библия за младежи - Старият Завет - Времето на пророците

Падането на Йерусалим

Историята на Спасението

Падането на Йерусалим

По време на царуването на Йосия в Юдея се появил още един голям пророк – Йеремия. Той говорел въодушевено като Исай за Бог и бил разумен познавач на политическата обстановка. Действал като пророк по времето на пет юдейски царе, във времето, когато неговият народ бил под постоянния натиск на много външни сили. Йеремия постоянно призовавал към покорност. Поради това често имал разпри с владетелите.

Цар Йосия бил убит в битката при Мегидон, когато воювал против фараона. След него зацарувал синът му Йохаз /608 г. преди Христа/. Той вършел това, което било неугодно пред очите на Господ, така както са правели и предците му. След три месеца египетският цар, фараонът, го отстранил и поставил за цар неговия брат Йоаким /608 – 597 г. преди Христа/.

 

Тъй казва Господ, Бог Саваот:

„Ето, Аз ще направя Моите думи В устата ти огън, а тоя народ – дърва, и огънят ще ги погълне.

Ето, ще доведа против тебе,

доме Израилев,

народ отдалеч, народ силен,

народ стародавен,

народ, чийто език не знаеш,

и не ще разбираш какво той говори.

Колчанът* (* Колчан – чанта за стрели) му е като отворен гроб, всички те са храбри люде.

И ще изядат жътвата и хляба ти, ще изядат синовете и дъщерите ти, ще изядат овцете и воловете ти, ще изядат лозето и смокините ти, ще разрушат с меч укрепените ти градове, на които ти се надяваш.

Но и в ония дни – казва Господ – не ще ви изтребя докрай.“

И ако кажете: „Защо нашият Господ Бог ни прави всичко това?“, ти им отговори:

„Понеже Ме оставихте и служихте на чужди богове в своя земя, то ще служите на чужденци в земя, която не е ваша!“

Обявете това в дома на Яков, разгласете го в Юдея.

Чуй това, народе глупав и неразумен, който имаш очи, а не виждаш, имаш уши, а не чуваш! Нима от Мене не се боите! Пред Мене ли не треперите! Аз поставих пясъка за граница на морето, за вечен предел, който няма да се премине!“

 

Чуждоземци покоряват Юдея

Йоахас беше отведен от фараона в Египет и там умря. Йоаким даваше на фараона сребро и злато. И наложи данък върху земята, за да може да се снабдява с парите, които фараонът искаше.

На всеки беше определен данък според неговото положение.

Йоаким беше на двадесет и пет години, когато се възцари и царува единадесет години в Йерусалим. Той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господ, така както са правели и предците му.

По негово време в Йерусалим дойде вавилонският цар Навуходоносор /605 – 562 г. преди Христа/. Йоаким му стана подвластен за три години, но после се отметна.

Господ изпрати против него пълчища халдейци, сирийци, моавци и амонитци. Изпрати ги против Юдея, за да я погуби, по думите, които бе изрекъл чрез Своите раби – пророците. Йоаким безполезно се съпротивляваше до смъртта си. На негово място стана цар синът му Йехоний /597 г. преди Христа/.

Египетският цар вече не излизаше извън земите си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, от Египетския поток до река Ефрат, която принадлежеше на египетския цар.

Йехоний беше на осемнадесет години, когато се възцари, и царува три месеца в Йерусалим.

По онова време слугите на Навуходоносор настъпиха към Йерусалим и градът бе обсаден. Вавилонският цар дойде до града, когато го обсаждаха.

Тогава юдейският цар Йехоний отиде при него заедно с майка си, слугите, князете и скопците си. Така вавилонският цар го зароби в осмата година от царуването си.

Той изнесе всички съкровища от дома на Господ и от двореца. Счупи всички златни съдове, които Соломон, цар на Израил, бе направил в храма. Така се изпълниха думите на Господ. Навуходоносор отведе в плен цял Йерусалим, всички князе, цялата храбра Войска, всички дърводелци и ковачи. Преселени бяха десет хиляди души. Не остана никой освен сиромасите на тази страна.

Той отведе от Йерусалим Йехоний заедно с майка му и жените му, всички скопци и велможи на страната и ги засели във Вавилон.

Навуходоносор възцари Матаний, чичо на Йехоний, и му даде новото име Седекий /597 – 586 г. преди Христа/.

Седекий беше на двадесет и една година, когато се възцари, и царува единадесет години в Йерусалим. Той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господ, така както правеше и Йоаким. Гневът на Господ над Йерусалим и над Юдея беше толкова голям, че Той ги отхвърли от лицето Си.

 

Йеремия предсказва бъдещето на Седекий

И Седекий се отметна от вавилонския цар. В деветата година от царуването си, в десетия месец, на десетия ден от месеца, вавилонският цар Навуходоносор дойде с цялата си войска пред Йерусалим, обсади го и направи около него окоп. Градът стоя обсаден до единадесетата година на цар Седекий.

Седекий изпрати Йехухал, син на Селем, и свещеника Софоний, син на Маас, при пророк Йеремия да му кажат:

„Помоли се за нас на нашия Господ Бог!“

По това време Йеремия не беше още затворен в тъмницата и свободно ходеше между народа. А фараоновата войска излезе от Египет. Като научиха това халдейците, които обсаждаха Йерусалим, също се оттеглиха.

