ела о Свети Дух и вдъхни над нас,

за да живеем и ние.

 

Научи ни за надежда, научи ни да обичаме,

научи ни да хвалим Бога.

Научи ни да се молим, покажи ни пътят,

научи ни да бъдем единни.

 

 

 

страница 45.

 

ЕЛА О СЪТВОРИТЕЛ ДУХ

 

Ела о Ти сътворител Дух

душите наши посети,

с Божия милост напълни

сърцата що създал си Ти.

 

Ти разговорник се зовеш

на Всемогъщи Бог си дар,

огън, любов и извор жив,

и също наш душевен лек.

 

Ти седмократен си наш дар,

и пръст на Божията ръка,

ти обещан от Бога си,

за път на всяка истина.

 

На ума ни дай светлина,

сърцето запали с любов.

И слабостта в тялото ни,

със трайна сила подкрепи.

 

Врага далеко пропъди.

Във своя мир запазвай ни,

та водени от твоя лъч,

във смъртен грях не падаме.

 

Чрез Тебе да познаем дай

Отца още и Сина Му,

а в тебе Дух от Двамата,

дай твърдо все да вярваме.

 

Слава да бъде на Отца,

на Сина, кой възкръснал е,

също на Духа Светия.

Днес и во вечни векове. Амин!

 

 

страница 46.

 

ВЪЗВИШЕНА

 

Възвишена е, възвишена е,

света Богородица.

Тя над ангелските хорове в небесата царува.

Тя над ангелските хорове в небесата царува.

Увенчана е, увенчана е,

света Богородица.

За Царица на вси ангели и на всичките светци.

За Царица на вси ангели и на всичките светци.

 

ИСУС Е ТУК

 

Исус е тук в сред нас,

в този свят олтар.

Плътта му е за мене храна за всеки ден,

сърцето ми за Него е тук Божествен храм.

О Господи вярвам аз, и желая

да дойда там, да дойда там,

Да дойда там аз при теб горе в рая.

И вечно аз, и вечно аз, да бъда с Теб,

и вечно аз да бъда с Теб,

и вечно аз да бъда с Теб,

и вечно аз да бъда с Теб,

да бъда с Теб, със Теб.

 

страница 47.

 

ГЛОРИА ИН ЕКЧЕЛСИС ДЕО

 

Чува се глас от небето;

Ангелите във хор пеят;

Към овчари на полето,

Ангелските песни летят.

 

Гло – о – о – о   рия ин екчелсис део (х 2)

 

Овчари, я ни кажете,

на туй място що се случи.

Какво стана, че небето,

от сладки песни тъй звучи?

 

Ето чудо стана, братя,

Исус Христос се тук роди.

Дойде за нас на земята,

от смърт да ни освободи.

 

Тук братя във пещерата,

елате да се поклоним.

Нас ни иска той сърцата:

дайте да му ги подарим.

 

О Исусе, Божи сине!

Ти от любов стана човек.

Към нас простираш ръцете,

да ни дадеш небесен лек.

 

В пещерата ний те хвалим,

във този сиромах подслон.

На теб Исусе ний се кланим;

о приеми наший поклон.

 

 

страница 48.

 

ТИХА НОЩ

 

Тиха нощ, свята нощ;

всичко спи, само ти,

Дево Майко с Йосифа

Бдиш над Сина в пещера,

Гдето Той се роди.

Гдето Той се роди.

 

Тиха нощ, свята нощ:

Ангели радостни

пеят пред овчарите:

вест за радост носиме;

Спас вам се роди.

Спас вам се роди.

 

Тиха нощ, свята нощ:

най-сетне виждаме

Сина Божи между нас.

Нека пеем в този час.

Нам Христос се роди.

Нам Христос се роди.

 

 

страница 49.

 

ТИ СЛИЗАШ ОТ НЕБЕТО

 

Ти слизаш от небето Царю велики,

и влизаш в една ясла студена и ледена.

И влизаш в една ясла студена и ледена.

 

О Божествено Детенце

Ти трепериш тук от студ.

О Боже блажени,

о колко ти е струвала любовта ти към мен.

О колко ти е струвала любовта ти към мен.

 

Създател на света си, о мой Господи,

а в бедност се роди, без огън и дрехи.

а в бедност се роди, без огън и дрехи.

 

О, скъпо избрано Детенце

Твойта бедност ме плени

О Боже блажени,

заради любовта си станал си човек.

Заради любовта си станал си човек.

 

Оставяш в небесата своята слава,

и идваш тук да страдаш в студена ясла.

И идваш тук да страдаш в студена ясла.

 

Сладка обич на сърце ми

Любовта ти те доведе

О, мили Исусе

защо толкоз жертви заради мене.

Защо толкоз жертви заради мене.

 

 

страница 50.

 

БОГ СЕ РАЖДА

 

Бог се ражда, какво чудо:

Всемогъщо Дете слабо!

Огън хладен, слънце тъмно:

ограничен е безкрайни!

Презрен, пълен е със слава;

смъртен станал Цар небесни

Словото за нас плът стана

и всели се между нас.

 

Що станало с Тебе небе?

Бог оставил твойта благост

да живее със народа,

да със него страда много!

Страда много Цар превечний,

заради наши престъпки:

Словото за нас плът стана

и всели се между нас.

 

В една пещера сиромашка,

за побичета жилище,

Господ Бог се е родил:

за постелка сено имал.

Пастири му поклон правят,

служат му благочестиво.

Словото за нас плът стана

и всели се между нас.

 

Там се виждат благородни,

трима Царе от изтока;

те покорни и смирени

дават злато, ливан, смирна.

На Божественото Дете,

на пресветата му майка.

Словото за нас плът стана

и всели се между нас.

 

О, Божествено Детенце!

със десница твоя света

благослови ти народа

кат му даваш крепка сила.

Кат го вардиш от погибел,

да живее с тебе вечно.

Словото за нас плът стана

и всели се между нас.

 

 

страница 52.

 

ТИХА НОЩ

 

Тиха нощ, свята нощ,

всичко спи в тишина

сал Девица бди във захлас,

над детенце в този свет час.

Бог се ражда всред нас. / 2

 

Тиха нощ, свята нощ

в сладък сън, без огън,

спи детенце в нежни ръце

и сънува сладки мечти.

Спи детенце спи. / 2

 

 

СТАНЕТЕ БРАТЯ

 

Станете братя, славна е нощта.

Ето роди се тук Синът Господен,

да заличи той греха

първороден и спаси света.

 

О християни на колене всички,

Ето го иде наший Изкупител.

Вред днес се слави човешки Спасител,

не сме самички.

 

Във ясли хладни е положен за нас,

за нас се небето днес отвори,

и Бог отгоре сякаш ни говори,

Той е наший Спас.

 

 

страница 53.

 

ЛИКУВАЙТЕ

 

Днес ангелите Богу химн пеят във захлас.

И весели засмени отправят те към нас.

 

Ликувайте о земни вестим ви радостта.

Христос детенце мило роди се на света.

 

Нек присъединим се към ангелския хор,

и нек на радостта си дадем широк простор,

и нек на радостта си дадем широк простор.

 

Слава, слава слава във вишних Богу!

Слава слава във вишних Богу!

 

 

ЕЛА, МЕСИЯ БОЖИ

 

Ела, Месия Божи да ни спасиш

от зла беда и от вериги вражи.

Ела, ела, ела.

 

Ах веч дойди, бързо слезни от гибел вечна ни спаси,

не се бави, нам помогни.

 

Ах забрави страшний си гняв, въздишки ни чуй в тоз напев, душа ни избави от гнет.

 

Та един ден във небеса преславни

твои чудеса да видят нашите сърца.

 

страница 54.

 

ПОБЪРЗАЙТЕ ВЕРНИ

 

Побързайте верни, весели засмени.

Елате, елате във Витлеем.

Царя небесен тука роден вижте.

 

Елате да обожаваме

Елате да обожаваме

Елате да обожаваме

Господа.

 

Овчарите звани, стадото оставят

и радостни бързат към яслите;

също и ние днеска да направим.

 

На вечния Отец, светлостта всевечна,

под плътта ще видим забулена.

Бога – детенце в пелени повито.

 

Човешки Спасител на сено положен

в прегръдки горещи да стоплиме.

Кой от нас не ще му любов възвърне?

 

страница 55.

 

ПСАЛОМ 50

 

Помилвай ме, Боже,

по милостта Си.

 

            И по многото Си щедрости,

            заличи беззаконието ми.

 

Напълно ме умий от моята вина,

и очисти ме от моя грях.

 

           Защото беззаконието си аз съзнавам,

           и моят грях е винаги пред очите ми.

 

Пред Тебе едничкия съгреших,

и що е лошо пред Тебе, извърших.

 

       Тъй че Ти си справедлив в Твоята присъда;

       безукорен, когато съдиш.

 

Ето, във вина съм роден,

и в грях ме зачена моята майка.

 

 

ЕВРЕЙСКИТЕ ДЕЦА

 

Еврейските деца

носейки маслинени клонки.

Посрещнаха Господа

като възклицаваха и казваха:

Осанна във висините,

във висините.

 

 

страница 56.

 

СЛАВА И ЧЕСТ

 

Слава и чест на кръста,

на кръста слава и чест.

 

Слава и чест на кръста,

на кръста що Бог е носил. (2п)

 

Кръста свет и любим от малко е търсен,

той прави преблажен кой го е намерил.

 

Тъй дърво пресвето, всеки да погледне,

на Него пребледне, кой нас е сътворил.

 

Кръвта на Христа Бог, по Него е текла,

човека спасила, тъй откупен е бил.

 

 

ИСУСЕ БЛАГИЙ

 

Исусе благий, свето Ти тяло

със бичове, кой биеше?

 

Този виновник аз съм аз грешник

мили Исусе моля, прости.

 

Исусе благий, нежно Ти чело

със остри тръни, кой увенча?

 

Исусе благий, с жестоки гвоздей

Нежни ръце Ти, кой прободе?

