Петдесятница – год. А

Петдесятница – год. А

Петдесятница – Неделя Година А   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      2,1-11 Когато настана ден Петдесятница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и…

Възнесение Господне – год. А

Възнесение Господне – год. А

Възнесение Господне – Неделя Година А   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      1,1-11 Първата книга, о, Теофиле, написах за всичко, що Исус начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Дух Свети заповеди на Апостолите, които бе избрал, на които и представи Себе Си жив след…

VI Пасхална Неделя – год. А – 06вгА

VI Пасхална Неделя – год. А – 06вгА

VI Пасхална Неделя Година А   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      8,5-8. 14-17 В онези дни: Филип слезе в един самарийски град и проповядваше там Христа. Народът единодушно внимаваше на това, що говореше Филип, понеже чуваше и гледаше, какви чудеса вършеше. Нечисти духове с голям вик излизаха от мнозина, които бяха…

V Пасхална Неделя – год. А – 05вгА

V Пасхална Неделя – год. А – 05вгА

V Пасхална Неделя Година А   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      6,1 – 7 В онези дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между Елинистите ропот против Евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. Тогава дванайсетте апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: „Не е добре ние да…

IV Пасхална Неделя – год. А – 04вгА

IV Пасхална Неделя – год. А – 04вгА

IV Пасхална Неделя Година А   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      2,14a.36 – 41 В деня Петдесятн ица Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да говори:  „И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тоя Исус, когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.“ Като чуха това,…

III Пасхална Неделя – год. А – 03вгА

III Пасхална Неделя – год. А – 03вгА

III Пасхална Неделя Година А   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      2,14.22 – 28 В деня на Петдесятница, Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори: „Мъже Юдеи и вие всички, които живеете в Иерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми. Исуса Назорея,…

II Пасхална Неделя – год. А – 02вгА

II Пасхална Неделя – год. А – 02вгА

II Пасхална Неделя Година А   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      2,42 – 47 И братята постоянствуваха в учението на апостолите, в общуването, и хлеболомението и в молитвите. Страх обзе всяка душа. Защото много чудеса и личби ставаха чрез Апостолите в Иерусалима всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо;…

Пасхално Бдение – събота – Година А

Пасхално Бдение – събота – Година А

ВЕЛИКДЕН “ВЪЗКРЪСЕНИЕ ХРИСТОВО” През светата нощ Пасхално Бдение В това Пасхално Бдение са предложени 9 четива, а именно 7 от Стария и 2 от Новия Завет (Апостол и Евангелие).   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Битие.    1,1-2,2 В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната,…

Пасхално Бдение – събота – Година С

Пасхално Бдение – събота – Година С

ВЕЛИКДЕН “ВЪЗКРЪСЕНИЕ ХРИСТОВО” През светата нощ Пасхално Бдение – Година С В това Пасхално Бдение са предложени 9 четива, а именно 7 от Стария и 2 от Новия Завет (Апостол и Евангелие).   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене из книгата Битие.    1,1-2,2 В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се…

Петдесятница – год. С

Петдесятница – год. С

Петдесятница – Неделя Година С   ПЪРВО ЧЕТИВО   Четене от деянията на Апостолите.                      2,1-11 Когато настана ден Петдесятница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и…