Осмината на Възкресение Христово – Понеделник – 01в

ОСМИНАТА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      2,14. 22-23

В деня на Петдесятница Петър се изправи с единайсетте, издигна глас и почна да им говори: „Мъже Юдеи и вие всички, които живеете в Иерусалим! Нека ви бъде известно това, и внимавайте на думите ми. Мъже Израилтяни, изслушайте тия думи: Исуса Назорея, Мъж, засвидетелствуван пред вас от Бога със сили, чудеса и личби, що ги Бог стори чрез Него между вас, както и сами знаете, Него, по определената воля и предвидение Божие предаден, вие хванахте и, след като приковахте с ръце на беззаконници, Го убихте; но Бог Го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да Го удържи. Защото Давид казва за Него: „Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още плътта ми ще почива в надежда; защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя Светия да види тление. Ти ми си дал да позная пътищата на живота, и ще ме изпълниш с радост чрез лицето Си.“

Мъже братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарх Давид, че той и умра и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. А бидейки Пророк и знаейки, че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му, предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в ада и плътта Му не видя тление. Тоя Исус Бог възкреси, на което всички ние сме свидетели.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 15,1 – 2а и 5.7 – 8.9.10.11 (О: 1)

 

О Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам.

 

Пази ме, Боже, защото на Тебе се уповавам. Казах на Господа: Ти си Господ мой. Господ е дял от моето наследие и моята чаша; Ти държиш моя жребий. O

 

Ще благославям Господа, който ме е вразумил, дори и ношем ме учи моята вътрешност. Винаги виждах пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, няма да се поклатя. О

 

Затова се възрадва сърцето ми, и се възвесели езикът ми; а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото Ти не ще оставиш душата ми в ада, и не ще дадеш на Твоя Светия да види тление. О

 

Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице, блаженство е в Твоята десница на веки. О

 

О Алилуя. Тоя ден е Господ сътворил; да се зарадваме и да се развеселим в него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              28,8-15

В онова време: Жените излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му. И ето Исус ги срешна и им рече: „Радвайте се.“ А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха. Тогава Исус им казва: „Не бойте се; идете и обадете на братята ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.“

Когато те отидоха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвешениците за всичко станало. И тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: „Кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спехме, и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.“

А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между юдеите до днес.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.