 

 

страница 57.

 

СТОИ МАЙКА

 

Стои майка наскърбена, наскърбена

до кръст тъжно просълзена;

гледа своя, гледа своя

гледа своя син разпнат.

 

Душата й огорчена

беше люто наранена

от жестоки остър меч.

 

Колко тъжна и печална, и печална

беше майката най-славна

наедино, наедино,

на единородний син.

 

Направи ти о пречиста

да душата си очиста

с кръвта Исус Христова.

 

Ти небесна дай ни слава, дай ни слава

щом светлия час настава

вечно син ти, вечно син ти,

вечно син ти да славим.

 

 

страница 58.

 

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА

 

Христос Възкръсна

Христос Възкръсна

Христос Възкръсна, Аллелуя

Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя

Христос Възкръсна

 

Смъртта, къде е смъртта,

къде мойта смърт,

къде е нейната победа.

 

Радвайте се, радвайте се братя,

понеже той Възкръсна,

затова ние обичаме.

 

Да благодарим на Отца, който ни води,

в царството си,

където се живее в любов.

 

Ако с Него сме умрели,

с Него живеем,

с Него пеем Аллелуя.

 

страница 59.

 

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА

 

Христос възкръсна

слава на Бога,

целият свят вика Аллелуя!

 

Христос възкръсна

в нашите сърца,

от любовта му кой ще ни раздели?

А –   А –   А  Аллелуя.

 

Един нов съюз той ще направи

и ний ще бъдем неговия народ.

Своя закон в сърцата ще запише,

и ще бъде вечно наш Господ.

 

Своя Дух ще ни дари,

и куражът и словото,

в своето име едно ще ни направи

и братски ние ще живеем.

 

По пътищата на целия свят,

ще носим ние надеждата,

заедно с Него ще вървим,

ще говорим за Неговото царство.

 

страница 60.

 

JESUS A’LLEIN

 

Исусе мой, искам да съм

Вечно аз Твой! Исусе мой.

 

1. Нищо не ще ме от теб раздели,

Във радост и беда да бъда Твой

Исусе мой,

искам да съм вечно аз Твой, Исусе мой.

 

2. Ти си мое слънце моя сила.

Ти мой си спас и моя закрила.

Исусе мой,

искам да съм вечно аз Твой, Исусе мой.

 

3. Нищо не ми липсва щом съм при Теб.

Ще Ти пея хвалебен химн без край.

Исусе мой,

искам да съм вечно аз Твой, Исусе мой.

 

4. Копнеж и блян си ми в тоз земен край.

Стори да дойда във небесния рай.

Исусе мой,

искам да съм вечно аз Твой, Исусе мой.

 

страница 61.

 

О ИСУСЕ СЪС БОЙ И ВЪЖА

 

О Исусе, със бой и въжа,

Като злодей, кой Те държа?

 

Тоз злосторник, тоз издайник,

Боже мили, аз съм прости.

 

О Исусе, кротко Ти лице,

Със плесници, кой удряше?

 

О Исусе, свято Ти тяло

със бичове, кой биеше?

 

О Исусе, нежно Ти чело

С остри тръни, кой увенча?

 

О Исусе, със остри гвоздеи,

Ръцете Ти , кой прободе?

 

О Исусе, нозе Ти свети

Върху кръста, кой закова?

 

О Исусе, със остро копие

Сърцето Ти, кой прободе?

 

О Марио, Син ти предраги

Кой предаде, кой Го уби?

 

Тоз злосторник, тоз издайник

О Марио, аз съм прости.

 

страница 62.

 

СТОИ МАЙКА

 

Стои Майка наскърбена

до кръст тъжно просълзена;

гледа своя син разпнат.

 

Душата й огорчена

беше люто наранена

от жестоки остър меч.

 

Колко тъжна и печална

беше майката най-славна

на единородний син.

 

Кой от нас като съзира

Божа майка да премира

може сълзи да не лей.

 

Кой би могъл да не тъжи

искрено и без да лъже,

кога Девата бледней.

 

За греха на своите чада 

майка и син без пощада

претърпяват зли тегла.

 

Този, който бе родила

изоставен и без сила;

ето че предава дух.

 

О, ти майко милостива,

с тебе ний благочестива

позволи ми да скърбим.

 

Разпали ти огън силен

във сърцата ни обилен

да пламти до вечността.

 

Дор сърце у нас се движи

нека всеки се погрижи

да пострада със Христа.

 

До кръста ний да застанем

никога да не престанем

плач Мариен да делим.

 

Във сърце си аз желая

все да нося дор живея

раните Исусови.

 

С тебе дай да плача мила

щото ти си най любима

кога син ти страдаше.

 

О Исусе наша сила

зарад твойта майка мила

нас във рая заведи.

 

Направи ти о пречиста

та душата си очиста

със кръвта Исусова.

 

Ти небесна дай ни слава

щом светлия час настава

вечно син ти да славим.

 

 

страница 64.

 

ХЛЯБ НА ЖИВОТА

 

Хляб на живота си

разчупен за всички нас,

който го яде завинаги ще живее.

 

Идваме към олтара

дарът на любовта ти,

като хляб идваш Ти между нас.

 

Твоето тяло ще ни нахрани,

Твоята кръв ще ни спаси,

Защото Ти си умрял от любовта

И се поднасяш днес за нас.

 

Извор за нас си Ти

на безкрайна любов,

кръвта ти ще ни даде живот.

 

Идваме към олтара

дарът на любовта ти

като вино идваш Ти между нас.

 

 

 

ТАЙНА НА ВЯРАТА

 

Смъртта ти възвестяваме Господи

Възкресението ти ние прославяме

Във очакване на твоето пришествие.

 

страница 65.

 

ТЕБЕ ХВАЛИМ

 

Тебе хвалим Боже свят

във безкрайната ти слава.

Тебе Отче целия свят

длъжен е да обожава.

Както без начало си

тъй без край ще бъдеш Ти. (2 п)

 

Твойта слава, Боже мой,

ангели и светци възпяват

и Създателя си свой

с безкрайна любов даряват.

Проглася небесний свод

свят Господ Бог Саваот. (2п)

 

Свят Господ Бог Саваот,

Който всекиму помага.

Извор свят на наш живот,

Дарител на всички блага.

Небо, земя и въздух,

Управлява Божий Дух. (2п)

 

страница 66.

 

ВИЙ ВЕРНИ ВЕСЕЛЕТЕ СЕ

 

Аллелуя, аллелуя, аллелуя.

 

Вий верни веселете се,

и пейте Христос възкръсна,

Всякъде да се разнесе, аллелуя.

 

Жени отиват на гроба,

към небе отправят молба.

Оплакват Христова съдба, аллелуя.

 

Но ангел в бяло облечен,

стои до гроба и засмен,

Казва не бойте се от мен, аллелуя.

 

Тук няма да намерите,

този когото търсите,

Възкръсна Той от мъртвите, аллелуя.

 

 

 

СЛАВИМ ТЕ

 

Славим те, живо Слово

Боже Слово, хвалим те!

Христе Учителю!

Христе Господи!

 

страница 67.

 

ЦАРИЦЕ НЕБЕСНА

 

Царице небесна радвай се Аллелуя!

Защото когото си носила Аллелуя!

Възкръсна Той както рече Аллелуя!

Моли се за нас Богу Аллелуя!

 

 

 

ЦАРИЦЕ НЕБЕСНА

 

Царице небесна радвай се

Царице небесна радвай се

Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя!

 

Защото когото си носила

Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя!

 

Възкръсна възкръсна както рече

Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя!

 

Моли се Богу за нас,

Моли се Богу за нас

Аллелуя, Аллелуя, Аллелуя!

Аллелуя!

 

страница 68.

 

ЩЕ ВИ ДАМ НОВО СЪРЦЕ

 

Ще ви дам ново сърце

ще ви дам сърце от плът и нов дух ще ви даря.

 

Ще ви взема из народа, ще ви събера от всички страни,

ще ви доведа в земята ви.

 

С чиста вода ще ви порося, ще ви очистя от всичко зло,

и ще бъдете пречистени.

 

Аз ще ви освободя, от всички ваши грехове,

и всички ваши идоли.

 

Ще вложа във вас моя дух, вие ще бъдете мой народ,

и аз ще бъда вашия Бог.

 

 

ДАЙ МИ НОВО СЪРЦЕ

 

Дай ми ново сърце, мили Господи.

дай ми ново сърце, шедро, готово за теб.

 

Новият човек, активен и любящ,

и строител на нов и хубав свят.

Новият човек, готов за всяка жертва

за света да се възобнови.

 

Новият човек, вярващ и борец,

с истина в душата и дела.

Новият човек, развързан от вериги

в свобода и солидарността.

 

Новият човек навсякъде приет,

помирен със всяко естество.

Новият човек, смирен и мил към всеки,

споделящ със беден своя хляб.

 

страница 69.

 

НАДЕЖДА ЗА МИР

 

Чуваш ли сърцето на града,

как тупти в нощта около теб,

сякаш няма песен търсеща

извора на нова ведрина.

 

Щом посееш мир ще видиш ти

твоята надежда ще живее

и ще страдаш с тръни във ръце,

но един нов свят ще се роди.

 

Да, ще се роди света на мира

и нито дума вече за война.

Мирът е дар живота ще ни го даде

и той ще стане сбъднат сън.

 

 

МНОГО СЪРЦА

 

Много сърца днес очакват Божието слово,

много сърца днес очакват го.

 

Изпълни сърцето си,

със това скъпо семе.

И ще видиш, че Бог,

ще те доведе при хората /2х/

 

Сам ще видиш, че Бог,

ще те доведе при хората.

Които ще можеш и ти,

да заведеш при Исуса. /2х/

 

страница 70.

 

КАЗВАМ „ДА“

 

Казвам „да“ на единството и любовта,

казвам „да“ на утрешния ден,

казвам „да“ на една любов безкрайно чиста,

казвам „да“ на вярата във вечността.

