Осмината на Възкресение Христово – Събота – 01в

ОСМИНАТА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      4,13-21

В онези дни:

Началниците, стареите и книжниците, като виждаха смелостта на Петър и Иван и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се; пък добре знаеха, че те бяха с Исуса. Но като виждаха изцерения човек да стои с тях, нямаха какво да възразят.

И, като им заповядаха да излязат из синедриона, съвещаваха се помежду си и думата: „Какво да правим с тия човеци? Защото на всички, които живеят в Иерусалим, е известно, че бележито чудо стана чрез тях ние не можем да отречем това. Но, за да не се разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим да не говорят вече за това име на никой човек.“

И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да поучават в името Исусово. Но Петър и Иван им отговориха и рекоха „Съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, нежели Бога. Защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули.“ А те, като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат; защото всички прославяха Бога за станалото.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 117,1 и 14- 15.16ав – 18.19 – 2 1(О: 21a)

 

О Славя Те, Господи, че ме послуша.

 

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна. Господ е моя сила и песен; Той стана мое спасение. Глас на радост и спасение в жилищата на праведните. O

 

Десницата на Господа твори сила, деснипата Господня е висока. Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде. О

 

Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя Господа; ето портите Господни; праведни ще влязат в тях. Славя Те, че ме послуша, и стана мое спасение. О

 

О Алилуя. Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              16,9-15

Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. Тя отиде, та обади на ония, които са били с Него и които плачеха и ридаеха. Но те, като чуха, че Той е жив и че тя Го е видяла, не повярваха.

След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите; но и на тях не повярваха.

Най – сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал. И рече им „Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.