пепеляна сряда литургия

ПЕПЕЛЯНА СРЯДА

През литургията на деня се благославя пепелта от изгорените маслинени клонки или клонки от други дървета, благословени предишната година.

 

Входен Антифон                                                   Прем. 11, 24-25. 27

Господи, Ти обичаш всички твари и не мразиш нищо от това, което си създал; заглеждаш човешките грехове заради покаяние и ги прощаваш, защото Ти си Господ наш.

Изоставя се покаятелното деяние, защото го замества посипването с пепел. Не се казва Слава.

 

Колекта

Стори, молим Ти се, всемогъщи Боже, да започнем борбата за христянския живот със свет пост, та укрепени чрез въздър­жанието, да воюваме против злите духове. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

 

Благославяне на пепелта и посипване  с нея

 

След пропведта свещеникът, обръщайки се към народа казва:

Възлюбени братя, да се помолим на Бога Отца да благоволи с обилието на своята благодат да благослови тази пепел, с която в знак на покаяние посипваме главите си.

След кратка тиха молитва продължава:

Боже, който си по-благосклонен към смирените и прощаваш на каещите се, послушай, в бащинската си милост, нашите молитви и излей, в добротата си, благодатта на благословението си над Твоите верни, докоснати от посипването на тази пепел, за да заслужат, спазвайки четиридеседневния пост, да достигнат с очистени сърца до честване пасхалната Тайна на Твоя Син, който живее и царува през всички векове на вековете. Амнин.

Боже, който не желаеш смъртта, а покаянието на грешниците, изслушай благосклонно нашите молитви и благоволи, в добротата си, да благословиш тази пепел, с която посипваме главата си, та ние, които знаем, че сме прах и в прах ще се превърнем, да можем чрез изпълнение на покаятелни дела през постното време да получим опрощение на греховете и нов живот по подобие на Твоя възкръснал Син, който живее и царува през всички векове на вековете. Амин.

 

Свещеникът поръсва с благословената вода пепелта. Посипва с пепел гла­вите на пристъпващите казвайки:

Покайте се и вярвайте в Евангелието.

Или

Помни, човече, че си прах и в прах ще се превърнеш.

 

Над даровете

Стори, Боже, чрез това Жертвоприношение, с което тържествено започваме постното време, да поемем задължението да вършим покаятелни и милосърдни дела, за да победим лошите наклонности и очистени от греховете, да се подготвим с благочестие да отпразнуваме страданието на Твоя Син, който живее и царува през вековете на вековете.

Предисловие за Постите 3 или 4 стр. 132–133.

 

Причастен Антифон                                                         Пс. 1, 2-3

Който размишлява върху закона Господен денем и нощем, ще даде плода си в свое време.

 

Следпричастна

Милосърдни Боже, нека приетите Тайнства ни подкрепят, та нашият пост да Ти бъде приятен, а на нас да послужи за изцеление на душата ни. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.