 

И ще има дни щастливи

и дни изпълнени с тъга,

най-важно е да сме сплотени

при сблъсъка с реалността,

накрая на живота и след това,

във вечността,

при Бога разцъфтява любовта.

 

Казвам „да“ на разбирателството между нас,

казвам „да“ на откровените дела,

казвам „да“ на една любов тъй плодородна,

казвам „да“ на нашите деца.

 

 

СВЯТ Е

 

Свят е, свят е.

Небесата и земята са пълни с твоята слава.

 

Осанна осанна осанна във висините. 2х.

 

Благословен, който идва в името Господне.

 

Осанна осанна осанна във висините. 2х

Осанна осанна осанна 3х.

 

страница 71.

 

ИСКАМ МАЙКО

 

Искам със теб да говоря за твой’та любов към сина,

толкова искам и твоите мисли да доловя.

Как си се чувствала, щом си избрала ти тази съдба

и си узнала, че Твоя син принадлежи на света.

 

Аве Мария, Аве Мария, Аве Мария, Аве Мария

 

Искам да знам ти на него какво си му разказвала,

знаел ли е той за мисията си на тази земя.

Колко ли пъти ти тайно, горчиво си плакала,

щом, майко ти си усещала – близо е той до смъртта.

 

Благодаря ти за всичко, което си направила,

майко, прекланям се пред смелостта и куража ти.

Вече разбирам, че вечно за всички си мислила,

искам молитва за всеки човек да отправя сега.

 

 

ОБОЖАВАМ ТЕ

 

О – О – О!   Обожавам Те, Господи!

О – О – О!   Обожавам Те, Господи!

 

О – О – О!   Адорамус Те, Домине!

О – О – О!   Адорамус Те, Домине!

 

страница 72.

 

СЛАВА

 

Слава, слава Богу, слава Богу във висините.

Слава, слава Богу, слава Богу във висините.

Слава, слава.

 

Слава във висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля, хвалим те, благославяме те, покланяме ти се, славословим те, благодарим ти заради великата ти слава Господи Боже, Царю небесни, Боже Отче всемогъщи.

Господи Сине единородни, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца, който отнемаш греховете на света, помилвай ни, който отнемаш греховете на света, приеми молитвата ни, който седиш отдясно на Отца, помилвай ни.

Защото само ти си свят, само ти си Господ, само ти си всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух във славата на Бога Отца. Амен.

 

Слава, слава Богу, слава Богу във висините.

Слава, слава Богу,слава Богу във висините.

Амен, Амен.

 

страница 73.

 

МОЛИТВА ЗА МИР

 

Дай мир о Боже, мир и обич,

на всички хора по света.

Мир да цари тук на земята,

на всички люде във сърцата.

 

Дай мир на цялата планета,

на всички страдащи народи.

Тъй както ангелите пяха,

над яслите във Витлеем.

 

Смили се Боже над децата,

сираци останали по света.

Над майките що в скръб оплакват,

изгубените си деца.

 

Войните, Боже да престанат,

да секне този бич жесток.

И всички хора по земята,

във мир да славят своя Бог.

 

страница 74.

 

СЛАВА НА БОГА

 

Слава на Бога, на мощния Цар на всемира.

Пей о, земя! Нагласи с’хор небесен псалтира.

Песен навред, гръмко да екне сега.

Песен да литне в ефира.

 

Слава на Бога, на тази десница пресвята.

Що ни издига с крила на орел над земята.

Дар не щади, дава безброй щедрости.

Него да хвали душата.

 

Слава на Бога, на тоз скъп приятел тъй нежен.

Води ни в пътя на радост и мир безбрежен.

Крие ни Той в своите крила на покой.

И над духа бди загрижен.

 

Слава на Бога, да пеем за Негова слава.

Нека Го хвали тук, всеки народ и държава.

О, Боже наш, обичаме Те безкрай.

Троице неизмерима.

 

 

ПЕЙ АЛЛЕЛУЯ НА ГОСПОД

 

Пей аллелуя на Господ.

Пей аллелуя на Господ.

Пей аллелуя пей аллелуя.

Пей аллелуя на Господ.

 

страница 75.

 

БРАТЪТ СЛЪНЦЕ И СЕСТРА ЛУНА

 

Да бъде хвален нашия Господ,

Който създаде цялата вселена.

Да бъде хвален нашият Господ,

ние сме всички Негови създания.

Дар е от Него от любовта Му вечна.

Блажен е, който смирен е по сърце.

 

Сладко е да чувствам, как в’сърцето мое

любов смирено ражда се сега.

Сладко е да зная, че не съм сам вече,

част аз съм от живота необятен.

Щедрост сияе навсякъде сред нас.

Дар е от Него, от любовта Му вечна.

Дар е от Него, от любовта Му вечна.

 

Даде ни небето и звездите ясни;

братът слънце и сестрата луна;

земята-майка с полята и цветята;

вятър и огън; въздухът, водата;

за всички нас е животворен извор.

Дар е от Него, от любовта Му вечна.

 

страница 76.

 

БОЖЕ, ЕЛА

 

Господ е станал като нас, Исус е и човек.

 

Боже, ела, с нас остани, с нас остани.

 

Роди се от една жена, Мария Девата.

 

Целия свят те чакаше, Тебе Спасителя.

 

Той беше истински човек, верен приятел наш.

 

Той ни дари живота си, насъщния ни хляб.

 

Който се храни с този хляб, вечно ще е със теб.

 

Вярваме в твоята любов, славна безкрайна.

 

Боже, Ти между нас ела, дари ни любовта.

 

 

ДАРЪТ НИ ПРИЕМИ

 

Дарът ни ти приеми, о, Боже,

във тази тайнствена среща

между нашта нищета и твойта висота.

 

В дар ти принасяме всичко,

което сам ти дари ни,

а в замяна даваш ни себе си самия.

 

страница 77.

 

ПРОСЛАВЯМЕ ТВОЕТО ИМЕ

 

Прославяме Твоето име

и пеем за твой’та любов,

прославяме Твоето име

и пеем за Тебе, о, Боже,

прославяме Тебе сега.

 

Ти си безкрайна любов

и небето не те обхваща.

Ти стана човек, дойде на света,

за да живееш сред нас, тогава…

 

Ти, който знаеш звездите

и ги викаш една по една.

От всички страни, събираш ни тук,

твои синове да сме, тогава…

 

 

ИСУС МОЙ ИСУС

 

Исус, мой Исус,

искам да Ти кажа днес:

с Твоя Дух Ти ме осияваш,

прославям Те.

 

 

О, ИСУСЕ, КРОТЪК И СМИРЕН

 

О, о Исусе, кротък и смирен Си,

направи сърцето ми като Твоето

 

страница 78.

 

ДАР НА ТЕБЕ

 

Студ и мраз, дълги дни сурови – семето умира,

после чудо, антично но и ново, от малката тревичка. Разлюлява класовете летен топъл вятър:

без хляб не ще останем!

 

Дар на тебе, о мой Боже,

ти принасяме за благослов.

Едно да бъдем, като хляба,

който даряваш на нас сега.

 

В тишината, трепнат и лозите след дълга люта зима.

И росата нежно пак покрива първите листа.

Но когато дойде есен и гроздето узрее:

ще имаме и вино!

 

Дар на тебе, о, мой Боже,

ти принасяме за благослов.

Едно да бъдем, като вино,

което даряваш на нас сега.

 

 

 

ДА БЪДЕ СЛАВА И ЧЕСТ

 

Да бъде слава и чест, и възхвала!

Слава и чест на Исуса.

Слава, да бъде слава,

слава и чест на Исус.

 

страница 79.

 

ОСТАНИ С МЕНЕ

 

Мария, ти си моя живот,

ти си любов и надежда, и радост, всичко си.

Мария със теб, ще вървя по света,

с цялата сила на твойта любов, водиш ме.

 

Мария във дар, ти давам сърцето свое,

в замяна ти дай ми безкрайна любов.

Със мен остани,

в света заедно да тръгнем,

твойто присъствие, ще е капка от рая

за целия свят.

 

Мария, със теб, аз ще живея,

когато играя и плача, и пея, теб ще обичам.

Следвайки те, аз ще намеря,

лъч осветяващ деня и нощта в душата ми.

 

 

ЛАУДАТЕ ОМНЕС ГЕНТЕС

 

Лаудате омнес джентес, лаудате Доминум.

Лаудате омнес джентес, лаудате Доминум.

 

 

О, ЧУЙ

О, чуй гласа ми, о чуй гласа ми,

Боже мой викам Те.

О, чуй гласа ми, о чуй гласа ми,

ела, изслушай ме.

 

страница 80.

 

КОЛКО МНОГО

 

Колко много Господ е направил за нас,

Той накара да разцъфнат във скали цветята.

Колко много Господ е направил за нас,

Той ни донесе свободата на земята.

Сега да извикаме силно, да пеем на Бога,

излял върху нас голяма любов.

 

Ти си се изтръгнал от смъртта,

Ти си измил лицето ни от прахта,

Ти, ти си почувствал болката ни,

в сърцето ни пося Ти семе на щастие.

 

 

БОЖЕ, ПРЕСТОЛЪТ ТИ

 

Боже, престолът Ти е над Вселената,

Ти си най-висши, Боже мой, Господи мой. /2х

 

Прославяме Те, прославяме Те,

Прославяме Те, Боже наш. /2х

 

Яхве е името Ти, Бог на Вселената,

Ти си единствен, Боже наш, Господи наш. /2х

 

страница 81.

 

ВЗЕМИ МЕ БОЖЕ

 

Като човек по земята Си ходил,

като човек си имал Сърце.

Това Сърце си го давал на хората.

като хляб ежедневен си го давал.

 

Ние взимаме този хляб от ръцете Ти,

този хляб, който дава Живота.

Така вземи ме в ръцете Си, Господи.

като дар за Тебе завинаги.

 

Вземи сърцето мое, Боже,

вземи също ръцете мои.

Ти подкрепи ги много силно,

да обгърнат света (за Тебе).

