Папа Свети Николай I (858-868)

Папа Св. Николай I

 

Роден е в Рим ок. 800 г., в благородно семейство. Роднина е на Папа Лъв IV. Баща му Теодор е чиновник в папския двор. Николай израства и е възпитан в Латеранския дворец, където получава много добро образование. Папа Лъв IV го ръкополага за субдякон, а като дякон става доверен съветник на Папа Бенедикт III. След смъртта на последния, на 24 април 858 г. е избран единодущно от римския клир и народ, въпреки енергичната си съпротива, и е интронизиран същия ден, като пръв от Римските Първосвещеници е увенчан с корона. Изборът му е одобрен от император Людовик II, който по това време се намира в Рим.

Папа Николай I има ясна визия за ролята на Римския Епископ като Христов наместник на земята и изразител на идеята за ред и мир в един смущаван от войни и нестабилност свят. Тази роля е на върховен арбитър и гарант на сигурността и доброто, чиято присъда стои над всяко решение на светските власти. Впоследствие тази идея ще бъде доразвита и ще има огромно влияние в отношенията между Църквата и държавата през Средновековието.

Конкретен израз на тези виждания на Николай I е категоричният му отказ да утвърди анулирането на брака на Лотар II, крал на Италия, и бездетната му съпруга Теутберга. Кралят има три деца от любовницата си Валтрада и желае да се ожени за нея и да ги узакони, затова принуждава събор в Мец да се произнесе в негова полза. Папа Ниолай обявява събора за недействителен, и разгневеният крал окупира Рим през 864 г. Въпреки това Първосвещеникът е непреклонен и кралят накрая е принуден да напусне Рим, без да получи нищо.

През 860 г. византийският император Михаил III отстранява от престола му законния патриарх Игнатий и го заменя с Фотий. Папа Николай I взема страната на сваления Патриарх и по тази причина възниква тежка криза в отношенията между Византия и Рим. През 861 г. папата изпраща в Константинопол свои пратеници, но те биват подкупени от императора и Фотий и заемат тяхната страна. Тогава Николай I свиква синод в Латеран, който обявява Фотий за свален от престола. В отговор Фотий обявява Папата за отлъчен.

По същото време българите прииемат светото Кръщение от Константинопол през 864 г. Целта на княз Борис I е организирането на българска автокефална Църква. Затова през 866 г. той преминава под юрисдикцията на Рим в църковно отношение. Пише послание до Папата и получава „Отговорите на Папа Николай I на въпросите на българите“ – изключително ценен исторически извор.

През 863 г., по молба на великоморавския княз Ростислав, византийският император Михаил III изпращ във Велехрад братята Константин (Кирил) Философ и Методий, които започват голяма евангелизаторска дейност срес славяните там, подпомогната от литургията и преводите на богослужебна книжнина на славянски език. Тъй като срещу тяхното дело се появяват много упреци и възражения, особено от страна на немското духовенство, донесло хистиянството във Великоморавия, Папа Николай I кани братята на среща в Рим, но не доживява тяхното пристигане.

Папата умира на 13 ноември 867 г. Погребан е в Базиликата „Свети Петър“. Наричайки го „Велики“, Църквата чества паметта му на 13 ноември.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.