библия за младежи - Новият Завет - Прахристиянската Църква

Откровението на Йоан

Историята на Спасението

Откровението на Йоан

Последната книга на Светото писание, написана около 95 г. след Христа, Откровение на свети Йоан, чрез изобилието на образи ни дава една представа за Второто пришествие и Последния съд на Бог.

Книгата образно разказва за съвременността и бъдещето. В много от Йоановите пророчества се говори косвено за нападенията на Рим и на Римската империя, най-голямата сила на първото столетие, чрез сравненията – алюзии с Вавилон. Само този древен град е можел да бъде сравнен с Рим в очите на първите християни по онова време. Затова някои от текстовете окуражавали мнозина, че в края на историята победител ще бъде не римският император, а Христос!

След това видях да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт. И земята светна от неговия блясък. Той извика силно: „Падна, падна Вавилон – великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, на всички нечисти и омразни птици. Защото от виното на яростното блудство пиха всички народи. И земните царе блудстваха с нея. А земните търговци забогатяха от големия й разкош.“

И чух друг глас от небето да казва: „Излезте от нея, деца на Моя народ, за да не участвате в греховете й и да не споделите нейното зло! Тя ще бъде изгорена в огън, защото силен е Господ Бог, Който я съди!“

 

Ново небе – нова земя

И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали и морето вече го нямаше.

Тогава аз, Йоан, видях светия град Йерусалим, нов, слизащ от Бог, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: „Ето Скинията на Бог с човеците!

Той ще живее с тях! Те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече, нито жалейка, нито писък, нито болка, защото старият свят премина.“

И Седящият на Престола рече: „Ето, всичко творя отново!“

И отнесе моя дух на голяма и висока планина. И ми показа големия град, светия Йерусалим, който слизаше от небето, от Бог, и имаше Божия слава. Той имаше големи и високи стени. Имаше и дванадесет порти, а на тях – написани имената на дванадесетте колена на израилевите синове и дванадесет ангели.

Храм не видях в него, понеже Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм. И градът няма нужда нито от слънце, нито от месечина, за да светят в него, понеже Божията слава го е осветила и светило му е Агнецът. И спасените народи ще ходят в светлината му. И земните царе ще принесат в него своята слава и чест.

Портите му няма да се заключват денем, а нощ там няма да има. И няма да влезе в него нищо нечисто, никой, който върши мерзост и който лъже, а само онези, които са записани в Книгата на живота на Агнеца.“

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.