 

Като човек по земята Си ходил.

Като човек си имал Сърце.

Това Сърце си го давал на хората,

като хляб ежедневен си го давал.

 

И научи ме на това изкуство.

И със сърце да обичам и гледам.

Ти протягаш към нас ръцете Си,

и любов поднасяш ни в длани.

 

 

МИЗЕРИКОРДИАС

 

Мизерикордиас Домини ин етернум кантабо.

 

страница 82.

 

ДА ПОСРЕЩНЕМ ГОСПОДА

 

Да вървим да посрещнем Исуса,

да вървим със радост,

Господ идва: не е далеч,

Господ идва да ни спаси.

 

Господ идва: нощта си отива,

ще изгрее рождествена звезда,

да въздигнем душите си към Него

и не ще сме изгубени и не ще сме изгубени.

 

Господ идва: в очакване да бдим,

Спомняйки си за неговото слово,

С помощта на Божията сила,

Злото да победим, злото да победим.

 

Господ идва: да го по-срещнем,

Връщайки се в правилния път,

Ще покаже свойто милосърдие,

Прошка ще ни даде, прошка ще ни даде.

 

Господ идва: да му по-вярваме,

Той ни кани да го последваме,

Той ще бъде нашето добро,

Благодатна земя, благодатна земя.

 

 

БАРУХ ХАШЕМ

 

Барух хашем ха Мешия Йешуа,

Барух хашем Адонай.

 

страница 83.

 

ВЪВ ТАЗИ СВЯТА НОЩ

 

Във тази свята нощ, във тишина,

от небесата слезе любов

и във сърцата се роди.

В тази вълшебна нощ родил се е Господ

роди се Спасител нашия Бог

донесе надежда и любов.

 

Пейте народи слава на Бога

сърцата си отворете му.

 

Във хладни ясли, на твърда слама,

роди се Детенце, нашия Бог,

за всички хора е любов.

Колко бих искал аз, о мое дете

да те приема и да те стопля

с моята любов, във ръце.

 

Пейте народи слава на Бога

сърцата си отворете му.

 

Във тази свята нощ, във тишина,

от небесата слезе любов

и във сърцата се роди.

В тази вълшебна нощ родил се е Господ

роди се Спасител нашия Бог

донесе надежда и любов.

 

страница 84.

 

ОБИЧАМ ТЕ БОГ

 

Обичам те Бог, към Теб издигам глас

И обожавам те с цялата си душа,

Възрадвай се цар, весели ми сърцето,

Господ си мил и велик наш Изкупител.

 

 

МЪЛЧАЛИВИ БОЖЕ

 

Аз Теб обичам, Боже мълчаливи,

който се криеш в хляба ни насъщен,

като детенце в майчина утроба

днес ти навлизаш във живота мой.

 

Теб обожавам, Боже мълчаливи,

ти ме създаде с обич необятна

и ме покани в твоя дом небесен,

за да се храня на трапеза с теб.

 

Хляб на живота си, за нас, ти, Господи,

за вечни времена, живота ни дари.

 

Ти ме насищаш, Господи с живот,

с безкрайна обич, нежна, всеотдайна

и аз почувствах, и видях лика ти,

който живее във всеки от нас.

 

страница 85.

 

ЗНАЦИ НА ЛЮБОВТА ТИ

 

Хиляди зрънца във златни житни класове

Аромат изпращат, радват нашето сърце.

Когато смлени са, те правят само хляб един,

Хлябът ни насъщен, твоя дар, о Господи.

 

Ето хляб и вино знаците на любовта ти.

Ето този дар, приеми го, Господи.

От хиляди сърца едно сърце създаваш ти,

едно сме тяло във теб

И Твоя Син ще дойде, ще живее между нас.

 

Хиляди узрели гроздове под слънцето,

Празник на земята, те даряват силата,

Когато от всяко зрънце ново вино потече,

Виното на радост, твоя дар, о, Господи.

 

 

В ИМЕТО НА БОГА

 

В името на Бога аз ти давам мир,

мир на теб, мир на теб.

В името на Бога аз ти давам мир,

мир на теб, мир на теб.

В Неговото име ще станем единни,

мир на теб, мир на теб.

В Неговото име ще станем единни,

мир на теб, мир на теб.

 

страница 86.

 

ХРИСТЕ, ТИ, МОЙ ЖИВОТ СИ

 

Христе, Ти, мой живот си, Аллелуя, Аллелуя.

Христе, Ти, мой живот си, мой живот си, Аллелуя.

 

Ти си пътя, истината, за нас си Ти живота,

ще вървим със Теб заедно, с Теб ще живеем вечно.

 

С радост всички да тръгнем днес, с Твоето слово по света,

милосърдни нека да сме, ние деца на Бога.

 

Във едно събираш ни Ти, с безкрайната Твоя любов,

нека всички заедно днес, славата ти възпеем.

 

 

РАДВАЙ СЕ, ЦАРИЦЕ

 

Радвай се, Царице, майко, ти си милостива.

Живот и сладост, надежда наша, радвай се, ти Царице.

 

Към теб викаме ний, синовете изгнанни на Ева, към тебе въздишаме, ридаейки

във тази плачевна долина.

Ти защита наша, с милост ни виж, покажи ни

след цялото това изгнание, Исуса, благословения плод.

Радвай се, Царице, майко, ти си милостива.

О преблага, о мила, о сладка,

радвай се, Царице Дево Мария.

 

Радвай се, Царице, радвай се, радвай се.

 

страница 87.

 

ТИ СИ СВЯТ

 

Ти си Свят, Господи Боже

Ти си Велики, Ти си Силен

Ти си Всевишен, Ти Всемогьщи

Ти си Вечен, Цар на небето.

 

Ти си Троичен, един Господ

Ти си Доброто, само Доброто

Ти си Любов, Ти си Истинен

Ти си Смирение, Ти си Мьдрост.

 

Ти си мира, Ти красота

Сигурността, радост и щастие

Ти си надежда, Ти справедливост

Ти постоянство и всяка ценност.

 

Ти си Пазител, Ти Скромността

Ти си Прибежище, Ти си Сила

Ти си Любов, Вяра Надежда

Ти цялата наша сладост.

 

Ти си животът и вечна радост

Ти си чудесен, Ти велики Господ

Ти Всемогьщи Ти Сьтворител

Ти Спасител и милосьрден.

 

страница 88.

 

ИСАИЯ 11

 

Ето младочка от Йесевия пън

утре ще покълне тя.

И клон от корена му ще израсне

знаме ще бъде той.

 

Ще се изпълни с премъдрост и разум

крепост, съвет, Божий страх.

Словото му като жезъл ще бъде

от злото ще ни спаси.

 

Тогава вълк ще живее със агне

и с яре леопард.

Теле и лъвче със тях те ще бъдат

и ще ги води дете.

 

И в оня ден към народа си Господ

ръката си ще простре.

И като знаме ще стане за всички

и мир той ще донесе.

 

страница 89.

 

МАРАНА ТА

 

Марана та, марана та

ела, ела, Исусе, ела.

 

Светът очаква лицето Ти сияйно

пътеките Му са тъмнина.

Ти освети, търсещият Теб

и който е на пътя към Отца.

 

Ела за всеки търсещ път в живота,

ела за който страда и не обича,

който блуждае, не се надява

и вижда тъмнина навсякъде.

 

За нас си станал спътник във живота

и водиш ни с Теб през тъмнина.

Носител си Ти на милостта

и водиш ни с любов към Отца.

 

страница 90.

 

ТИ СИ С МЕН

 

Само Ти си моя пастир,

нищо не ще ми липсва,

само Ти си моя пастир,

о, Господи.

 

Ти ме водиш със Теб,

на горите зелени,

към спокойните извори там

където прозрачна е водата за мен

където да почивам аз.

 

Също в тъмнината,

аз не се страхувам,

нищо не може да ми се случи,

Ти си винаги с мен,

правиш сигурен пътя.

 

Сядам днес на трапеза,

която си ми приготвил,

главата ми Ти помаза с елей,

чашата пълна със твоя любов

която ти даде за мен.

 

Винаги са със мен

през зима и лято,

благодатта и верността,

в твоята къща ще пребъдвам аз

до края на живота си.

 

страница 91.

 

БЛАГОСЛОВЕН СИ ТИ ГОСПОДИ

 

Благословен си Ти, Господи.

Благословено твоето име.

Аллелуя, аллелуя.

 

Ти създаде небето, земята.

Бог велики и всемогъщи.

Ти си Цар силен. Благословен си Ти.

 

Ти си нашият Спасител.

Ти ни даваш живот и радост.

Ти си Бог свят. Благословен си Ти.

 

Ти си велики в любовта.

Ти Господ милосърден.

Ти си Бог любезен. Благословен си Ти.

 

 

ИСУСЕ, СПАСИТЕЛ

 

Исусе Господи, кой е подобен на Теб?

Всеки ден всичко, във мен ще хвали, твоите чудеса.

Утеха, закрила, Цар си на мойто сърце.

Идвам със дух, истина да се поклоня пред Теб.

 

Нека да пее земята хвала, слава и почит на Бога Отца!

Ще се поклонят планини и морета

пред звука на името Ти!

Пея със радост за Твойте дела,

за винаги в мен си влял любовта,

нищо не може да се сравни със Теб!

 

страница 92.

 

ЛЮБОВТА ТИ Е ГОЛЯМА

 

Господи, любовта ти е голяма.

Господи, любовта ти е безкрайна.

Ти си присъстващ и живееш между нас.

смъртта не може не,

да ни раздели.

Господи, любовта ти е голяма.

Господи, любовта ти е безкрайна

Сърцето ми ще пее винаги за Теб

за твойта безкрайна вярност.

 

Боже мой със Теб нищо не ми липсва.

Ти си пастир мой и утешаваш ме.

Сърцето ми в тебе днес почива,

сила ти и обич ме подкрепят.

 

И ако вървя в тъмнината аз,

не ще се страхувам ти си с мен.

