Осмината на Възкресение Христово – Четвъртък – 01в

ОСМИНАТА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      3,11-26

В онези дни:

И понеже изцереният хром се не отделяше от Петър и Иван, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломонов. Като видя това Петър, каза към народа: „Мъже Израилтяни, какво се чудите на това?, или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи? Бог на Авраам, на Исаак и на Яков, Бог на отците ни, прослави Своя Син Исуса, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилат, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и поискахте да ви дари един човек убиец, а Началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.

И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тоя, когото гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, му даде това изцеление пред всиниа ви.

Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание. А Бог, който бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни. И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви; за да дойдат време за прохлаждане от лицето на Господа, и Той да прати предсказания вам Исус Христос, когото небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички Свои свети пророци отвека.

Мойсей бе казал на отците „Господ, Бог ваш, ще въздигне вам от братята ви пророк като мене: Него слушайте за всичко, каквото ви каже. И всяка душа, която не послуша тоя Пророк, ще бъде изтребена измежду народа“. И всички пророци от Самуил и след него, колкото души са говорили, също тъй предизвестиха тия дни.

Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраам: „И в Твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена. Бог, като възкреси Сина Си Исуса, най – напред вам Го прати, да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 8,2а и 5.6 – 7.8 – 9 (О: 2ав)

 

О Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя.

 

Господи, Боже наш, що е човек, та го помниш? или син човечески, та го спохождаш? O

 

Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал; поставил си го владетел над делата на Твоите ръце; всичко си покорил под нозете му. О

 

Овци и волове всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. О

 

О Алилуя. Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              24,35-48

В онова време:

Ученииите разказваха за случилото се по пътя, и как Го познаха, когато преломяваше хляба.

Когато те приказваха за това, Сам Исус застана сред тях и им каза: „Мир вам! Аз съм, не бойте се!“ Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух. Но Той им рече: „Защо се смущавате, и защо мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попитайте и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам.“

И като рече това, показа им ръцете и нозете.

А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той им рече: „Имате ли тук нещо за ядене?“ Те Му дадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях.

И рече им: „Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се извърши всичко, писано за Мене в Закона Мойсеев и у пророците и в псалмите.“ Тогава им отвори ума, за да разбират писанията.

И им рече: „Тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Йерусалим. А вие сте свидетели за това.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.