библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Песните на прогонените

Историята на Спасението

Песните на прогонените

Псалмът на израилските роби Във Вавилон е благодарност към Господ, но и песен на тъга и скръб по родния край, молитва за освобождение от вавилонските поробители.

 

Тъжна песен – 5

Спомни си, Господи, какво се извърши над нас, милостно последни и виж нашето поругание – нашето наследство у чужди премина, нашите къщи – у другоплеменниците, останахме сираци, без баща, майките ни са като вдовици!

Пием водата си срещу сребро, доставяме дървата си с пари Свърши се радостта на сърцето ни, нашите хора се обърнаха на тъга.

Падна венецът от главата ни, горко ни, задето съгрешихме!

Ти, Господи, пребъдваш вовеки,

Твоят престол е от род В род.

Защо съвсем ни забравяш и ни оставяш за дълго време?

Обърни ни към Тебе, Господи, и ще се обърнем!

Обнови нашите дни, както в старо време. Нима съвсем си ни отхвърлил и си се разгневил на нас безмерно?

 

Псалм 136

При реките вавилонски – там седяхме и плачехме, косато си спомняхме за Сион, на Върбите сред Вавилон окачихме нашите арфи.

Там нашите поробители искаха от нас песни, и нашите пленители – веселие: попейте ни песни сионски.

Как да пеем Господня песен на чужда земя?

Ако те забравя, Йерусалиме – нека ме забрави десницата ми, нека прилепне езикът ми о небцето, ако не те помня, ако не поставя Йерусалим начело на моето веселие!

Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Йерусалим, косато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му! Дъще вавилонска, опустошителко!

Блажен, който ти отплати за това, що си нам сторила!

Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци!

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.