Пепеляна Сряда

Постно Време

Пепеляна Сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иоил.                         2,12-18 

Сега, казва Господ, обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание; и раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог, защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината. Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение – хлебен принос и възлияние на Господа, нашия Бог? Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание, съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста от своята горница.

Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни, и да казват: „Смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поруганите, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите „Де е техният Бог?“

Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50, 3 – 4.5 – ба.12 – 13.14 и 17 (О: Срв За)

 

О Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.

 

Помилвай ме, Боже, по милостта Си и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие, и очисти ме от моя грях. O

 

Защото беззаконието си аз съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Тебе извърших. О

 

Сърце чисто създай в мене, Боже и прави дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене. О

 

Върни ми радостта на Твоето спасение, и с властния Дух ме утвърди. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                    5,20-6,2   

Братя:

Ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли Сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: примирете се с Бога! Защото Оня, който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога.

Понеже сме съработници Христови, ние ви молим, да не приемате напразно благодатта Божия. Защото казано е: „в благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах“. Ето сега благоприятно време, ето cera ден на спасение.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Днес не ожесточавайте сърцата си, но чуйте гласа на Господа. 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              6,1-6.16-18

В онова време: Исус каза на учениците си: „Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец.

И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам те вече получават своята награда. А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вратата, помоли се на твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.

Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.