Осмина на Рождество Христово – 31 Декември

Осмина на Рождество Христово

31 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           2,12-17

Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист и сега са се появили вече много антихристи: от това и познаваме, че е последно време. Те излязоха от нас, но не биха наши: защото ако бяха били наши, шяха да останат с нас; но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши.

И вие имате помазание от Светаго и знаете всичко. Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа не иде от истината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95, 1 – 2.11 – 12.13. (О: 11a)

 

О Да се веселят небесата и да тържествува земята.

 

Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, нила земъо. Пейте на Господа, благославяйте името му, благовестете от ден на ден неговото спасение. O

 

Да се веселят небесата и да тържествува земята: да шуми морето и онова, що го изпълня нека се радва полето и всичко, що е в него. И да ликуват всички дъбравни дървета. О

 

Пред лицето на Господа, защото иде, защото той иде да съди земята. Той ще съди вселената по правда и народите – по своята истина. О

 

О Алилуя. И Словото стана плът, и живя между нас. На всички ония, които го приеха, даде възможност да станат чеда Божии. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              1,1-18

В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То Беше в началото у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало.

В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците; и светлината в мрака свети, и мракът я не обзе.

Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелствува за светлината.

Съществуваше истинската светлина, която иросветява всеки човек, идващ на света. В света беше и светът чрез Него стана, но светът Го не позна: дойде у своите си, и своите Го не приеха.

А на всички ония, които Го ириеха – на вярващите в Неговото име – даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от иохот мъжка, а от Бога се родиха.

И Словото стана плът, и живя между нас, иълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца.

Иван свидетелствуваше за Него и викаше, думайки: „Тоя беше, за когото казах: Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше  по-напред от мене.“ И от Неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото Законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината произлезе чрез Исуса Христа.

Бога никой никога не е видял. Единородният Син, който е в недрата на Отца, Той го обясни.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.