Ти ще ме закриляш със крилата си,

на Теб се доверявам винаги си с мен.

 

 

Любовта ти е голяма, голяма

Любовта ти е голяма, голяма.

 

Сърцето ми ще пее винаги за Теб

за твойта безкрайна вярност!

 

страница 93.

 

ДОЙДЕ ЧАСЪТ

  

Дойде часът, Отче за мен,

на моите братя, казвам им аз,

да те познаят, че Ти си живот,

че Ти си радост, Аз съм Христос.

 

Те бяха Твои и са на мен

и вече знаят, вървя към Теб,

повярваха, запази ги Ти,

в единството и в любовта.

 

Ти ме прати при бедните,

Твоето слово е истина,

сърцата им са изпълнени с радост,

велика радост, дар е от Теб.

 

Аз съм във тях, а ти си в мен,

да бъдат свети в единството,

светът да вярва, че ти си ме пратил

и ги обичаш както и мен.

 

страница 94.

 

ДА БЪДЕ МИР

 

Евену шалом алейем

Евену шалом алейем

Евену шалом алейем

Евену шалом, шалом,

шалом алейем

 

Да бъде мир по света

Да бъде мир по света

Да бъде мир по света

Да бъде мир, мир,

мир на всички нас

 

 

С НАС ОСТАНИ

 

С нас остани вечерта, Господи,

с нас остани и ще имаме мир.

 

С нас остани, не ни оставяй

да не се спусне мрака над нас.

С нас остани, не ни оставяй

в този свят сами, Господи.

 

Нашите братя ще ти доведем,

на дълъг път ще те отведем.

 

Моите ръце искам да ти даря,

моето сърце искам да ти даря.

 

страница 95.

 

КОЙ ЩЕ НИ ОТЛЪЧИ

 

Кой ще ни отлъчи от любовта му ,

притеснението или скръбта?

Нито смърт нито живот ще ни отлъчат

от Исус Христос

 

Кой ще ни отлъчи от мира му?

Глад или страдание могат ли?

Никоя сила не ще ни отлъчи

от този който умря за нас.

 

Кой ще ни отлъчи от радостта му?

Кой ще ни отнеме прошката му?

Никой в света не ще ни отдалечи

от живота в Господ Исус Христос.

 

ИМАМ НУЖДА ОТ ТЕБ

 

Имам нужда от Теб

Да си близо до мен.

Ти си извор, живота

Ти си моя утеха.

Моля Те Исусе

послушай ме!

 

CHRISTE SALVATOR

 

Christe Salvator Filius Patris, dona nobis pacem.

Христе Салватор Филиус Патрис, дона нобис пачем.

 

(Христе Спасителю, Сине Божи, дари ни мир)

 

страница 96.

 

Salve Sancte Pater

(Химн на Свети Павел от Кръста)

 

Salve Sancte Pater,

columna et decus nostrum;

tuum da filiis spiritum,

da perseverantiam:

libera nos a malis

defende nos in proelio,

voca nos in patriam.

страница 97.

 

GLORIA

 

Gloria, gloria in excelsis Deo

Gloria, gloria, alleluia, alleluia

 

Слава във висините Богу и на земята мир на човеците с добра воля, хвалим те, благославяме те, покланяме ти се, славословим те, благодарим ти заради великата ти слава, Господи Боже, Царю небесни, Боже Отче всемогъщи.

Господи Сине единородни, Исусе Христе, Господи Боже, Агнец Божи, Син на Отца, който отнемаш греховете на света, помилвай ни, който отнемаш греховете на света, приеми молитвата ни, който седиш отдясно на Отца, помилвай ни.

Защото само ти си свят, само ти си Господ, само ти си всевишен, Исусе Христе, със Светия Дух във славата на Бога Отца. Амен.

 

Gloria, gloria in excelsis Deo

Gloria, gloria, alleluia, alleluia

 

 

БОНУМ ЕСТ КОНФИДЕРЕ

 

Bonum est confidere in Domino,

bonum sperare in Domino.

Бонум ест конфидере ин Домино,

бонум спераре ин Домино.

 

(Благо е да се поверяваш на Господа,

благо е да се надяваш на Господа)

 

страница 98.

 

CANTATE DOMINO

 

Cantate Domino, alleluia, alleluia, jubilate Deo.

Кантате Домино, аллелуя, аллелуя, юбилате Део.

 

(Пейте на Господа, аллелуя, аллелуя, радвайте се на Бога)

  

 

CHRISTE, LUX MUNDI

 

Christe, lux mundi, qui sequitur te

Habebit lumen vitae, lumen vitae.

 

Христе, лукс мунди, куи секуитур те

Абебит лумен вите, лумен вите.

 

(Христе, светлина на света, който те следва

ще има светлината на живота)

 

 

ИСУС МОЯ СВЕТЛИНАТА

 

Исус Христос ти си моя светлина

няма вече мрак във душата ми.

Исус Христос ти си моя светлина

озари ме с любовта си.

 

страница 99.

 

БЛАГОСЛОВЕН ДА СИ, ГОСПОДИ

 

Благословен да си, Господи, че ни даде този хляб,

за да е той за нас храна за вечен живот.

 

Благословен, благословен,

благословен на веки е Бог.

Благословен, благословен,

благословен на веки е Бог.

 

Благословен да си, Господи, че ни даде това вино,

то е кръвта, Твоята кръв, която Ти за нас проля.

 

 

МИР ДА БЪДЕ, МИР НА ВАС

 

 Мир да бъде, мир на вас, да царува мира,

на земята, на небесата.

Мир да бъде, мир на вас, да царува мира,

любовта, радостта във сърцата.

 

Мир да бъде, мир на вас, да царува мира,

всяка мисъл да озарява.

Мир да бъде, мир на вас, да царува мира,

дом единен за хората.

 

страница 100.

 

ИЗНЕНАДАХ СЕ, БОЖЕ

 

И аз не помня, какъв ден беше

За първи път, аз срещнах Теб

Не бях те търсил, но те очаквах

Не бях те виждал, но знам кой си.

 

Изненадах се от твоята тайна Боже,

ти ме помоли да споделя със Теб

Безкрайна радост да дам благата вест на хората,

Че си щастлив да имаш чеда каквито сме!

 

И сега слушам, твоето слово

И ще вечерям със всички твои

знам твоето име, вярвам от века

И твоята къща е моя дом.

 

И ще се грижа за ближния си, обещавам ти

Ще бъда щастлив да дам всичко което имам

Но ти о Боже не ме оставяй никога сам

Дори понякога аз да те, забравям!

 

И ще се грижа за ближния си, обещавам ти

Ще бъда щастлив да дам, всичко което имам

 

Но ти о Боже, помни винаги

не ме оставяй сам дори понякога аз да те забравям!

 

Помни винаги Боже

И не ме оставяй сам.

 

страница 101.

 

ДЕНЯ ПРИВЪРШВА

 

Колко пъти мислих вечер, о, Боже

Че не те срещнах през деня

И спомена от вчерашната песен

Изглежда толкова далечен днес.

 

Колко пъти поглеждах надолу

Угасва усмивка, скривах ръка

Колко думи оставих да паднат

За колко мълчание искам прошка.

 

Благодаря Ти за всяко създание

За всеки миг от моя живот

Благодаря Ти за тази песен

Която свободно мога да пея.   (2пъти)

 

Сега деня привършва о, Боже

Ще ти пея думи с любов

Ще ти пея за срещнати хора

И дара получен, от всички тях.

 

Усмивки от радост, разменени думи

Ръцете подадени в знак на мира

И вътре въе мене сред мисли и чувства

Твойта нежност и твойта усмивка.

страница 102.

 

ЕТО ЧОВЕКЪТ

 

Наште очи видяха

Това което не бихме искали да видим никога!

Наште уши чуха,

това което не бихме искали да чуем никога!

 

Човекът който никога не съди.

Ето го осъден

Човекът когото нямаше да оставим.

Сега остана сам

Човекът когото търсихме дълго

Сега не обичаме

Човекът когото не сме създали

Сега убихме!

 

Роди се между нас, живя между нас.

Един от нас Го предаде.

Беше разпнат от нас които обича

И като ни прости умря!

 

  1. В памет на твойто страдание, о Боже

Ние молим за Твоята прошка

За всеки път когато оставяме

Твоя брат да страда сам.

 

Ние те молим човек на кръста

Сине и брат наш на Теб се уповаваме.

 

  1. В памет на твоята смърт, о Боже

Ние ти искаме смелост и сила

За всеки път когато любовта

Ще ни поиска да страдаме.

 

  1. В памет на твойта тайна вечеря

Ние разчупваме винаги хляба

И всеки път твоето тяло

става за нас, надежда за живот.

 

 

страница 103.

 

О БОЖЕ НАПРАВИ МЕ ИНСТРУМЕНТ

 

О, Боже, направи ме инструмент

на твоя мир, на любовта Ти. /2

 

Където е омраза, да нося любов;

където е обида, да нося прошка.

 

Където е тъга, да нося радост;

където има грешка, да нося вяра.

 

Където е тъма, да нося светлина;

където е отчаяние, да нося надежда.

 

страница 104.

 

С МОЯТА ПЕСЕН

 

С моята песен о сладки Боже

Ще ти покажа моята радост

и ще събудя всяко нещо

за нов свят искам да пея.

 

С моята песен о сладки Боже

Аз ще запълня дълго мълчание

И ще живея в погледи мирни

Твойта прошка искам да пея.

 

Ти си за мен като песен за обич

Остани със нас до новата утрин

 

С моята песен о сладки Боже

Аз ще покажа моята обич

И ще стигна отвъд смъртта

Твойта надежда искам да пея.

 

С моята песен о сладки Боже

ще хвърля семе от светлината

И ще сънувам чудни неща

Твойта прелест искам да пея.

 

Ти си за мен като песен за обич

Остани със нас до новата утрин

 

Ако ме чуваш о сладки Боже

Моята песен живот ще стане

И ще живеем заедно всички

И песента в живот се превърне.