И дойде слово от Господ към пророк Йеремия: „Така казва Господ, Бог на Израил: Това кажете на юдейския цар, който ви изпрати при Мене да Ме попитате: Ето, фараоновата войска, която ви дойде на помощ, ще се върне в земята си, в Египет. А халдейците пак ще дойдат, ще воюват против този град, ще го превземат и ще го изгорят с огън. Така казва Господ: Не лъжете себе си, мислейки: „Бездруго ще си отидат от нас халдейците“, защото не ще си отидат. Дори да бяхте разбили и цялата войска на халдейците, които воюват против вас, и да бяха останали само ранените им, то и те биха станали от шатрите си и биха изгорили с огън този град.“

Йеремия говореше на народа: „Така казва Господ: Който остане в този град, ще умре от меч, глад и мор. А който отиде при халдейците, ще бъде жив. Неговият живот ще бъде спасен. Макар и в плен, ще остане жив. Така казва Господ: Бездруго този град ще бъде предаден в ръцете на войската на вавилонския цар и ще бъде превзет!“

Тогава князете казаха на царя: „Да бъде предаден на смърт този човек, защото с думите си обезкуражава народа и войниците, останали в града. Та този човек желае не добруване, а злощастие за народа!“

Цар Седекий отговори: „Ето, той е в ръцете ви. Бездруго царят няма повече никаква власт над вас.“

Тогава хванаха Йеремия и го хвърлиха в ямата на Малхий, сина на царя, която беше в дворището на стражата. Спуснаха Йеремия с въже. В ямата нямаше вода, а само тиня. И Йеремия потъна в тинята.

Авдемелех от Етиопия, един от скопците, които се намираха в царския дом, чу, че хвърлили Йеремия в ямата. Докато царят седеше при Вениаминовите порти, Авдемелех излезе от царския дом и му каза:

„Господарю мой, царю! Тези люде сториха зло, като хвърлиха пророк Йеремия в ямата. Там той ще умре от глад, защото в града няма вече хляб.“

Тогава Седекий заповяда на етиопеца: „Вземи със себе си тридесет човека и извлечи пророк Йеремия от ямата, докато още не е умрял!“

Авдемелех поведе хората, влезе в царския дом и взе оттам вехти и непотребни gpunu u парцали. Спусна ги с въже в ямата при Йеремия. След това му каза: „Подложи тия парцали под мишниците си и завържи въжето.“

И Йеремия направи така. Те го издърпаха с въжето и го извлякоха от ямата. И той остана в дворището на стражата.

Цар Седекий изпрати да доведат пророка при третия вход на храма. Царят му рече: „Ще те попитам нещо. Не скривай нищо от мене!“

Йеремия го попита:

„Ако ти кажа, няма ли да ме предадеш на смърт? Макар и да те посъветвам, ти няма да ме послушаш!“

Тогава цар Седекий се закле тайно на Йеремия с думите:

„Бог, Който ни даде този живот, ми е свидетел, че няма да те предам в ръцете на хората, които искат да те погубят!“

 

Седекий пренебрегва съвета на Йеремия

И Йеремия рече на Седекий:

„Така казва Господ, Бог Саваот, Бог на Израил: Ако отидеш при князете на вавилонския цар, ще спасиш своя живот и този град няма да бъде изгорен с огън. Ще бъ­деш жив ти и домът ти. Ако не отидеш при князете на вавилонския цар, градът ще бъде предаден на халдейците. Те ще го изгорят с огън и ти няма да избягаш от ръцете им.“

Цар Седекий отговори на Йеремия: „Боя се от юдеите, които минаха към халдейците. Те биха могли да ме предадат в ръцете им и да се поругаят с мен.“

Йеремия рече:

„Те няма да сторят това. Послушай гласа на Господ и направи това, което ти говоря. Така ще ти бъде добре и ще спасиш живота си!

А ако не пожелаеш да отидеш, ето словото, което ми откри Господ: Всички жени, останали в дома на юдейския цар, ще бъдат отведени при князете на вавилонския цар и ще рекат:

„Твоите верни приятели ти надвиха, излъгаха те!

Когато нозете ти потънаха в тинята, те те напуснаха!“

Да, всички твои жени и твои деца ще отведат при халдейците. И ти няма да им убегнеш. Ще бъдеш грабнат от ръката на вавилонския цар и ще направиш така, че този град ще бъде изгорен с огън.“

Тогава Седекий рече на Йеремия:

„Никой не бива да узнае тези думи, иначе ще умреш. Ако князете чуят, че съм говорил с тебе и дойдат да те попитат: „Кажи ни какво говори на царя и какво ти каза той, не крий от нас нищо, иначе ще умреш!“, ти им кажи: „Аз представих пред лицето на царя моята молба да не ме връща в дома на Йонатан, за да не умра там.“

И наистина, всички князе дойдоха при Йеремия и го питаха, но той им отговори, както царят му бе заповядал. Те го оставиха на мира, защото не се беше разчул онзи разговор. И Йеремия остана в дворището на стражата до деня, в който Йерусалим бе превзет.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.