Пасхално Бдение – събота – Година С

Пасхално Бдение – събота – Година С

ВЕЛИКДЕН “ВЪЗКРЪСЕНИЕ ХРИСТОВО” През светата нощ Пасхално Бдение – Година С В това Пасхално Бдение са предложени 9 четива, а именно 7 от Стария и 2 от Новия Завет (Апостол и Евангелие).   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Битие.    1,1-2,2 В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се…

Петдесятница – год. С

Петдесятница – год. С

Петдесятница – Неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      2,1-11 Когато настана ден Петдесятница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и…

Възнесение Господне – год. С

Възнесение Господне – год. С

Възнесение Господне – Неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      1,1-11 Първата книга, о, Теофиле, написах за всичко, що Исус начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Дух Свети заповеди на Апостолите, които бе избрал, на които и представи Себе Си жив след…

VI Пасхална Седмица – петък – 06в

VI Пасхална Седмица – петък – 06в

VI Пасхална Седмица – петък   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      18, 9-18 Когато Павел беше в Коринт, Господ му каза през нощта във видение: „Не бой се, но говори и не млъквай, защото Аз съм с тебе, и никой не ще посегне да ти стори зло; понеже имам много народ…

VI Пасхална Неделя – год. С – 06вгС

VI Пасхална Неделя – год. С – 06вгС

VI Пасхална Неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      15, 1-2.22-29 В онези дни: някои, слезли от Юдея, учеха братята: „Ако се не обрежете по обреда Мойсеев, не можете се спаси.“ И когато произлезе разногласие и не малка препирня между Павел и Варнава от една страна, и тях – …

V Пасхална Седмица – понеделник – 05в

V Пасхална Седмица – понеделник – 05в

V Пасхална Седмица – понеделник   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      14, 5-17 В онези дни: Когато в Икония езичниците и Юдеите със своите началници, възбудени, се готвеха да охулят Павел и Варнава и с камъни да ги убият; те, като узнаха, прибягнаха в Ликаонските градове Листра и Дервия и в…

IV Пасхална Седмица – Четвъртък – 04в

IV Пасхална Седмица – Четвъртък – 04в

IV Пасхална Седмица – четвъртък   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      13,13-25 Като отплуваха от Пафос, Павел и ония, които бяха с него, стигнаха в Пергия Памфилийска. Но Иван се отдели от тях и се върна в Иерусалим. А те, като заминаха от Пергия, стигнаха в Антиохия Писидийска, и в съботния…

V Пасхална Неделя – год. С – 05вгС

V Пасхална Неделя – год. С – 05вгС

V Пасхална Неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      14,20 в – 26 В онези дни: Павел и Варнава се върнаха в Листра и Икония и Антиохия, като утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата и поучаваха, че през много скърби трябва да влязат  в…

IV Пасхална Неделя – год. С – 04вгС

IV Пасхална Неделя – год. С – 04вгС

IV Пасхална Неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      13,14.43 – 52 В онези дни: Павел и Варнава, като заминаха от Пергия, стигнаха в Антиохия Писидийска; и в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. И мнозина юдеи и благочестиви прозелити тръгнаха след Павел и Варнава, които, беседвайки с…

III Пасхална Неделя – год. С – 03вгС

III Пасхална Неделя – год. С – 03вгС

III Пасхална Неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      5,27в – 32.40в – 41 В онези дни: Първосвещеникът попита Апостолите и каза: „Не ви ли строго поръчахме да не поучавате в това име? А вие, ето, напълнихте Иерусалим с вашето учение, и искате да направите да дойде върху нас…