 

С моята песен о сладки Боже

Ще ти покажа моята радост

и ще събудя всяко нещо

за нов свят искам да пея.

 

Ако ме чуваш о сладки Боже

Моята песен живот ще стане

И ще живеем заедно всички

И песента в живот се превърне.

 

страница 105.

 

ЩЕ ТЕ СЛЕДВАМ

 

Ще Те следвам, ще Те следвам о Господи,

и по твоя път, аз ще вървя.

 

Ще те следвам, по пътя на любовта,

и ще дам на света живот.

 

Ще те следвам, по пътя на страданието,

и ще се спасим чрез кръста Ти.

 

Ще Те следвам, по пътя на радостта,

и ще ни води твоята светлина.

 

страница 106.

 

ИСУС ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

 

 

O filii et filiae, Rex caelestis,

rex gloriae, morte surrexit hodie, Alleluja!

 

Исус Христос възкръсна!

 

      Днес оставете ме да пея

      с нежността на любовта

     Днес оставете ни да пеем,

     с цялата сила на живота!

     Днес оставете ни да пеем,

    с цялата наша радост,

    Днес оставете ни да пеем:

    възкръсна Христос.

 

 

Творец на човека, благодаря ти,

Сине и мой брат аз те благославям.

Свети Душе, семе на живота,

отвъд смъртта, знам че си ти.

 

 

И тази песен е като хляба

Обикновена, днес тя ни свързва.

Във мислите, в надеждата

Заедно да бъдем, когато дойдеш Ти.

 

А…А..А

 

страница 107.

 

ЕТО ОТРОКА МИ

 

Ето Отрока ми, Избраник, Когото държа за ръка

Положих Духа Си върху Него

И Той ще води моя народ.

 

Няма да викне, да възвиси гласа Си

и няма да даде да Го чуят

тлеещ лен няма да угаси

пречупена тръст няма да строши

 

Аз, Господ, Те призовах във правда

и ще Те държа за ръка

ще Те поставя завет за народа,

и светлина за езичниците

 

 

КЪДЕТО СИ ТИ

 

Където си Ти, се връща живота

Където минаваш, и пустиня цъфти

Накъдето погледнеш небето искри

И във сърцето възцарява се мир

Където си Ти.

Където си Ти.

 

Където си Ти, се връща живота.

 

страница 108.

 

МИСЕРЕРЕ

 

Miserere mei Domine, Miserere mei Domine

 

Помилуй ме, о Боже,

по голямата Си милост,

по многото Си щедрости

изглади беззаконията ми.

 

Умий ме от моето беззаконие

очисти ме от моя грях,

беззаконията си съзнавам,

и моят грях е винаги пред мен.

 

Miserere mei Domine, Miserere mei Domine

 

Пред Тебе, съгреших о Боже

и лошо извърших аз;

Ти си прав в присъдата си

и чист във Твоя съд.

 

В беззаконие съм заченат,

и в грях ме роди майка ми.

Ти обикна истина в сърцето ми,

и вътре в мен яви мъдростта .

 

Miserere mei Domine, Miserere mei Domine

 

Поръси ме със исоп,

и ще бъда чист;

умий ме, о Боже

и ще бъда по-бял от сняг.

Сърце чисто създай в мене,

и правия дух обнови.

Върни ми радостта

на Твоето спасение.

 

Miserere mei Domine, Miserere mei Domine

 

Беззаконните ще науча

на Твоите пътища,

и нечестивите към Тебе

ще се обърнат.

 

Избави ме от кръвнина,

Боже на моето спасение,

езикът ми ще възхвали

Твоята правда.

 

Miserere mei Domine, Miserere mei Domine

 

Боже, отвори устните ми,

Аз ще възвестя Твоята хвала;

да би искал жертва,

аз бих Ти дал;

 

но всесъжения ти не искаш

не благоволиш жертвата

сърце съкрушено и смирено

Ти, Боже, не ще презреш.

 

страница 110.

 

ХРИСТОС НАДЕЖДА НА СВЕТА

 

Исус Христос надежда, на света,

Исус Христос спасение на слабите

Исус Христос богатството на бедните,

Ти си завета ми.

 

На света светлина си,

слънце без залеза си

Твоят блясък осветява нощта

и води стъпките ми.

 

Исус Христос надежда…

 

Цар на надежда и мира си,

и радостта на света си.

Твоята правда и твоята милост

блестят върху мен.

 

Исус Христос надежда…

 

Исус надежда на света

Исус Христос надежда на света

 

Исус Христос надежда…

 

Когато дойдеш във слава

от царството на Отца си,

ще съдиш с мъдрост и кротост

и смирени ще приемеш.

 

Исус Христос надежда…

Ти си завета ми. Ти си завета ми.

Ти си завета ми.

 

страница 111.

 

TOTUS TUUS

 

Тотус туус сум, Мария,                        

                                Totus tuus sum Maria,

Матер ностри Редемпторис,                   

                                Mater nostri Redemptoris

Вирго Деи, Вирго пия,                              

                               Virgo Dei, Virgo pia,

Матер мунди Салваторис.               

                                Mater mundi Salvatoris

Амен.    

                                Amen.

 

Изцяло твои съм, Марио,

Майка на нашия Изкупител,

Божия Дева, Дева милостива,

Майка на Спасителя на света.

Амен.

 

 

АВЕ МАРИЯ

 

Падам на колене и се моля от сърце

бъди със мен през този ден

изпълни ме с любов.

 

Ave Maria gratia plena

Dominus tecum benedicta tu.

 

Всичко аз ти давам, всяка мисъл и дело,

майко Божия, майко моя,

занеси ги пред Бог.

 

Падам на колене, гледам твоето лице

всяка мисъл, всяка дума

отправям аз към Теб.

страница 112.

 

ПЛОД ОТ РОДНАТА ЗЕМЯ

 

Плод от родната земя, от труда на всички хора,

хляб насъщен на живота, всекидневната за нас храна.

Ти, веднъж го взе в ръка, преломи го с твойте братя,

хлябът твоя плът е вече –  за човек единствена храна.

 

Ще бъда хляба, ще бъда вино

в дните ми земни, в твоите длани.

в сърцето ми ще те стая,

цял себе си ще ти поднеса,

нека се жертвам само за теб.

 

Плод от родната земя, от труда на всички хора,

вино от лозята наши, споделено на трапезата.

Ти веднъж го взе в ръка, и го пии с твойте братя,

виното е веч’ кръвта ти и за мен даряваш се сега.

 

 

СЛАВА

 

Глория, глория

ин екчелсис Део

e ин терра пакс

е ин терра пакс.

 

Gloria, gloria

in excelsis Deo

e in terra pax

e in terra pax.

 

страница 113.

 

ИСТИНСКАТА РАДОСТ

 

Плод на мира е истинската радост,

тя не сломява никога душата,

а топли като буен огнен пламък,

живот дарява, щом сърце умира;

строи света ни истинската радост,

разсейва мрака с ярка светлина.

 

Само от чистото сърце извира

лъч светлина на истинската радост,

разпален с правда и поддържан с вяра

и ни лъжа, ни мрак ще го уплашат;

освобождава истинската радост,

сърце запей, свободно веч си ти.

 

Лети в небето истинската радост,

грехът не ще възпре тоз полет ясен,

във благодат обвити са крилете,

дар ценен от Спасителя Христос;

Той всички свързва в бащина прегръдка,

обича милостиво и докрай.

 

Той всички свързва в бащина прегръдка,

обича милостиво и докрай.

 

страница 114.

 

АВЕ МАРИЯ (Akathistos)

 

Коя е тази изгряваща Зорница, сияйна като слънцето?

Видяха я младите и казаха: „Блажена”,

хвалебствия съчиниха.

Колко си хубава и колко нежна си,

прекрасна като луната, превъзходна,

ти една, Господня гълъбица,

пълна си с прелест, Мария.

 

Аве, пеят херувими, ангелите възвестяват.

Аве, ти, която си мир, радост за всички народи.

Ти градина си пъстроцветна приказна,

аве, дърво на живота,

извор на сияние, на цялата ни църква,

завинаги чест и хвала.

 

Аве, пее ти земята, девице сладка Мария.

Аве, Майката на Господ дар най-голям ни донесе.

Дар небесен на нашето спасение,

който е хляб на живота, извор-живата вода

и празничното миро, наша безсмъртна утеха.

 

Аве, Майката Господня – скромна слугиня на Бога; Аве, извор си на прошка, спасение си ни, майко.

Светлина, блясък, чистота и свежест си,

от долините роса, ти си реката на мира,

на милост и на обич, ти най-добра си и мила.

 

страница 115.

 

ОТ ЗОРИ ДО ЗДРАЧ

 

От зори аз все търся Те, до късен здрач все теб зова, жадува само за Теб душата ми като земя пустинна.

 

Не, не ще се спра и минута,

ще възпявам аз твойта хвала,

ти си моя Бог, моя защита,

знам, че пазиш ме под твоите мощни криле.

 

Не, не ще се спра и минута,

ще разказвам за твоите дела,

ти си моя Бог, мое добро си

с теб не се боя, отстъпва пред мен нощта.

 

КАТ ЕЛЕН ЗА ВОДА ЖАДУВАЩ

 

Кат елен за вода жадуващ, тъй е моята душа.

Тъй копнея да Те познавам и да Ти се поклоня.

Ти мой щит и сила си. Духът ми в Теб нека се смири.

Тъй копнея да Те познавам и да Ти се поклоня.

 

Искам Те повече от злато, само Ти ме правиш цял.

Ти един даваш вечна радост, смисъла на моя дял.

Ти мой щит и сила си. Духът ми в Теб нека се смири.

Ти един даваш вечна радост, смисъла на моя дял.

 

Ти мой брат си и мои приятел, даже ако си и Цар.

Теб обичам кат нищо друго, даже като никой друг.

Ти мой щит и сила си. Духът ми в Теб нека се смири. Теб обичам кат нищо друго, даже като никой друг

 

страница 116.

