Осмина на Рождество Христово – 29 Декември

Осмина на Рождество Христово

29 декември

  

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол           2,3-11

Възлюбени:

По това узнахме, че сме познали Исуса, ако пазим Неговите заповеди. Който казва: „Познах Го“, а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него. А който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена: по това познаваме, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал. Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало. Но все пак нова заповед ви пиша – онова, що е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.

Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той пребъдва в светлината, и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината ослепила очите му.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95,1-2а.2в-3.5в-6 (О: 11)

 

О Да се веселят небесата и да тържествува земята.

 

Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земно. Пейте на Господа, благославяйте името му. O

 

Благовестете от ден на ден неговото спасение. Разгласяйте между народите славата му, по всички племена – чудесата му. О

 

Господ сътвори небесата. Слава и величие са пред лицето му, сила и великолепие – в светилището му. О

 

О Алилуя. Светлина за просвещение на езичниците, и слава на твоя народ Израил. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              2,22-35

Когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Мойсеев, донесоха Исуса родителите Му в Йерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, „че вся мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено на Господа“; и , принесат жертва, според реченото в закона Господен, „две гургулии или две гълъбчета.“

Тогава имаше в Йерусалим един човек, на име Симеон; и тоя ч век беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева: и Дух Свети беше върху него. Нему бе предсказано от ДухСсвети, че няма , види смърт, докато не види Христа Господен.

И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Исуса, за да извършат от Него обичая по Закона, той прегърна, благослови Бога и рече: „Сега отпускаш Твоя раб. Господи, според думата Си, с миром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците, и слава на твоя народ Израиля.“

А Йосиф и майка Му се чудеха на казаното от Него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: „Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия – и на . сама тебе меч ще прониже душата – за да се открият мислите на много сърца.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.