 

АВЕ МАРИЯ

 

Аве Мария, Аве

Аве Мария, Аве.

 

Жена на очакването и майка на надеждата

Моли се за нас.

Жена на усмивката и майка на тишината.

Моли се за нас.

 

Жена без предели и майка на усърдието.

Моли се за нас.

Жена на отмора и майка на пътя

Моли се за нас.

 

Аве Мария, Аве.

Аве Мария, Аве.

 

Жена на пустинята и майка на мира.

Моли се за нас.

Жена на вечерта и майка на спомена.

Моли се за нас.

 

Жена на присъствието и майка на завръщането.

Моли се за нас.

Жена на земята и майка на любовта.

Моли се за нас.

 

Аве Мария, Аве.

Аве Мария, Аве.

 

страница 117.

 

МОЯТА ПАСХА Е ГОСПОД

 

Моята Пасха е Господ,

Нему искам да пея

Моята Пасха е Господ нему искам да пея

Бял хляб разчупен, сладко вино пролято

за любов, за любов, аллелуя

 

Моята Пасха е Господ, с него преминавам морето,

десницата му силна, побеждава смъртта

събужда живота във сърцето

събужда живота.

 

В пустиня със Него се чувствам спокоен

упора е Господ, дава жива вода

подготвя трапеза за Своя народ

подготвя трапеза

 

Той е зората след тъмната нощ

Господ е лъч, озаряващ пътя

Църквата върви в обичния си свят

Църквата върви

 

Часът на очакване с Него е безценен

в сърцето на Църквата, Господ е душата

сладко присъствие и надежда

сладко присъствие

 

страница 118.

 

ВЪЗКРЕСЕНИЕ

 

Радост ни даде, Бог от небето,

Господ на цяла вселена,

радост ни даде и светлина,

облечен във слава небесна,

облечен във слава небесна.

 

Видяхме Теб, Боже,

славно възкръсна,

за радост на целия свят,

завърна се Ти, пак между нас

и никога не ще ни оставиш,

и никога не ще ни оставиш.

 

Търсите ли някой тук,

търсите ли някой тук,

няма го той славно възкръсна,

възкръсна точно както той ви рече,

вий кажете на другите, че възкръсна Той ,

на другите че, възкръсна Той.

 

Ти надви смъртта, Исусе,

ти надви смъртта, Исусе,

и дари ни свободата,

и смъртта не ще съществува веч,

победи я ти, и спаси всички нас,

хората със Теб, всички нас, хората със Теб.

 

страница 119.

 

БЛАЖЕНИ МИЛОСТИВИТЕ

 

С трепет поглеждам небето,

очаквам помощ;

помощ от Бога, Господа мой,

милосърдния.

Изгубим ли се, Той търси ни

с прегръдка да утеши,

с Кръвта си всички да изцери,

нов живот да дари.

 

Вечно блажени милостивите,

защото те ще бъдат помилвани. (2п)

 

Грешките ни ако помнеше,

кой ли би Му устоял?

но Той прощава, нека и ний

бъдем като Бог!

 

Вечно блажени милостивите,

защото те ще бъдат помилвани. (2п)

 

С Кръвта на Сина си изкупи ни,

възкръсна Сина жив,

„Исус е Господ!” – в нас е Духа.

Да Го види света!

 

Вечно блажени милостивите,

защото те ще бъдат помилвани. (2п)

 

Не се плаши, верен бъди, на Бог се остави,

повярвай че, възкръснал и сега твоя Бог е жив.

 

Вечно блажени милостивите,

защото те ще бъдат помилвани. (2п)

 

страница 120.

 

ЕМАНУЕЛ

 

Един лъч ярка светлина от вечни времена,

пътува и се бори с мрака, носи паметта.

Живота ни осветява той и ясно ни разкрива,

че не живеем без да търсим истината.

 

Събрани тук във този град, изпълнени със вяра,

Словото му е със нас и звучи сега.

От тези стени, от това небе, за един безсмъртен свят,

Той е жив и истински, Исус е сред нас.

 

Ний сме тук под същата светлина,

под светия негов кръст и във един глас пеем:

Емануел, Емануел, Емануел, Емануел, Емануел.

 

От града където Той проля кръвта за любовта,

да тръгнем, следвайки Христа, спасител на света.

Роди се вярата отново, словото живее,

променяйки душите ни вечно звучи.

 

Дар голям ни даде Бог- своя син Христос,

за да обнови света и да ни спаси.

Истински човек и Бог, хляба на живота,

ще дари на всички ни, ще ни дари.

 

Живота тържествува, Пасха е за всички,

полъх на Светия Дух нежно ни обгръща.

И носи в утрешния ден Святата си Църква,

под взора майчин на Мария и общността.

 

На миналото длъжници сме, на всички мъченици, пожертвали живота си от любов към Бога.

На светците, повярвали във вечния живот,

дадоха ни светъл пример както Исус.

 

страница 121.

 

ВЪЗПЯВАМЕ ТЕ

 

Възпяваме Те, Господ на живота,

Твоето име е велико на земята,

всичко говори за Теб и пее Твоята слава.

Велик си Ти и правиш чудеса, Ти си Бог.

 

Възпяваме Те, Господи Исусе Христе,

Божи Син, дошъл на земята.

Станал за нас човек в утробата на Мария.

Благи Исусе, възкръснал от смъртта Ти си с нас.

 

Възпяваме Те, безкрайна Любов,

Свети Дух, Ти, Който си Бог,

в нас живееш и водиш стъпките ни,

разпалвай в нас огъня на вечната любов.

 

 

ПЕСЕН ЗА ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ

 

Не съм аз, който живея но Исус живее в мен,

и днес след толкоз години

жив спомен има за теб.

 

О, блажени мъченико Евгений

моли се ти за нас,

и дай ни сила да бъдем,

твърди във вярата.

 

Добрият пастир отдаде живота за своите чеда,

и в мрачната нощ на затвора

светъл пример остави са нас.

 

страница 122.

 

ПРИЕМИ ЖИВОТА МОЙ

 

Приеми живота мой, о Господи,

и Твоят пламък да гори във мен.

И сърцето мое да тупти за теб,

Ти за мен си Господ и Божествен цар.

 

Извор на обич, на живот и мир,

към тебе викам цяла нощ и ден.

Ти си ми подкрепа, Ти водач си мой,

дай ми живота, Ти, мое добро.

 

Опази ме, Боже, от всяко зло,

ела радост и спасение.

Ако черни нощи ме обгърнат в мрак,

ти бъди звезда и блести над мен.

 

Ето я зората на новия ден,

слънце по – красиво от небето грей.

Исус е наблизо, няма я скръбта,

не се отчайвай, Господ е при нас.

 

Синове призвани в Твойта светлина,

в твоя блясък славен всички ние сме,

слънцето, което победи нощта,

Ти си ми живота, победил смъртта.

 

Светата ти Църква път е през света,

храм, в който живееш и присъстваш ти.

Тебе хвалим с песни от сърцата си,

нашата надежда ти си, Господи.

 

страница 123.

 

В МОЕТО СЪРЦЕ СИ САМО ТИ

 

Имам нужда да те срещна във сърцето,

да те срещна и да бъда само с теб.

Единствена посока в моя земен път,

единствена причина – ти, единствена опора – ти,

във моето сърце си ти и само ти.

 

Небето движи се безспир и без покой,

но там стои една единствена звезда.

Полярната звезда най-ярка и красива,

полярната звезда си ти, най-сигурна звезда си ти,

във моето сърце си ти и само ти.

 

Всичко се върти и движи се за теб,

губят смисъла въпроси “Как?” и “Къде?”

 

Нека винаги в сърцето да блестиш,

смисъла на всичко нека бъдеш ти.

Това, което правя от любов да бъде,

полярната звезда си ти, най-сигурна звезда си ти,

във моето сърце си ти и само ти.

 

 

ОСТАНИ С НАС

 

 

Мане нобискум Домине Иесу Христе.

 

Mane nobiscum Domine Jesu Christe.

 

Остани с нас Господи Исусе Христе.

 

страница 124.

 

В ТВОЙТО МЪЛЧАНИЕ

 

В твойто мълчание тайнство приемам,

вътре във мен да живее дошло.

Ти си, който идваш или по-скоро,

Ти ме приемаш във теб, Исус.

 

Жив извор, който се ражда в сърцето,

е този дар, който в мене живее.

Твойто присъствие огън от обич,

прониква в мойта душа, Исус.

 

И твоя Дух в мен сега казва: „Отче“,

не аз говоря, а говориш ти.

В безкрайния океан на мира,

в мен ти живееш, аз в теб, Исус.

 

 

СЛУГА ОТ ЛЮБОВ

 

След такава тежка нощ, сред морето в лодка малка,

и докато се съмва пак, ти гледаш празните си мрежи.

Ала чуй, че глас те вика показва ти ново море,

и на брега на сърцата свойте мрежи ти хвърли.

 

Живота предложи си като Мария,

изправена под кръста,

и бъди на всички ти слуга,

от любов слуга, от любов свещеник на света.

 

Бързаше ти в тишината, със надежда през сълзи,

че пред тебе посятото е паднало в добра земя.

Сега сърцето ти празнува, защото семето дало плод

е изкласило под лъчите чака да го прибереш.

 

страница 125.

 

ADORO TE DEVOTE

 

Смирено ти се кланям, скрито Божество.

Невидимо седящо си във хляб, вино.

В теб се изоставя моето сърце,

щом те съзерцавам, само с Тебе сме.

 

Христос аз не схващам с мойте сетива,

но със твърдост вярвам само на слуха.

Вярвам в туй което, Божи Син каза,

Неговото Слово, вярна истина.

 

На кръста е скрита Божествеността,

в комката е тайна и човечността,

но във двете вярвам, изповядвам аз,

със крадеца милост прося, в смъртен час.

 

Кат Тома Апостол рани не видях,

но че, си пред мене твърдо осъзнах,

нека мойта вяра в Тебе да расте,

обич и надежда в моето сърце.

 

О, вечен спомен, Жертва на Христа.

Жив си Хляб, изпълваш със живот света.

Остани навеки в моята душа,

и така храни ме, дай ми сладостта.

 

Мили Пеликане, Господи Христе,

в твойта кръв умий ме, от мойте грехове.

От която капка е достатъчна,

да умие цял свят от всяка вина.

 

Исусе, скрит за мене още си сега,

за туй трепна, чакам и за теб горя.

Искам аз да видя Твоето лице,

Теб да съзерцавам в светото небе. Амен.

 

страница 126.

 

КАТО МАРИЯ

 

Ний искаме да ти предложим живота ни, любими Боже,

да ни приемеш днес те молим, принасяйки ти хляб и вино.

И помогни ни да живеем отдадени на теб изцяло.

откъснати от греховете отправили се към небето.

 

Да заживеем днес като Мария недостижимата,

обична майка, света надвила с любовта си,

дарявайки на всички хора сина си, Спасител.

 

От нашите ръце те молим, да вземеш като дар о Боже

това, което е в сърцето надежди, трепети, тревоги.

И помогни ни да живеем разпалени от твойто слово

за да дарим на всички хора жив пламъка на любовта ти.

 

 

МАРИЯ, ЕДИНСТВЕНО ЦВЕТЕ

 

 

Мария, единствено цвете,

сред нас родена си Ти.

Ти, ти ни разбираш,

от теб идва благодатта.

Мария, със тебе е Бог,

думите все не достигат за теб.

 

Аве Мария, аве, ти си небето за Бога, аве!

 

Мария, ти си ни майка,

на Теб в тишина Бог говори,

крепост твойто сърце е,

сигурен пристан е то за нас.

Мария, в Теб е живота,

целия свят прославя те днес.

 

страница 127.

 

СТРАДАНИЕТО НА ИСУС

 

Страданието на Исус е живот

Страданието на Исус е изцерение

Страданието на Исус е правда и мир

Страданието на Исус е милост.

 

Страданието на Исус е надежда

Страданието на Исус е състрадание

Страданието на Исус е благодат за всички

Страданието на Исус е любов.

 

Обнови ни Господи

Обнови ни Господи

в страданието на Исус обнови ни Ти

Обнови ни Господи

 

Мисията ни във света

е спомен за страданието на Исус.

Великото дело на Божията любов

проповядваме на земята.

 

Разпнат Христос, който е

правда, мир и спасение.

Сила и мъдрост на Бога е Той,

Живот и вечна радост.

 

страница 128.

 

VERBUM CARO FACTUM EST

 

Пред вековете, преди още нашата земя

смело да заживее, Словото беше у Бога.

Дойде в света и, за да не останем скитащи се по пътя,

дари изцяло себе си като хляб.

 

Verbum caro factum est,

verbum panis factum est

Verbum caro factum est,

verbum panis factum est

 

Тук преломи отново хляб за нас,

всеки, който днес яде,

не ще огладнее.

Тук твойта църква е жива около теб,

всеки ще открие дом,

своя истински дом.

 

Verbum caro factum est,

verbum panis factum est

Verbum caro factum est,

verbum panis

 

Пред вековете, и когато бе създавана вселената от мрак, Словото беше у Бога.

Дойде в света в милостта си Бог изпрати ни своя Син

да дари изцяло себе си като хляб.

 

страница 129.

 

СВЕТИЯТ ДУХ ГОСПОДЕН

 

Светият Дух Господен е върху мен.

Светият Дух Господен ме посвети.

Светият Дух ме прати да възвестя на бедните

една нова вест за спасение.

 

Духът на Твойта мъдрост е върху мен,

да бъде сила Той във моя път.

Дарява ми той разум да възвестявам Словото

на моите братя за спасение.

 

Духът на Твойта сила е върху мен

да стана аз свидетел в този свят.

Дарява ми той смелост да известявам Словото

за Твоето Царство небесно.

 

Духът на Твойта обич е върху мен

да подаря на всички моя живот.

Даряваш ми Ти сила да утешавам бедните,

поднасяйки Твоето спасение.

 

КИРИЕ ЕЛЕЙСОН

 

Кирие елейсон, Кирие елейсон

Кирие елейсон, елейсон

 

Христе елейсон, Христе елейсон

Христе елейсон, елейсон

 

Кирие елейсон, Кирие елейсон

Кирие елейсон, елейсон

 

страница 130.

 

ДЕВО МАРИЙО, МАЙКО ХРИСТОВА

 

Дево Марийо, Майко Христова,

Ти си прибежище, надежда нова.

За всички грешни и безутешни,

здравей Марийо, здравей Марийо. /2

 

От тебе, Дево, очаквам помощ,

Ти подкрепи ме в моята немощ.

В борба неравна, победа славна,

дай, о, Марийо, дай, о, Марийо! /2

 

И след живота със сълзи облян,

във твойто царство ти прибери ме.

Със вси небесни да пеем песни,

здравей, Марийо, здравей, Марийо! /2

 

БОГ НАПРАВИ ПЪТ

 

Бог направи път, там, където няма път,

работи тайно и вместо мен

Бог направи път за мен.

Ще ме води, знам, ще държи ръката ми.

С любов и сила за всеки ден

Бог направи път за мен, Бог направи път.

 

Път във пустотата ще ме води.

В пустинята реки ще видя аз.

Всичко премина в миг, Словото Му вечно е!

Прави Бог нещо ново днес.

 

страница 131.

 

ГЛОРИЯ ИН ЕЧЕЛСИС ДЕО

 

Глория ин ечелсис Део, глория, глория! /2

 

Хвалим те, благославяме Те, *

покланяме Ти се, славословим Те, *

благодарим Ти *

заради великата Ти слава. *

Господи Боже, Царю Небесни, *

Боже, Отче Всемогъщи. *

Господи, Сине Единородни, *

Исусе Христе,*

Исусе Христе, *

Исусе Христе.

 

Глория ин ечелсис Део, глория, глория! /2

 

Господи Боже, Агнец Божи, *

Син на Отца, *

Който отнемаш греховете на света, *

помилвай ни! *

Който отнемаш греховете на света, *

приеми молитвата ни! *

Който седиш от дясно на Отца, *

помилвай ни! *

Защото Ти Единствен Свят си, *

Ти Единствен Си Господ, *

Ти си Единствен Всевишен, *

Исусе Христе, *

със Свети Дух, *

в славата на Бога Отца. *

Амин, Амин, Aмин, Aмин. *

Амин

 

 

страница 132.

 

ОСТАВАМ СЪС ТЕБ

 

Хвърлено семе в земята, Син, даден в дар на света,

мълчанието Твое, ще пазя аз.

Виждам във живи и мъртви, образа Твой на любов:

Ти си мой Господ, Ти Си мой Бог.

 

Зная, Ти се бориш със смъртта ми.

Зная, Ти обитаваш мрака в мен.

Чакам с Тебе идващия ден,

oставам със Теб.

 

Облак цъфтящи бадеми в зимите на сърцето,

това е хлябът, от Тебе дар.

И проблясък сияен в нощите на света,

това е виното, от Тебе дар.

 

Зная, Ти се бориш със смъртта ми.

Зная, Ти обитаваш мрака в мен.

Чакам с Тебе идващия ден,

оставам със Теб.

 

Ти Си Цар на звездна необятност.

Ти Си дар, Ти Си идващия ден.

Любовта Си, движеща света.

И Ти си тук.

Оставам със Теб.

 

страница 133.

 

ХЛЯБ НА НОВИЯ ЖИВОТ

 

Хляб на новия живот, истинска храна за хората,

на която се крепи света ни – дар прекрасен, благодатен.

Ти плодът си върховен на дървото нa живота,

забранено за Адам и Ева: този плод Исус сега е.

 

Хляба на живота и кръв на спасението,

само ти насищаш глад и жажда,

храна единствена за хората.

 

Ти Си Агнеца жертвен, който ни спаси с кръвта Си,

символ си на истинската Пасха и на Новия Завет.

Манна която нахрани, странстващите в пустинята,

ти за Църквата в света опора в трудности и във беди.

 

Тяло Исус-Христово, плът от плътта на Дева,

от което черпим благодати, за да тръгнем по земята.

Вино, даващо радост, що сърцата ни стопля,

ти за нас си скъпоценен плод от Господнето лозе.

 

Всяко твое творение, от всяко кътче на света,

е благодарност вечно Тебе слави, обожава днес и всякога.

На теб, Отче, възхвала, че дари ни Спасителя,

и на Свети Дух да бъде слава, вечна чест и слава. Амин.

 

PER CRUCEM

 

Per crucem et passionem tuam,

libera nos, Domine, libera nos Domine,

libera nos Domine, Domine.

 

страница 134.

 

ТЕБ ОБОЖАВАМ

 

Тук си пред мене ти, мой Господ свети,

лек, нежен полъх, милувка за сърце ми.

Храст, който никога не ще изгори,

изпълваш безкрай душата ми.

 

Теб обожавам, извор на живота,

Теб обожавам, Троице всевечна.

С голи нозе аз ще вървя, по таз света земя,

пред Твойто тайнство да се преклоня.

 

Тук си пред мене ти, мой Господ свети,

в благодатта ти намирам радостта си,

за да се завърне при Теб света,

се моля, теб хваля и благодаря!

 

ANIMA CHRISTI

 

Душо Христова мен ти освети.

Тяло Христово мен спаси.

Кръв Христова, мен ти напой,

Вода от ребро Христово мен умий.

 

Страст Христова, подкрепяй ме.

О, добри Исусе, послушай ме.

В твоите рани, скрий ме, за да съм вечно с Тебе.

 

От враговете ми отдалечи ме.

В сетния ми час повикай ме.

И заповядай да дойда, бързо при теб да дойда.

 

При теб да дойда за да те възхваля.

С всичките светци и ангели.

През всичките векове на вековете Амин.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.